Rundt 150 personer hadde møtt opp til folkemøtet om Fyrlysets framtid onsdag kveld.

Naboer krever rask flytting av Fyrlyset i Urtegata. — Vi kan ikke lenger akseptere at barn og unge er redde i sitt eget nærmiljø

Barn og voksne trues og sjikaneres, dopsalg foregår åpenlyst og foreldre nekter barna sine å gå ut i området rundt Urtehagen på Grønland. – Dette kan vi ikke akseptere lengre, sier lokalsamfunnet rundt Urtehagen.

Publisert

I mange år har lokalsamfunnet rundt Urtehagen på Grønland og lokalpolitikerne forsøkt å få fjernet Frelsesarmeens rusomsorgstilbud Fyrlyset fra Urtegata. De mener tilbudet skaper et uønsket åpent rusmiljø i de stille bygatene i nabolaget.

Den siste uka har debatten rundt tilbudet igjen blusset opp, etter at leder av Grønland og Nedre Tøyen beboerforening, Berit Jagmann, har krevd at Fyrlyset må flyttes fra området.

Trusler og rusomsetning

Onsdag kveld dukket rundt 150 personer opp på beboerforeningens folkemøte i nye Vahl flerbrukshall. Her kom det klare krav fra de fremmøtte om flytting av Frelsesarmeens tilbud.

— Vi kan ikke lenger akseptere at våre barn og unge skal vokse opp i et så utrygt miljø, sier daglig leder av sportsklubben Sterling, Mohamed El Morabet, til VårtOslo.

Daglig leder i sportsklubben Sterling, Mohamed El Morabet, mener de ikke lengre kan akseptere at rusinstitusjonen Fyrlyset får oppholde seg i Urtegata på Grønland.

El Morabet kom til Norge i 1989, og er selv vokst opp på Grønland, før han senere har flyttet ut i Groruddalen. Gjennom sitt arbeid i Sterling, og fra sin egen mor, hører han nesten daglig om uønskede episoder som barn og unge i nabolaget til Fyrlyset i Urtegata opplever.

— Det er mange av de som bruker Fyrlyset som oppfører seg truende mot omgivelsene. En mann ble så truende mot min mor at hun ikke turte å gå ut av gården hun bor i. Daglig blir barn og unge vitner til både slåsskamper og narkotikaomsetning, forteller ildsjelen for barn og unges oppvekstmiljø på Grønland.

Han mener det er på tide at noe gjøres for å få flyttet miljøet rundt Fyrlyset bort fra nærområdet.

— Vi ønsker jo alle at barndommen er noe vi skal se tilbake på med glede. Da blir det ikke rettferdig at det noen skal sitte igjen med følelsen av frykt og redsel på grunn av et rusmiljø som dette i nabolaget, sier El Morabet.

Skaper frykt, redsel og utrygghet

En annen, som daglig opplever sitasjonen i nærmiljøet som utrygg, er styrer i Mosaikk barnehage i Urtehagen, Javiara Tanveer.

I 15 år har hun vært ansvarlig leder i barnehagen og mener forholdene i strøket bare har forverret seg de siste årene.

— Nesten daglig opplever barna våre ting barn burde vært skjermet for å se. Samtidig ser vi at nærområdet har blitt så utrygt at mange foreldre nekter barna sine å gå ut på fritiden. Slik kan vi ikke ha det, mener barnehagestyreren.

Styrer i Mosaikk barnehage , Jaiara Tanveer, etterlyser handling fra bydel Gamle Oslo i saken om Fyrlyset.

Hun er særlig bekymret for hvordan de små, som ser eller utsettes for uønskede handlinger, selv klarer å prosessere inntrykkene de får gjennom uka.

— Flere forteller at de opplever både stygg språkbruk og direkte rasistiske bemerkninger av folk i miljøet utenfor værestedet. Det skaper selvfølgelig en frykt og redsel hos de unge, som de ikke helt vet hvordan de skal forholde seg, sier Tanveer.

— Mye papir og lite handling

Under onsdagens møte kom barnehagestyreren med sterk kritikk av bydelen, og spesielt områdeløftet, for det hun mener er deres unnvikende holdning til problemene rundt Fyrlyset.

— Hvor er områdeløftet? Hva gjør egentlig bydelen for å hjelpe oss?, spør hun.

Tanveer viser til en rekke rapporter og annet papirarbeid fra bydelen, som ikke fører til noen som helst endring i hverdagen for beboerne i området.

— Nå er det på tide at også bydelsadministrasjonen og områdeløftet, ikke bare lokalpolitikerne, tar grep for å forsøke å hjelpe oss ut av den situasjonen vi har kommet i, mener hun.

Området rundt Urtehagen kunne blitt et attraktivt uteområde, men nå er det totalt overtatt av rusmisbrukere, mener beboerne i området.

