Fremtidens syklister i Oslo. Her under Oslo Grand Prix på Karl Johans gate. Foto: Aktiv I Oslo.no / Flickr

– Høyre og Venstre tenker på syklistenes beste. MDG er blitt maktarrogant

Publisert

– MDG setter syklister og lokalbefolkning til side i sin jakt på parkerte biler. Sykkelprosjektet følger ikke lenger de opprinnelige sykkelplanene.

I et innlegg i VårtOslo påstår Arne Olav Haabeth at Frogner Høyre og Frogner Venstre driver et billig politisk spill som ødelegger for syklistene.

Det er kanskje riktig som du sier, at mitt forslag i bydelsutvalget ikke er alternativet. Det er heller Sykkelprosjektets forslag som er alternativt. Og det er oppsiktsvekkende at Sykkelprosjektets løsning ikke er så godt forankret i planen de refererer så ivrig til.

Det stemmer at Høyre og Venstre var med og bestilte disse planene, og hvis du leser dem godt, ser du at både Sykkelstrategi for Oslo 2015-2025 og Plan for sykkelveinettet i Oslo fremsetter både tiltaksbeskrivelser og virkemidler.

Planene slår fast at sykkel skal være en del av hele byutviklingen for å få en mangfoldig og trygg by. Men Sykkelprosjektets tiltaksforslag viker faktisk ganske betydelig fra dem.

Sykkelprosjektets forslag har skapt langt flere utfordringer for syklister og byutvikling enn det planene og bydelen hadde forestilt seg. De går eksempelvis på økt trafikk og hastighet, redusert trafikksikkerhet, mindre parkering for lokalbefolkningen, flere høydemeter og lengre tid i rutevalg.

En god strategi for syklister

Den enkle beskrivelsen av målet for Sykkelstrategien finner du i strategiens innledning; “For å øke sykkelens attraktivitet i Oslo, så er det viktigste grepet å bygge et sammenhengende sykkelveinett, slik at man raskt, enkelt, trygt og behagelig kan bevege seg rundt på sykkel i byen”.

For å nå dette målet har Sykkelprosjektet, Spacescape og Asplan Viak benyttet en forskningsbasert metode, Sykkelbyindeks, for å kartlegge Oslo. Dette er gjort sammen med en grundig brukerundersøkelse, og kartene finner du i dokumentene.

Kartleggingen viser at Frogner har svært god sykkelvennlighet.

Med hjelp av sykkelbyindeksen, er det utarbeidet et kart som viser den gjennomsnittlige sykkelvennligheten i hver grunnkrets. lllustrasjon: Sykkelstrategi for Oslo 2015-2025

Sykkelprosjektet fjerner seg fra forarbeidet

Slik Høyre og Venstre i sin tid har planlagt dette, har syklistens beste hele tiden stått i sentrum. Strategien beskriver hvordan syklistens behov skal fremmes i samspill med byutviklingen. Derfor er det for eksempel stort fokus på lokale forskjeller og skreddersøm. Og medvirkning.

Når Frogner-beboere og andre sentrumsinnbyggere blir så oppgitte over gjennomføringen, så er det nettopp fordi Sykkelprosjektet og byrådet slutter å følge det solide forarbeidet. For det sittende Byrådet har dette tilsynelatende blitt et verktøy for andre agendaer, som bilfritt sentrum. Og når du velger andre tiltak enn dem planene anbefaler, kommer plutselig alle de andre behovene som bydelen forvalter i spill.

Mitt forslag er egentlig å holde seg til den opprinnelige planen og sikre et sykkelvennlig Oslo, for syklistenes skyld. Å stemple dette som billig populisme, er nettopp billig populisme. Vi kunne like gjerne sagt at MDG har blitt maktarrogante i sin jakt på parkerte biler og setter syklister og lokalbefolkning til side. Å la seg distrahere av en annen agenda enn syklistenes beste, fører neppe Sykkelprosjektet til en vellykket løsning.

Et sykkelnett å være stolte av

Uansett hvordan du ser det, ville den opprinnelige planen gitt god kvalitet. MDGs påfunn til endringer i den mangler derimot en utredning av konsekvenser for syklister og for alle andre.

Målet er 16 prosent daglige reiser med sykkel. Men da er det fremdeles 84 prosent av daglig reisende som trenger både transport og bomiljø som tilfredsstiller.

La oss rette feilen, legge lokale strategier og få et sykkelnett vi kan være stolte av. Slik Høyre og Venstre hadde håpet Sykkelprosjektet ville lykkes med i utgangspunktet.

Powered by Labrador CMS