Annonse

Hva vil skje med aksjemarkedet i 2023?

Det er ikke alltid like lett å spå fremtiden, men vi skal gjøre vårt beste.

Her er det viktig å påpeke at dette ikke kan bevises, så det er viktig at du som leser ikke stoler blindt på analysen – her handler det om å se på fortiden for å forsøke å forstå fremtiden.

Hva har vi opplevd det siste året?

Historien om aksjeåret 2022 er en historie om stigende renter og fallende aksjeverdier.

Det er verdt å merke seg at rentene har steget med en enestående hastighet som mange nok har merket på den personlige økonomien, samtidig som aksjekursene har falt ganske sakte i løpet av året.

Raten for retningsendring er en fullstendig 180-graders sving fra det vi har sett tidligere.

Midt i alt dette har Oslo Børs vært en «annerledesbørs», og har overgått hoveddelen av andre verdensomspennende børser på indeksbasis.

Forskjellen skyldes en økning i energi og utvalgte fraktforsyninger, og vi kan derfor se at fire av de fem mest omsatte aksjene i år er energiaksjer.

Markedet sammenlignet med den amerikanske sentralbanken

Inflasjon har utvilsomt vært et tilbakevendende problem i 2022. Krigen i Ukraina forverret den kraftige økningen i kostnadene, som ble følt mest akutt av den industrialiserte verden.

Inflasjonen er fortsatt ikke under kontroll, men den synker fra sine ekstremt høye nivåer. Og markedet er nå mer klar til å prise inn at de store oppsidesjokkene i renter og inflasjon er bak oss – i hvert fall foreløpig.

Som et resultat av dette forventer markedet at den amerikanske rentetoppen nås i første halvdel av 2023, og at Fed vil begynne å kutte renten i andre halvår.

Ifølge Fed vil ikke rentene bli satt ned før i 2024, og det kan derfor være en god ide å bruke tjenester som Lånemegleren.no for å sammenlikne lån.

Det er med andre ord i strid med markedet. Utviklingen av lønnsvekst og arbeidsledighet vil være avgjørende for å bestemme utfallet av denne dragkampen.

Det er legitimt å håpe på Feds suksess, men man bør være bevisst at det vil være et mindre mirakel hvis sentralbanken klarer å konstruere en skånsom landing der arbeidsmarkedet avkjøles akkurat nok til at lønnsveksten ikke blir for robust og økonomien går inn i en mild resesjon.

Hva kan vi forvente i fremtiden?

I oktober la IMF ut sine siste prognoser for BNP-vekst i verdens største økonomier for 2023 og 2024. I motsetning til støyen rundt inflasjon, stigende renter og fallende aksjeverdier, forventes mange store økonomier å levere anstendig vekst gjennom 2022.

Det er ikke dermed sagt at vi er ute av den vanskelige perioden ennå, med det anslåtte lavpunktet presset tilbake fra 2022 til 2023. Mens 2023 forventes å bli noe svakt for globale markeder, forventes noen økonomier som India og Korea å levere vekst.

Når det gjelder resten av verden, ser det ut til at investorer må vente til 2024 for å begynne å se tegn til en virkelig bedring. Når man ser på disse tallene, er det viktig å forstå at økonomier ikke er aksjemarkeder. Makroøkonomiske prognoser har en tendens til enten å være feil eller helt uten sammenheng med utviklingen i aksjemarkedet.

Enkelt sagt, mens makrobildet virker lite inspirerende fra disse IMF-prognosene, kan det være muligheter i spesifikke sektorer som flittige investorer kan dra nytte av. Invester som alltid bare i det du vet, diversifiser på riktig måte, tenk i år i stedet for måneder, og kjøp bedrifter av høy kvalitet til rimelige priser.

Hvordan skal du investere i 2023?

Det er altså enighet om at det nok blir et vanskelig aksjeår det kommende året også, men Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea kan fortelle oss at han ser mer positivt på 2023 enn på året som har godt. Han kan nemlig fortelle oss at han ser overraskende få tegn til svakheter i inntjeningen til mange selskaper. Her snakker han spesielt om norske selskaper, som han mener at har hatt et sterkt år, noen også til og med over estimatet.

Som mange andre er han enig i at inntektsveksten nok vil bli lavere for de fleste norske selskaper i året som kommer, noe vi har sett spor av på børsen hittil i år. Næss har utrolig mye erfaring og har regnet på avkastning i snitt på historiske tall siden 1947, og han mener at selv om det er nedgangstid, så finnes det noe positivt her.

2023 forventes med andre ord å bli nok et år der det er litt vanskelig på aksjemarkedet. Det vil være muligheter for stor avkastning, men det kan bli vanskeligere å finne de riktige investeringene. Definitivt vil, "velg dine investeringer nøye" gjelde for 2023 også. I tillegg vil det være avgjørende å vurdere tidshorisont, risikoprofil og diversifisering som alltid. Om du allerede har aksjer i selskaper du tror på så er det nok bedre å la dem stå et år til, fremfor å forsøke å forvalte dem på andre måter. Husk at selv om det er en nedgangstid nå, så betyr ikke det at det vil være nedgangstid for alltid.

Powered by Labrador CMS