Gro Røde (54) mener utbyggingen i Oslo må fordeles mer rettferdig på de ulike bydelene. Foto: Christina Kruger
Gro Røde (54) mener utbyggingen i Oslo må fordeles mer rettferdig på de ulike bydelene. Foto: Christina Kruger

— Utbyggingen i Oslo må fordeles mer rettferdig, mener Gro Røde

— At Oslo vokser er et faktum, men dette må fordeles på alle strøk. Og små organisasjoner må involveres, sier Gro Røde (54), formidler hos Arbeidermuseet og medlem av Løkka Historielag.

Navn: Gro Røde
Alder: 54
Bosted: Bjølsen
Aktiv med: Formidler hos Oslo Museum — Arbeidermuseet, aktiv medlem av Grünerøkka Historielag og Orgelkomiteen i Sagene kirke.

Hva mener du Oslos politikere burde fokusere mer på?

Hva mener Oslo-velgerne?

  • I forbindelse med kommunestyrevalget 2019 kjører VårtOslo en serie saker hvor vi spør lokale ildsjeler hva de mener byen vår behøver
  • Hver dag frem til valgdagen 9. september vil vi publisere en sak fra byens ulike områder og bydeler
  • Kjenner du en lokal ildsjel vi burde kontakte? Tips oss gjerne på vår Facebook-side,
    eller på e-post: emilie.pascale@vartoslo.no

— Jeg har veldig stor respekt for mennesker som blir politikere, og er svært takknemlig for at vi har et folkevalgt demokrati. På valgdagen er jeg alltid litt rørt og stolt. Mitt ønske til våre politikere er: La Oslo alltid gå foran og vise vei for å trygge demokrati og folkelig engasjement. Sørg for at frivillige organisasjoner har ressurser og ta dem med på store og små utredninger. Involver dem i planer. Lytt, lær – ansvarliggjør.

— Sørg for at Oslos bydeler har nok ressurser til at befolkningen ser at desentralisering fungerer. Det gir trygge nærområder! Dette er spesielt viktig for barn og unge. For å forhindre «ukultur» og kriminalitet må man sørge for sosial utjevning. Unge som opplever at familien er fattigere og har mindre innflytelse, kan lettere bli rekruttert til uheldige miljøer.  «Politikk er å ville», sa den svenske politikeren, Olof Palme. Det er fire kloke ord som jeg tror Oslos politikere bør ha med seg – hver dag!

Kan du nevne én positiv ting som har skjedd i Oslo de siste fire årene?

— Jeg kom til Oslo som 20-åring, og trafikk-kommunikasjonen er blitt mye bedre siden da. Som syklist vil jeg gjerne gi ekstra honnør til innsatsen på dette feltet. Det er blitt så mye hyggeligere og tryggere å sykle i Oslo nå!

— Det er så fantastisk at stadig flere meter med røde sykkelveier strekker seg utover byen, og jeg blir veldig glad når jeg får øye på enveiskjørte gater med skilting som sier at det er unntak for sykkel. Nå føler jeg virkelig at det kloke, og miljøvennlige fremkomstmiddelet som sykkelen er, endelig blir ordentlig verdsatt.

Hva har nærmiljøet ditt behov for fremover?

— Oslo er under ekstrem utvikling og utbygging, og jeg mener man må besinne seg og begrense denne store utbyggingsiveren. Dette gjelder spesielt høydekåtheten på nybygg og utbyggingen som foregår ved de såkalte «knutepunktene».

— Det virker absurd at lokalmiljøer med gater og gårder som ligger sentralt ved buss og trikk skal råutbygges. Hvilken logikk er det egentlig i dette? Samtidig som dette vedtas, lever småhusene og villastrøkene i beste, bevarte velgående. At Oslo vokser er et faktum, men dette må fordeles mer rettferdig på alle bystrøk og byområder.

Har du et favorittsted i Oslo?

— Jeg sykler ofte opp Markveien, krysser Sannergata,og drar videre oppover forbi gamle Ringnes bryggeri. Til venstre ved Sagene skole ligger den lille stikkveien inn til Hønse-Lovisas hus. Rett foran ligger Beierbrua og Hjula Væveri med sin eventyrlige teglsteinsfasade ut mot elva. Her åpner alt seg opp!

— Jeg nyter utsikten. Himmel, lys, trær, elv og bygninger smelter sammen i et vakkert kulturlandskap. Fra høyden ser jeg en grønn park ned mot ei blå-grønn Akerselv, mens Graahs vakre tekstilfabrikker troner på elvebredden. Her sykler og går de fleste. Her sitter folk på benker. Her nytes og leves  –  midt i byen – på fantastiske Sagene.

* Les flere intervjuer med ildsjeler om årets kommunevalg.

Powered by Labrador CMS