– Dagens prisstigning i kollektivtrafikken er et skritt i feil retning, som vi gjerne skulle vært foruten, sier skribentene.

– Når MDG skylder prisøkningen i kollektivtrafikken på Venstre, er det en ansvarsfraskrivelse av verste sort

MDG tar æren for alt som er bra med Oslopakke 3-avtalen og ikke noe av ansvaret for det som smerter. Det er en uakseptabel virkelighetsbeskrivelse.

Publisert

Arne Olav Haabeths (MDG) innlegg hos VårtOslo nylig kan ikke stå uimotsagt. I innlegget sauser han sammen en rekke forhold som ikke har noe med prisøkningen på kollektivtrafikken å gjøre, slik at det ser ut som om MDG er de snille som vil ha lave priser, mens alle andre har ivret etter å øke prisene. Det er selvfølgelig ikke riktig.

At Haabeth skylder prisøkningen vi nå ser på Venstre, er ikke bare fullstendig malplassert kritikk, det er ansvarsfraskrivelse av verste sort fra et parti som faktisk sitter med samferdselsbyråden i Oslo.

Venstre satte ned prisene i 2007

Venstre har gjennom over ti år jobba målretta for både å øke kollektivtilbudet og holde prisene på kollektivtrafikken nede. Fordi vi mener at det skal være enkelt og billig å velge miljøvennlig og reise kollektivt.

Venstre fikk satt ned prisen på månedskort i Oslo fra 720 til 550 kroner i 2007, og siden har prisene kun vært justert for lønns- og prisvekst. Kollektivprisene i Akershus gikk også betydelig ned for de fleste reisende da nytt takst- og sonesystem ble innført i 2011 (noe som for øvrig hadde enstemmig tilslutning i fylkestinget).

I tillegg gjorde sammenslåingen av soner i Follo i 2016 at mange reisende i Follo fikk betydelig billigere reiser. Når prisene på kollektivtrafikken settes opp fra 28. januar 2017, er det første gang prisene for å reise kollektiv reelt har økt utover den generelle prisveksten, og det er også første gang et månedskort i Oslo koster mer enn 720 kroner.

Vi tror ikke at MDG nødvendigvis er glade for at dette skjer, men å legge skylden på partier som faktisk har sørget for prisnedgang, er helt absurd.

Ganske provoserende av MDG

Prisøkningen kommer som konsekvens av Oslopakke 3-avtalen som ble forhandlet frem i 2016, der fylkeskommunene Oslo og Akershus ble enige om at de kollektivreisende skulle bidra til spleiselaget Oslopakke 3. Dette forliket var MDG med å forhandle fram. De stemte for det både i Oslo bystyre og i Akershus fylkesting.

MDG vet godt at for Venstre var det svært viktig i forhandlingene om Oslopakke 3 å unngå en prisøkning på kollektivtrafikken og at vi gjerne skulle ønsket oss mer drahjelp fra MDG for å få til det.

Det er derfor ganske provoserende at MDG nå hevder at Venstre ønsket denne prisøkningen hjertelig velkommen. Venstre har alltid vært en forkjemper for å holde prisene lavest mulig, og der MDG ved byråd Berg har forsvart at prisene øker, har Venstre vært svært kritiske og foreslått at økningen skal reverseres snarest mulig.

Rett og slett feil

Innlegget til Haabeth forteller en historie der MDG har æren for alt som er bra med Oslopakke 3-avtalen, mens partiet ikke tar noe av ansvaret for det som smerter. Det er en måte å forholde seg til avtalepartene på som er helt uakseptabel og en virkelighetsbeskrivelse som må korrigeres.

Alle partiene som forhandlet fram Oslopakke 3 hadde som felles mål å sikre finansieringen av de store kollektivprosjektene, som Fornebubanen, Romeriksbanen og ny sentrumstunnel for T-bane. Når Haabeth framstiller det som at det bare var MDG som jobbet for dette mens Høyre bare var opptatt av mer vei og lavere bompenger, så er det rett og slett feil.

For Venstre er det et mål at kollektivtransport skal være et naturlig førstevalg for så mange som mulig, og lav pris på månedskortet er et viktig virkemiddel for å få flere til å velge å reise kollektivt.

Dagens prisstigning er et skritt i feil retning

Venstre har i budsjettforhandlinger i Stortinget de siste fem åra sørget for mange hundre millioner ekstra i belønningsmidler til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Dette har i sin tid sikret at vi har kunnet fortsette å øke kollektivtilbudet og bidratt til at Ruter nå har såpass økonomisk handlingsrom at byrådet fikk til en halvering av den prisøkningen som ligger til grunn i Oslopakke 3-avtalen.

Da vi senket prisen i 2007, så vi at antallet reisende økte betydelig, og utviklingen har fortsatt. Det viser at lave priser på kollektivtrafikken har fungert godt for å få flere til å reise miljøvennlig. Dagens prisstigning er et skritt i feil retning, som vi gjerne skulle vært foruten.

Vi ser gjerne at prisene settes ned igjen så snart som mulig og inviterer med glede MDG til å se på hvordan vi sammen kan få til dette samt hvordan vi kan lykkes med å holde prisene nede på lang sikt, samtidig som vi skal fortsette styrke tilbudet.

Men det fordrer at Haabeth og hans partifeller setter seg inn i historien og diskuterer saken på riktige premisser.

Powered by Labrador CMS