Biene ville stemt MDG, mener Emily Nerland, styremedlem i Oslo Grønn Ungdom. Foto: PollyDot/Pixabay

– Biene ville stemt grønt

Publisert

I årets valgkamp påstår Venstre at hvis biene kunne gå til urnene, ville de stemt Venstre. Jeg vil si til biene: Velg heller Miljøpartiet De Grønne.

Venstre har i fire år støttet en regjering som har bygget ned naturen. Nasjonal transportplan vil utvide veinettet og asfaltere Norge i hurtig tempo. Konsekvensen blir økt luftforurensning, høyere støynivå og betydelige klimagassutslipp.

Det er heller ikke god naturvernpolitikk at terskelen for å fremme innsigelser til fylkesmennene heves, slik at det blir mange flere utbyggingsprosjekter. I tillegg har vi Førdefjord-saken, der regjeringen bestemte seg for å godta dumping av gruveavfall, noe som forgifter hjemmet til flere rødlistede arter.

Biene kan se til Oslo

I Norge er det registrert 206 biearter. Hvis noen lurer på hva de ville ha stemt, trenger de ikke se lenger enn til Oslo.

I hovedstaden har byrådet satt i gang anleggelse av nye blomsterenger, takprosjekter og annen urban dyrking for å ta vare på artsmangfoldet. Byen ble kåret til Europas klimahovedstad, der et av kriteriene var nettopp biologisk mangfold.

Seks i terningkast

På nasjonalt nivå vil Miljøpartiet De Grønne støtte kommuner som gjennomfører prosjekter for å styrke det biologiske mangfoldet, tredoble vernet av verdifull skog, utvide nasjonalparkene og sikre levedyktige bestander av alle dyr, fugler og fisker som hører hjemme i norsk natur.

I relevante partitester, som DNTs friluftslivtest og NOAHs dyreverntest, har De Grønne fått en sekser, der Venstre har fått en femmer. I en så viktig sak som naturmangfold holder det ikke å være “litt god”. Derfor kan jeg trygt anbefale biene å stemme MDG.

Powered by Labrador CMS