Jubel, gråt og veiving med grønne flagg da resultatet fra valget kom for dagen hos MDG. Foto: Erik Holland Haukebø

Fra i dag er de rødgrønne partiene i gang med forhandlingene om politikken de skal styre Oslo på de neste fire årene

MDG vil ha nulluslippsby. SV gratis aktivitetsskole i hele byen. AP vil ha satsing på klima og velferd. Mens Rødt vil fjerne gjengs leie. Her er de viktigste kampsakene til byrådspartiene og Rødt fremover.

Allerede i dag vil AP, SV og MDG lage en tempoplan for forhandlingene. Samtalene mellom byrådspartiene må være i mål innen 23. oktober. Det er datoen da det gamle byrådet går av og det nye tiltrer.

Hos MDG er stemningen skyhøy når valgdagsmålingen kommer inn klokka 21 på valgnatten. Noen gråter, andre vinker med grønne flagg, alle brøler høyt i glede. Med nesten 17 prosent av stemmene og ti mandater i bystyret er partiet nesten like stort som AP, og forhandlingsmakten likeså. Kjøttvekten teller.

Einar Wilhelmsen er leder av MDG i Oslo. Fra i dag vil forhandle med SV og AP om den felles politikken fremover. Foto: Erik Holland Haukebø

Vil ha nullutslippsby

Men hva er MDGs viktigste kampsaker i byrådsforhandlingene? Leder av Oslo MDG, Einar Wilhelmsen, fremhever fortsatt satsing på kollektivtrafikk og lavere kollektivpriser. I tillegg vil han at Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030. Det betyr at de aller fleste biler, anleggsbiler og ferger må være elektriske.

– Men personlig er jeg mest opptatt av at vi bygger ut 100 kilometer med nye sykkelveier og at vi øker standarden på dagens sykkelveier, sier han.

Også byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, fremhever at Oslo må bli en nullutslippsby innen 2030. – Vi har vært gjennom en enorm snuoperasjon de siste fire årene, som Oslos innbyggere setter pris på. Noe av det jeg er stoltest av, er den politiske viljen vi har fremvist ved å bygge ut alle sykkelveiene vi fikk høre det ikke var mulig å bygge, sier hun.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen vil ha utslipp av klimagasser ned til null i Oslo de neste ti årene. Foto: Erik Holland Haukebø

Flere busser i rushtida

Også hos SV er stemningen skyhøy. Ikke minst er Oslo SVs leder, Sunniva Holmås Eidsvoll, svært fornøyd med resultatet.

– Vi vil videreføre den store barnereformen med gratis aktivitetsskole i hele Oslo. I tillegg er det viktig å satse på kollektivtrafikken, og spesielt ønsker vi et bedre busstilbud i rushtida. På den måten håper vi å skape et reelt alternativ til bilen.

SV er også opptatt av å bekjempe profitt på velferd. – Vi ønsker å ta barnevernet tilbake i kommunal drift. Også i barnehagene ønsker vi å få en slutt på at kommersielle drifter, sier Holmås Eidsvoll.

Sunniva Holmås Eidsvoll vil sørge for at barna får en gratis aktivitetsskole i byen. Foto: Erik Holland Haukebø

Hun mener også den sosiale boligpolitikken må få et løft. – Vi vil ha 1000 nye, ikke-kommersielle boliger og gjøre det mulig å kjøpe boliger til 15 prosent lavere pris. Det siste vil vi gjøre gjennom et samarbeid med Obos, sier hun.

Velferd, ikke skattekutt

På Folkets hus, hos Arbeiderpartiet, er stemningen krisepreget. – Oppslutningen er lavere enn forventet, men i kveld er jeg likevel vi er stolt. Høyrekreftene har gått tilbake, selv etter fire år i opposisjon, og vi er gjenvalgt for første gang på 50 år. De fattigste trenger oss i denne byen, sier Raymond Johansen, som er klar for fire nye år som byrådsleder.

Raymond Johansen bak scenen i Folkets hus under valgvaken. Byrådslederen beholder makten, men har gjort et elendig valg i hovedstaden. Foto: Arnsten Linstad

Frode Jacobsen, leder av Oslo AP, har blandede følelser til valgresultatet, men mener velgerne har vist fornyet tillit til byrådets prosjekt. – Det blir helt sikkert tøffe forhandlinger og prioriteringer fremover. De som vil at Oslo AP skal gå foran i klimakampen og som ønsker økt velferd foran skattekutt, er blitt styrket i denne valgkampen, sier han.

– Gjengs leie skal vekk

Rødt er klare på at de ikke ønsker å sitte i byråd sammen med AP, SV og MDG. Det har de til og med vedtatt på årsmøtet sitt.

– Vi er i utgangspunktet mot byrådsmodellen. Denne er dyr og samler for mye makt i hendene på for få personer. Vi synes heller ikke noe om hemmeligholdet i byrådssystemet, sier Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt i bystyret.

Hun vil stå på for at Rødt får gjennomslag for at velferdsprofitørene kastes ut av de offentlige tjenestene, for eksempel i barnehagene og sykehjemmene, men ønsker seg også en sosial boligpolitikk.

Oslo Rødt-leder Siavash Mobasheri og gruppeleder Eivor Evenrud vil stille harde krav i boligpolitikken i byen. Foto: Erik Holland Haukebø

– Vi vil ikke akseptere fire år til med gjengs leie. Det var den viktigste kampen vi tapte i de fire årene som gikk. Vi ønsker en ikke-kommersiell boligsektor, sier hun.

I tillegg fremhever hun og Oslo-leder for Rødt, Siavash Mobasheri, gratis kollektivpriser for barn, unge og uføre og tre timers varighet på billettene.

Powered by Labrador CMS