Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen (SV) jubler over at flertallet i bystyret vedtok at flertallet i bystyret støtter ICANs arbeid for avskaffelse av atomvåpen. Kun Høyre og Frp stemte mot da saken ble behandlet onsdag kveld. Foto: Arnsten Linstad

Marianne Borgen og Raymond Johansen jubler for atomvåpenforbud i Oslo

� Oslo vil presse de borgerlige partiene og Ap på Stortinget til å få Norge med på en internasjonal avtale om forbud mot atomvåpen, sier ordfører Marianne Borgen (SV).

Publisert

Utplassering av kjernefysiske våpen er ikke noe utbredt problem i landets hovedstad. Og utenrikspolitikk er heller ikke akkurat kjerneoppgaven til Oslos lokalpolitikere.

— Men det er heller ikke poenget med at det rødgrønne bystyreflertallet, med støtte fra Venstre og KrF, vedtar å støtte avtalen om et forbud mot atomvåpen, sier ordfører Marianne Borgen (SV) til VårtOslo.

Stortinget sier nei, bystyret sier ja

— Det politiske flertallet i Oslo bystyre ønsker å presse både den borgerlige regjeringen og stortingsflertallet til å undertegne den internasjonale avtalen mot kjernefysiske våpen, sier ordfører Borgen.

Ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møtte Norges Fredsråd, Nei til atomvåpen, Leger mot atomvåpen, nobelprisvinner iCAN og Norsk Folkehjelp før onsdagens bystyremøte. Foto: Arnsten Linstad

Onsdag møtte Oslos ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen representanter for fredsprisvnneren fra 2017, ICAN International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. ICAN er en global kampanjekoalisjon som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen.

Norges Fredsråd, Norsk Folkehjelp, Leger mot atomvåpen og Nei til atomvåpen var også tilstede før bystyret vedtok at Oslo skal støtte avtalen ICAN jobber for.

— Byer kan gjøre en forskjell

— Byer kan utgjøre en forskjell og bidra til en verden fri for atomvåpen, på samme måte som byer går foran i arbeidet med å redusere klimautslipp. Enhver bruk av atomvåpen vil være katastrofalt både for mennesker og miljø, mener byrådsleder Raymond Johansen.

Representanter for nobelprisvinner ICAN, Nei til atomvåpen sammen med Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin (holder ICAN-plakat) serverte byrådsleder Raymond Johansen marsipankake. Foto: Arnsten Linstad

Dermed sier Oslo ja til et atomvåpenforbud, mens Norge gjennom Stortinget og regjeringen sier nei til det samme forbudet. Da saken ble behandlet av bystyret onsdag kveld stemte Frp og Høyre mot forslaget.

Men vedtaket gir den litt underlige politiske situasjonen der byrådsleder Raymond Johansens partifeller i Ap på Stortinget støtter den borgerlige regjeringen, som ikke vil undertegne den internasjonale avtalen om å avskaffe kjernefysiske våpen. Samtidig har Aps byrådsleder Johansen stått i spissen for å støtte ICAN i Oslo.

— Jeg er ikke naiv

— Nå er det tilfelle at flere og flere byer mener mye om utenrikspolitiske spørsmål. Dette byrådet har for eksempel lagt vekt på å følge opp Paris-avtalen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Nei til atomvåpen hadde med spesiallaget marsipankake til ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Arnsten Linstad

— Som gammel utenrikspolitiker er det ikke sånn at jeg er naiv vi forhold til hva dette bystyrevedtaket kan bety. Men vi i Oslo påvirker og har en holdning til atomvåpen. Vi utviser en klar holdning mot opprustning. Så skal ikke vi som oslopolitikere gå Norges utenrikspolitikk mer i næringen enn det, forsikrer byrådslederen.

Venstre og KrF i Oslo støtter forbud

Men det er ikke bare byrådslederen som ikke er på samme kurs som sitt moderparti. Kristelig Folkeparti og Venstres bystyrepolitikere sier også ja til avtalen om atomvåpenforbud. Selv om KrF og Venstre i både regjering og på Stortinget ikke går inn for at Norge skal slutte seg til ICAN-avtalen.

— Målet må være en verden fri for kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen. Norge må derfor være pådriver for å få alle atommakter til å underskrive og iverksette prøvestansavtalen for atomvåpen, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke.

—  Hvis vi som hovedstad kan støtte opp om arbeidet mot atomvåpen på denne måten, er det et bidrag i riktig retning. Nasjonalt vil vi jobbe for løsninger som er gjensidige, og da er en avtale med verifiserbar atomnedrustning et riktig skritt i første omgang. Men vi tolker dette som at politikere over hele verden vil legge press på alle land om å avskaffe atomvåpen. Det bør Oslo slutte seg til, sier KrFs Espen Andreas Hasle.

Powered by Labrador CMS