Thereses gate har vært gjennom mange faser. 'Hitlers tanngard' kalte lokale beboere denne rekka med steiner, da det forrige byrådet satte dem ut i 2014.
Thereses gate har vært gjennom mange faser. "Hitlers tanngard" kalte lokale beboere denne rekka med steiner, da det forrige byrådet satte dem ut i 2014.

Halv seier til beboere og forretninger i Thereses gate

Publisert

Partiet Rødt gikk i går sammen med de borgerlige bystyrepartiene og sikret en halv seier for beboere og næringsdrivende i Thereses gate.

Et enstemmig bydelsutvalg, beboere og næringsdrivende i bydel St. Hanshaugen har i lang tid slåss mot Sporveien og det rødgrønne byrådets planer om graving, flytting av trikkeskinner, redusert parkering og sykkelvei gjennom Thereses gate.

Bredere fortau og fortsatt parkering

Bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes, fra Rødt, åpner for at Thereses gate får beholde parkeringene. Foto: Privat
Bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes, fra Rødt, åpner for at Thereses gate får beholde parkeringene. Foto: Privat

I onsdagens bystyremøte sikret Rødt dem en halv seier, i gaten som strekker seg fra Bislett til Adamstuen. Det er klart etter at partiet på ytre venstre fløy, sammen med Høyre, Frp, Venstre og KrF sikret flertall i bystyret for at Thereses gate skal få et bredere fortau på vestsiden av gaten, og at antallet parkeringsplasser på samme side opprettholdes.

Beboere og lokalt næringsliv inviteres nå til å være med på fremtidig utforming av gaten. Det er viktig dersom vi skal sikre at Thereses gate utvikles og overlever som en strøksgate, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg til VårtOslo.

Må likevel tåle graving

Beboere og næringsdrivende må likevel godta at Sporveien graver opp store deler av Thereses gate for å flytte trikkeskinnene 15 centimeter mot øst. Det innebærer også at lokalmiljøet trolig må tåle det de frykter blir to langvarige runder med gravearbeid. Samtlige partier i bystyret, med unntak av Fremskrittspartiet, er nemlig enige om at trikken må få bedre fremkommelighet.

– Det er visst bare Frp som ser behovet for at Oslo også i fremtiden trenger parkeringsplasser, sa partiets medlem av miljø- og samferdselskomiteen, Tommy Skjervold, fra bystyrets talerstol.

Ikke flertall i bystyret for sykkelvei

Et enstemmig bydelsutvalg i bydel St. Hanshaugen har motsatt seg planene om at det skal anlegges sykkelvei gjennom Thereses gate. Bydelspolitikerne mener det er tilstrekkelig at det er sykkelvei i naboveien Sofies gate. Og ut fra signaler fra både Rødt og Ap i bystyret, er det mulig bydelspolitikerne nå endelig får det som de vil.

– Det kan tenkes at det er tilstrekkelig med sykkelvei i en gate, sa Aps fraksjonsleder i bystyrets miljø- og samferdselskomite, Andreas Halse.

Også Rødts Bjørnar Moxnes signaliserte i bystyrets møte at partiet er villig til å vurdere samme løsning som Arbeiderpartiet. Det vil i så tilfelle bety at planer om sykkelvei i Thereses gate ikke har flertall i bystyret. 

Powered by Labrador CMS