De nye boligene for rusavhengige skal tåle hard bruk. Foto: Oslo kommune

— Flere rusavhengige skal ut av institusjon og inn i egen bolig, sier helsebyråd

Nylig åpnet Oslo kommune 10 spesialboliger for rusavhengige i Ljabruveien. � Vi har alle behov for å ha et sted vi kaller hjem, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Publisert

— Flere skal kunne bo trygt i egne hjem og leve selvstendige liv, uavhengig av om de ønsker eller klarer å være rusfrie, sa helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) under åpningen av de nye spesialboligene i Ljabruveien nær Hauketo.

— Byrådet ønsker å gå fra en institusjonsbasert rusomsorg til tilrettelagte boliger og tjenester i bydelene, sier helsebyråden.

Tåler hard bruk

De 10 boligene som nå er åpnet er starten på det både kommunens rusomsorg og byrådet ønsker. Rusavhengige skal i mindre grad plasseres på ulike institusjoner og botilbud i Oslos indre, sentrale bydeler. Istedet skal botilbudet spres ut i samtlige 15 bydeler i Oslo.

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i samtale med ansatte i kommunens rusomsorg. Foto: Oslo kommune

De nye boligene i Ljabruveien er bygget for å tåle "hard" bruk, opplyser kommunen, og byrådet har allerede gitt beskjed om at de ønsker flere slike botilbud til rusavhengige.

— Boligene i Ljabruveien skal være trivelige hjem som tåler mye. Boligene er tilrettelagt for trygg oppfølging, for stabilitet, og kanskje viktigst av alt – god livskvalitet, sier Tone Tellevik Dahl.

I fjor høst vedtok et enstemmig bystyret en rus-strategi for Oslo hvor det blant annet understrekes at færre utvikler rusproblemer, og at innbyggerne får hjelp til å leve meningsfulle liv.

Høyre positive til boligene

Fagfolk VårtOslo har vært i kontakt med påpeker at de nyåpnede boligene for rusavhengige, som også ofte har tunge psykiske problemer, ikke må bli et rent oppbevaringssted. Det samme poenget vektlegger også Høyres leder av bystyrets helse- og sosialkomité, James Stove Lorentzen.

— Vi er positive til de nye boligene byrådet åpner i Ljabruveien. Men det er viktig at det også gis et skikkelig tilbud til beboerne, sier Stove Lorentzen (H) til VårtOslo.

Splitter nye boliger tilbys rusavhengige i Lajbruveien. Målet er å få flere rusavhengige ut fra institusjoner og ut i Oslos bydeler, opplyser byrådet. Foto: Oslo kommune

— Hvis vi mener alvor med å gi folk med rusproblemer meningsfylte liv, må vi også sørge for at livene fylles med innhold. Disse boligene må ikke bli ren oppbevaring, advarer James Stove Lorentzen.

Boligene i Ljabruveien er beregnet på en gruppe rusavhengige som også sliter med andre problemer. Mange har tidligere ikke hatt boevne, og har psykiske lidelser i tillegg til rusavhengighet.

— Byrådet vil at innbyggerne skal oppleve at det er én dør inn til våre tjenester. Her ser vi verdien av å snu litt på det. For her er det beboerne som åpner sin dør, slik at kommunen og spesialisthelsetjenesten kan slippe til med rett hjelp til rett tid, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl.

Powered by Labrador CMS