90 prosent av Oslos drikkevann kommer fra Maridalsvannet. Men settes vannet ut av spill blir Oslo tørrlagt på bare noen få timer. 635.000 mennesker i hovedstaden har ingen reserveløsning for rent vann. Foto: Heiko Junge / SCANPIX .

Mattilsynet truer Oslo med en million kroner i bot hver dag. Helt til vedtak om reservevann er på plass

I snart 70 år har Oslos skiftende politiske flertall visst at byen ikke har reserveløsning hvis noe skulle sette drikkevannskilden ved Oset i Maridalen ut av spill. Nå har Mattilsynet fått nok og truer med gigantiske dagbøter.

Publisert

Trusselen om en million kroner i bot hver eneste dag, inntil bystyret har vedtatt å bygge ut en reserveløsning for drikkevann til Oslos 634.000 innbyggere, er så reell og alvorlig at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ba om ordet i bystyret onsdag kveld.

Det er nemlig ikke første gang Mattilsynet krever handling, og truer med dagbøter fordi Oslo mangler reserveløsning for drikkevann. Men aldri før har størrelsen på de varslede bøtene vært svimlende en million kroner per dag.

— En alvorlig sak

Dette kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for Oslo hvis bystyreflertallet ikke vedtar en reservevannløsning, påpeker byrådslederen.

— Vi har akkurat fått et varsel fra Mattilsynet med forhåndsvarsel om pålegg og tvangsmulkt for å sikre framdrift i vannforsyningen til Oslo. Dette er en alvorlig sak, sier Johansen til VårtOslo.

� Alle kommuner har et fokus rettet mot seg på å kunne levere en god vannforsyning etter den tragiske situasjonen på Askøy, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Arnsten Linstad

— Hvis ikke kommunen sikrer framdrift i regulering av vannforsyning, kan kommunen bli ilagt dagbøter fra Mattilsynet på en million kroner, hver dag fra 21. november 2019, sier byrådslederen.

Men saken kommer ikke som julekvelden på kjerringa, eller rettere sagt, på Oslos fremste tillitsvalgte.

— Rammer sykehusene i Oslo

Allerede tidlig på 1950-tallet var Oslos politikere klar over den sårbare situasjonen. 90 prosent av Oslos drikkevann kommer fra en kilde - Maridalsvannet. Dersom noe skulle sette Oset renseanlegg ved Maridalsvannet ut av spill, vil det få alvorlige konsekvenser iløpet av få timer.

Mattilsynet påpeker i det 11 sider lange brevet med trussel om millionbøter hvilke sårbare abonnenter som rammes dersom noe skjer med Oslos drikkevann:

«Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, sykehjem, mange pleietrengende hjemmeboende, skoler, barnehager, Stortinget, departementer, næringsmiddelforetak og næringsvirksomhet med flere. Vannverket leverer også vann til skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven. Kommunen må også ha vann til brannslukking og avløpssystemet.»

— Fokus på vann etter Askøy

De siste ukene er trygg og sikker vannforsyning blitt ytterligere aktualisert med vannskandalen og sykdomsutbruddene på Askøy utenfor Bergen.

— Alle kommuner har et fokus rettet mot seg på å kunne levere en god vannforsyning etter den tragiske situasjonen på Askøy. Vi har startet den omfattende prosessen med å sikre vannforsyningen, med å få en annen vannkilde, enn bare å hvile seg på Maridalsvannet. Dette anlegget skal stå ferdig rundt 2028/2029 og krever enorme investeringer, forklarer byrådsleder Raymond Johansen.

Hvis Oset vannrenseanlegg settes ut av spill, får det alvorlige konsekvenser for sykehus, sykehjem, pleietrengende hjemmeboende, skoler, barnehager, Stortinget, departementer, næringsmiddelforetak og næringsvirksomhet. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Det er særlig Oslos fem indre bydeler Grünerløkka, Sagene, Frogner, Gamle Oslo og St. Hanshaugen som blir hardt rammet dersom drikkevannskilden Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg settes ut av spill. Det tar bare noen få timer før indre by er helt tørrlagt. Enkelte av de ytre bydelene vil kunne få vann noe lenger. Omlag 10 prosent av Oslos drikkevann kommer fra Elvåga i Østmarka.

Mattilsynet truet også i 2017

Opp gjennom årene er Hurdalssjøen, Randsfjorden, Glomma, Øyeren og sogar Mjøsa vurdert som reservevannkilde for hovedstaden. De siste årene har vann- og avløpsetaten arbeidet med planer om å koble en reservevannløsning for Oslo til Holsfjorden, en fjordarm av Tyrifjorden i Buskerud. Dette er i dag drikkevannskilde for både Bærum og Asker.

Varsel om tvangsmulkt, eller dagbøter kom også i 2017. To år senere skriver Mattilsynet i det siste varselet:

"Vi varsler om at vi vil fatte følgende vedtak om tvangsmulkt - løpende dagmulkt:
Mattilsynet ilegger løpende dagmulkt på 1 000 000 kroner per dag dersom følgende vedtak ikke er etterkommet innen 20. november 2019: Oslo kommune pålegges å ta investeringsbeslutning/beslutte utbygging av ny fullgod reservevannforsyning i Oslo senest innen 20. november 2019."

Milliardkostnader med Holsfjorden

VårtOslo har tidligere fått anslått kostnadene ved å bygge en reservevannforsyning fra Holsfjorden til Oslo. Trolig kommer vannledninger og renseanlegg til å koste et tosifret antall milliarder kroner.

Brevet og truslene om millionbøter fra Mattilsynet gjør at byrådsleder Raymond Johansen sender et kraftig varsko til et samlet bystyre i Oslo.

— Det er nødvendig nå at alle alternativer blir forsvarlig vurdert og at vi sikrer framdrift. Vi kan ikke begynne på null igjen. Vi er avhengige av å kunne vurdere alle mulige alternativer, slik at vi møter kravene til regulering og investeringene vi skal gjøre, sier byrådslederen.

Som en liten fotnote bør det presiseres at planene om Holsfjorden som reservekilde er over 46 år gamle. Hvis man graver i bystyrets arkiv tilbake til 1973, vil man finne et vedtak fattet av byens fremste tillitsvalgte om at Oslo skal bruke fjordarmen i Tyifjorden som reservekilde.

Men den gangen, for 46 år siden, ble det med planene. Nå må faktisk Oslos bystyre fatte et vedtak. Eller betale en million kroner i bot hver eneste dag frem til et vedtak om reservevann er fattet.

Powered by Labrador CMS