Espen Pedersen, fra Lund Slaatto Arkitekter, mottar prisen for årets arkitekturprosjekt i Oslo.

Munch Brygge får Oslo bys arkitekturpris. – Boligprosjektet gjør byen varm og variert

– Vi mener Munch Brygge er et imponerende gjennomarbeidet arkitekturprosjekt som på en intelligent og avansert måte tilfører bydelen varme og kvaliteter.

Publisert

Det er forpliktende å bebygge en tomt som ligger vegg-i-vegg med noen av landets viktigste kulturbygg, i et område der bygulvet vil brukes aktivt av oslofolk og besøkende året rundt. Men juryen til årets arkitekturpris mener at byggherren Stor-Oslo Eiendom har lykkes i Operagata 1-51.

I alt var det 40 påmeldte kandidater til årets Arkitekturpris. Av disse ble 13 nominert av byutviklingsutvalget i bystyret.

I tillegg til vinneren, fikk to prosjekter hedrende omtale. Generelt mener juryen at «de tre finalistene viser på en forbilledlig måte hvordan arkitektoniske kvaliteter kan ivaretas i en byutvikling som krever fortetting».

Ved adkomsten til Munchmuseet

Boligprosjektet Munch brygge er består av to kvartaler med forretninger og serveringssteder på bakkeplan, en barnehage og 158 leiligheter. Anlegget ligger ved adkomsten til Munchmuseet, og bygningene er utformet i rød tegl.

Munch Brygge.

Byutviklingsutvalget begrunner valget på denne måten:

Det er et sympatisk trekk ved prosjektet at det til tross for en imponerende beliggenhet, ikke har laget enorme luksusleiligheter, men jevnt over har boliger på 60 til 80 kvadratmeter. Alle boligene har stor, privat balkong, og fra nesten alle leilighetene kan man se vannet.

Planene i leilighetene er effektive, men oppleves sjenerøse, med gode lys- og utsiktsforhold og en privat og avskjermet situasjon, tross høy tetthet.

Store, frodige takhager

Det er anlagt store, frodige felles takhager med eksepsjonelle kvaliteter, inndelt i soner og med overdekninger, lune sittegrupper, mulighet for dyrking, dusjing og ly. Landskapsplanleggingen fremheves som spesielt god og viktig i dette prosjektet.

Dimensjonene mot gaterom og størrelser på forretningslokalene er forbilledlig avpasset. Det er spesielt imponerende hvordan et geometrisk prinsipp skaper spenning og liv både i boligene og i fasadene ut mot byen.

Variasjon er noe man ofte etterlyser i store prosjekter, og her er dette innarbeidet som en uløselig del av arkitekturen. Materialene er gjennomarbeidet og samstemte, med gjennomgående rød tegl. Det er også lagt inn omtanke i relieffdetaljer i murverket som tilfører det store bygget en håndverksmessig og intim dimensjon.

Imponerende og intelligent

Bygget er oppført med varige naturmaterialer som bare vil bli finere med tiden. Prosjektet er også et eksempel på hvor viktig prosessen er for kvaliteten på sluttproduktet. Arkitekt og utbyggeraktører har hatt et godt samarbeid, viste vilje til å gå i dialog og justerte tidlige forslag etter innspill fra plan- og bygningsetaten og Rådet for byarkitektur.

Byutviklingsutvalget mener Munch Brygge er et imponerende gjennomarbeidet arkitekturprosjekt som på en intelligent og avansert måte tilfører bydelen varme og kvaliteter, både i sin sammenheng blant de kjøligere bygningene i området og med taktilitet og detaljering på nært hold. Byutviklingsutvalget tilråder Munch Brygge som årets prisvinner.

  • Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter
  • Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
  • Samspillsentreprenør: Bunde Bygg AS
  • Byggherre: Stor-Oslo Eiendom

2. Hedrende omtale til boligprosjektet Krydderhagen

Boligprosjektet Krydderhagen er en del av utviklingen på Vinmonopolets tidligere industriområde på Hasle. Krydderhagen består av fem åpne kvartaler i et område preget av industritomter under transformasjon, eldre villabebyggelse og lave boligblokker.

Boligprosjektet Krydderhagen på Haslevangen.

