Linda Tinuke Strandmyr og Hatem Ben Mansour tar over som henholdsvis leder og nestleder ved Antirasistisk Senter.

Ny leder og nestleder ved Antirasistisk Senter

Linda Tinuke Strandmyr er ansatt som daglig leder, Hatem Ben Mansour som nestleder ved Antirasistisk Senter.

Publisert

– Vi gjennomførte et omfattende arbeid for å finne en ny leder. Underveis i prosessen ble det klart for meg som styreleder at vår fungerende leder var den aller beste til å møte de tre viktigste kompetansekravene vi så i en ny leder; ledelse, fagkunnskap om antirasisme og organisasjonskunnskap. På utkikk etter vår nye daglige leder fant vi også en nestleder, sier styreleder i Antirasistisk Senter, Manuela Ramin-Osmundsen.

Linda Tinuke Strandmyr har fungert som daglig leder siden begynnelsen av september. Hun er utdannet lærer og har jobbet lenge med antirasistisk og politisk påvirkningsarbeid. Linda har solid erfaring med å mobilisere, organisere og posisjonere, ifølge Ramin-Osmundsen i en pressemelding.

Utdannet jurist

Hatem Ben Mansour kommer fra stillingen som prosjektleder for antirasistisk handlingsplan i Kirkens Bymisjon. Han har jobbet med utvikling av tiltak, kompetansebygging om rasisme og antirasisme, øking av rekruttering av mangfold og påvirkningsarbeid.

Han er utdannet jurist og har i flere år jobbet i utlendingsforvaltningen, både som saksbehandler og leder.

Vil utvide utenfor Oslo

– Ansettelsene gir muligheten til raskere å styrke senterets antirasistiske arbeid. Linda og Hatem vil sammen med ansatte på Senteret kunne posisjonere organisasjonen i et nytt politisk landskap, svare på myndighetenes forventninger til å øke Senterets tilstedeværelse i andre byer enn Oslo, styrke det antirasistiske fellesskapet og videreføre de endringsprosesser som er igangsatt, sier styrelederen.

Powered by Labrador CMS