Energigjenvinningsetaten skal ha hatt en egen fullmakt til å ikke følge loven om offentlige innkjøp og anskaffelser. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

NRK: — Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) visste om ulovlige avtaler uten å informere bystyret

Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune skal ha hatt en intern fullmakt til å bryte loven om offentlige anskaffelser. En fullmakt miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) skal ha kjent til uten å informere bystyret umiddelbart.

Publisert

Det er NRK som både avslørte den interne fullmaktenEnergigjenvinningsetaten EGE skal ha hatt, og som nå skriver at miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) skal ha blitt kjent med den ureglementerte ordningen i januar i år. Uten å informere bystyret om kjennskap til at den kommunale etaten bryter loven om offentlige anskaffelser.

Fakta om lovbruddene i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo

Energigjenvinningsetaten (EGE) sorterer husholdningsavfallet til Oslo kommune, produserer fjernvarme og lager biogass og biogjødsel. Etaten har to anlegg, ett i Oslo og ett i Nes på Romerike.

* Etaten har 150 ansatte og er underlagt Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, som ledes av byråd Lan Marie Berg (MDG).

* Berg og hennes avdeling fikk anonyme varsler om brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos EGE allerede i april 2018. Da rapporterte EGE om 121 brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. I oktober samme år rapporterte de om ytterligere flere hundre brudd, i alt 557.

NRK avslørte tirsdag at EGEs egne tall viser at det har skjedd minst 820 brudd på arbeidstidsbestemmelsene siden 2017.

* I vinter bestilte Berg og hennes byrådsavdeling en gransking av EGE av revisjonsfirmaet PWC. Rapporten skal etter planen være klar i oktober.

* Tirsdag vedtok Kontrollutvalget i Oslo kommune at de vil ha en egen gransking av etaten og byrådens rolle.

(Kilder: NRK, Energigjenvinningsetaten)

— Informerte om ulovlige anskaffelser

NRK-nyheten om at miljøbyråden skal ha kjent til etatens lovbrudd uten å informere bystyret er oppsiktvekkende, og er tidligere delvis blitt tilbakevis at Lan Marie Berg. Det kommer på toppen av avsløringene om omfattende brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser ved den kommunale etaten.

Miljøbyråd Lan Marie Berg hevder hun har informert bystyret korrekt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Tidligere er det kjent at bystyrets miljø- og samferdselskomité først ble informert om mulige brudd på arbeidsmiljøloven gjennom et notat senere på våren. I det samme notatet, datert 10. april i år, står følgende anskaffelsesregler:

"Oslo kommune har mottatt tre anonyme varsler med påstand om brudd på anskaffelsesregelverket." 

Trolig er det denne setningen miljøbyråd Lan Marie Berg sikter til i et epost-intervju med NRK:

— Byrådsavdelingen ble i slutten av januar i år informert av etaten om at det foregikk ulovlige anskaffelser, skriver miljøbyråd Lan Marie Berg i en epost til NRK.

Granskes av flere

Etaten rapporterte selv om 557 brudd på arbeidsmiljøloven for et år siden. NRK har imidlertid avslørt at etatens egne tall viser minst 820 brudd på arbeidstidsbestemmelsene siden 2017.

I notatet, adressert til samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, kommer det også frem at EGE blir gransket av PricewaterhouseCooper (PwC).

«Formålet med undersøkelsen er å kartlegge om det har forekommet brudd på lover og forskrifter, kommunale regelverk og avtaleverk samt retningslinjer og rutiner innenfor områdene anskaffelser, bruk av eksterne konsulenter, arbeidstid og bruk av overtid og ansettelser, tilvisninger og beordringer».

Notatet sier at undersøkelsesperioden er avgrenset fra 2015 til og med 15. mars i år. Men siden byrådet satte i gang gransking i regi av PwC, har arbeidstilsynet åpnet sak og bystyrets kontrollutvalg har bedt kommunerevisjonen i Oslo granske EGE.

— Har gitt beskjed om opprydding

Byråd Lan Marie Berg har overfor bystyret hevdet hun har overholdt sin informasjonsplikt. Og sa i en redegjørelse til Oslos folkevalgte at hennes byrådsavdeling nå gjør alt for å få ryddet opp.

— Jeg har gitt konstituert direktør klar beskjed om å rydde opp. Før jeg kan svare på detaljer om hvordan situasjonen i energigjenvinningsetaten (EGE) har vært, må PwC få gjøre ferdig sin undersøkelse. Det må vi komme tilbake til når rapporten foreligger.

—  Jeg har vært opptatt av å informere bystyret om saken. Den 10. april ble samferdsels- og miljøkomitén opplyst i et notat fra meg om at det var igangsatt en undersøkelse av EGE.
Notatet opplyste også bakgrunnen for undersøkelsen og hvilke forhold som skulle undersøkes. I dette notatet står det blant annet: «Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel er i tillegg gjort oppmerksom på at det kan ha skjedd brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser», sa Lan Marie Berg fra bystyrets talerstol.

Powered by Labrador CMS