Byutviklingsutvalget sier følgende om Krydderhagen:

De 510 boligene utgjør både et stort boligområde og et område med høy tetthet. Bebyggelsen har høyder fra fire til ti etasjer, med et rikt spill av variasjon i høyder innenfor det enkelte bygg og kvartal.

Byggene er enten i rød tegl eller hvit puss, med påhengte balkonger og takterrasser. Med enkle virkemidler har arkitektene klart å skape en rikhet og variasjon med knappe detaljer og tilsynelatende konvensjonelle byggemetoder. Resultatet er en tidløs og klart definert arkitektur som i sum skaper et boligområde med sin egen karakter og en tydelig identitet.

Beboerne trives

Den enkelte bolig har en alminnelig standard, men berikes av nærheten til de kvalitativt gode uterommene og bygningsmiljøet utenfor. De fleste boligene har to terrasser, en del har takhager. Tidligere industriarealer under bakken er gjenbrukt til parkering og boder.

Uteområdene på Haslevangen 16-18 har en gjennomgående åpenhet som motvirker følelsen av privatisering av uterom.

Prosjektet er nominert til prisen av beboere som bor der selv, noe som tyder på trivsel og engasjement. I Krydderhagen har byggherren Haslemann AS klart å skape intime og gode nabolagskvaliteter i et suburbant område i transformasjon.

  • Arkitekt: Dyrvik arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Grindaker AS Landskapsarkitekter
  • Byggherre: Haslemann AS (AF Gruppen Norge AS/Höengh Eiendom AS)

3. Hedrende omtale til Lakkegata aktivitetspark

Lakkegata Aktivitetspark er et eksempel på nyskapende sambruk. Det er en skolegårdsutvidelse som også fungerer som en park for nærmiljøet ved Lakkegata 79.

Lakkegata aktivitetspark.

Byutviklingsutvalget sier følgende om Lakkegata aktivitetspark:

Prosjektets bærende formgrep er en gangakse diagonalt gjennom parken. Parkrommet lager en ny forbindelse, en gangakse, fra Lakkegata til Botanisk hage og bidrar til bedre gangbarhet i området, noe som også er et viktig mål for byen.

Det unike ved prosjektet er at det skal fungere aktiviserende både for skoleelever gjennom skoledagen og for barn og voksne i nærmiljøet etter skoletid. Aktivitetsparken fremstår i liten grad som skolegård, men virker inviterende for alle.

Skating, klatring og karuseller

Parken har fått aktiviserende elementer, som et skateområde, klatrevegger, balansestativ og karuseller. Samtidig gir den mange sittemuligheter, både ute på plen, amfi og benker, og ved bord under lette takkonstruksjoner.

Formgrepet med gangsaksen gir likevel en oversiktlig situasjon. Store eksisterende trær er bevart og gir parken et grønt preg tross alle de nye funksjonene.

Byutviklingsutvalget vil særlig berømme hvordan byggherren Undervisningsbygg stimulerer til sosial aktivitet og fellesskapsbygging. Blant annet finnes det flere langbord hvor man kan sitte som grupper, samt et lite amfi hvor større (skole)grupper kan samles. Solide, fastmonterte utegriller oppmuntrer også til å ta med seg middagen ut i det offentlige rom.

Lytter til jentene

Lakkegata Aktivitetspark er et eksempel på hvor stor effekt et lite landskapsinfillprosjekt kan ha, når det benytter et areal som er lite brukt, og nennsomt bygger inn flere funksjoner som er tilpasset både omgivelser og målgrupper.

Målgruppene skoleelever, foreldre og lokalmiljø har vært involvert i prosessen og gitt innspill til utformingen. Landskapsarkitektene har hatt et særlig fokus på å ivareta jentenes aktivitetsbehov, i og med at mange av dagens parker og lekeplasser er programmert på en måte som best er tilpasset gutter.

Jentenes innspill har fått direkte konsekvenser for utformingen av parken, blant annet ved å inkludere klatrevegger og overbygde sitteområder. Skateområdet er designet på en måte som gir minst mulig støy for de tilgrensende nabobyggene.

De allsidige bruksmulighetene prosjektet har gitt parken, gjør at den fungerer som en arena som stimulerer sosial og fysisk aktivitet, både for barn og voksne.

  • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
  • Byggherre: Undervisningsbygg, Oslo Kommune
Powered by Labrador CMS