DEBATT

Gang på gang har Oslo mot rasisme mobilisert til markeringer mot Sian foran Stortinget.

– Oslo mot Rasisme fortjener anerkjennelse for det antirasistiske arbeidet vi gjør

Det er uredelig av media å ikke gi Oslo mot Rasisme anerkjennelse for det arbeidet de gjør og har gjort de siste ti åra.

Publisert

Den antirasistiske mobiliseringen i Oslo har i lang tid blitt utført av den autonome venstresida. Oslo Mot Rasisme har eksistert i forskjellige former siden 2015 og har stått for majoriteten av mobiliseringer til motdemonstrasjoner mot rasistiske organisasjoner som Pegida og Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN).

Strategien i møte med rasistiske organisasjoner har alltid vært massemobilisering, konfrontasjon og støydemonstrasjoner.

Etter at demonstrasjonene mot SIAN begynte å tilspisse seg, politiet trappet opp sin overdrevne maktbruk ovenfor mot-demonstranter og media fikk økt interesse for motdemonstrasjonene, begynte deler av den moderate og tradisjonelle venstresida å vise mer interesse for å delta aktivt i mobiliseringen til antirasistiske motdemonstrasjoner.

Disse samlet seg i nettverket Antirasistisk Felleskap som består av organisasjoner, fagforeninger og partier. Oslo Mot Rasisme var med i startfasen, men gikk ut på grunn av uenigheter om strategi.

Uredelig av media

Når det i forrige uke sto i VårtOslo om motdemonstrasjoner mot SIAN i Oslo, så ble Antirasistisk Felleskap trukket frem som initiativtagere, mens Oslo Mot Rasisme ikke nevnes med et ord. Dette på tross av at det er Oslo Mot Rasisme som oftest tar initiativ til motdemonstrasjonene og mobiliserer langt flere.

Oslo mot Rasisme mobiliserer 6-7 ganger flere på Facebook enn Antirasistisk Felleskap og henger dessuten opp plakater i forkant av demonstrasjoner.

Det er selvsagt antall oppmøtte demonstranter som er det viktigste, og det er derfor bare positivt at Antirasistisk Felleskap kjører sin egen mobilisering. Men det må allikevel være lov å påpeke at det er uredelig av media å ikke gi Oslo mot Rasisme anerkjennelse for det arbeidet de gjør og har gjort de siste ti åra.

Powered by Labrador CMS