Flyttekravet øker i styrke

Folkemøtet viste klart at det blant beboere i området rundt Fyrlyset og Urtehagen er stor støtte til beboerforeningens krav om at Frelsesarmeen må finne en annen arena for tilbudet sitt i framtiden.

Samtlige i salen som tok ordet, bydelspolitikerne inkludert, var klare i sitt krav.

— Bydelsutvalget er enstemmig i at vi ønsker at Fyrlyset må flytte fra Urtegata. Det er noe vi har jobbet for de siste syv årene og noe vi vil fortsette med til flyttingen har funnet sted, sier Rødt-nestor i lokalpolitikken Olaf Svorstøl.

Grønland beboerforening og mange i nærmiljøet mener det er på tide at Frelsesarméens rusomsorgstilbud Fyrlyset flytter ut av lokalene i Urtegata.

Frelsesarmeen selv har sagt seg villige til å flytte, men bare om de blir tilbudt lignende lokaler et annet sted i byen. Den siste tiden har en flytting noen få hundre meter til Grønlandsleiret 30, rett ved politihuset, vært diskutert.

Det er en løsning bydelspolitikerne ikke ønsker å kaste seg på.

— Den flyttingen Frelsesarmeen her ønsker vil bare føre til at vi flytter dagens problemer lenger inn på Grønland. Det er ikke en løsning vi mener er bra for bydelen, sier Fremskrittspartiets Sigurd Fredeng.

— Vi får skylda for mye vi ikke har noe med

Folkemøtet ble et råkjør mot Frelsesarmeen og det arbeidet de gjør i Urtegata. Selv om både beboerforeningen og beboerne i nærmiljøet bedyret at de ikke hadde noe imot arbeidet, var kritikken mot organisasjonen gjennom hele møtet massiv.

Frelsesarmeen var ikke invitert til å svare for seg på møtet. Den manglende invitasjonen til tross, til stede i forsamlingen var leder for rusomsorgen i Frelsesarmeen, Frode Woldsund.

Fra tilhørerplass ble han vitne til stadige angrep på situasjonen i området.

— Vi flytter fra Urtegata om vi får tilbud om skikkeligeb erstatningslokaler, sier regiondirektør i Frelsesarmeen, Frode Woldsund.

— Det er klart det gjør inntrykk å høre skildringene av hvordan barn og unge føler det. Vi har gjort det klart at vi ikke har noe imot å flytte, men da trenger vi erstatningslokaler et annet sted i byen slik at vi kan fortsette det viktige arbeidet vi gjør, sier han til VårtOslo etter møteslutt.

Woldsund mener mye av kritikken dreier seg om ting Frelsesarmeen ikke har ansvaret for.

— Vi får skylda for veldig mye rart i denne saken. Alt fra forsøpling i området til at noen finner brukte sprøytespisser på bakken. Alt skal liksom være vår feil, sukker han.

Byråden: — Skal se på saken raskt

Til stede på folkemøtet var også byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap). Hun har forståelse for beboernes synspunkter, men innrømmer at spørsmålet om flytting av Fyrlyset er komplekst og uten noen rask løsning.

— Det med flytting er et vanskelig spørsmål, og når det foreslås at et slikt tilbud kan flyttes til steder der det ikke bor folk, blir det enda vanskeligere. Det er jo nesten ikke steder her i byen det ikke bor folk i dag, sier byråden.

Hun lover nå likevel å gi søket etter nye lokaler for Fyrlyset høy prioritet.

Sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) lover å gi letingen etter nye lokaler for Fyrlyset i Urtegata høy prioritet.

— Jeg skjønner utålmodigheten i nærmiljøet, og jeg er enig i at Fyrlyset ikke kan bli værende i Urtegata i mange år framover. Derfor vil jeg rett over påske ta initiativ til at vi møtes med tanke på å finne en løsning på hvor Fyrlyset skal holde til i framtiden, sier Rina Mariann Hansen.

I tillegg til invitasjonen til et møte for å diskutere plassering av nye lokaler, vil byråden i samarbeid med Uteseksjonen i nærmeste framtid sette inn hyppigere patruljering av området, for å prøve å gjøre det tryggere for alle parter.

Områdeløftet: Forsterker nærværet

— I sommer vil vi ha forsterket tilstedeværelse, renhold og tilsyn i Urtehagen, sier Anne-Britt Ruderaas, avdelingsleder for avdeling lokalsamfunn i bydel Gamle Oslo.

Bydelen skal bruke sju millioner til tiltak i utsatte nabolag på Grønland. Og et tilsvarende beløp for å skape aktivitet i Olafiagangen.

— Men bydelen greier ikke å bedre forholdene på Grønland alene. Bydelsdirektøren har derfor lagt frem en sak til behandling i bydelsutvalget i mai, med forslag til en rekke tiltak i området, sier Ruderaas.

Powered by Labrador CMS