Nordmenn sykler mer enn før, men kjenner de til reglene? Foto: André Kjernsli

Kjenner Oslos syklister trafikkreglene?

De senere årene har antall syklister i byen økt, men er de oppdatert på lover og regler? VårtOslo har snakket med Syklistenes Landsforening.

Publisert

De tar større og større plass i bybildet. Du finner dem i gatene og på fortauene, og de kommer noen ganger veldig raskt og er til irritasjon for en del bilister og gående.

Det er selvfølgelig syklistene vi snakker om.

Det er enkelt å kaste seg på en sykkel, og det stilles ingen krav til ferdigheter eller regelverket.

— Påbud om hjelm er en dårlig ide

VårtOslo har snakket med Syklistenes Landsforening for å få klarhet i noe av regelverket – og kanskje rydde opp i noen misforståelser.

Morgan Andersson er generalsekretær i Syklistenes Landsforening. Foto: Syklistenes Landsforening

— Sykling skal være lettvint og enkelt. Krav til syklisten begrenser bruken. Det er Morgan Andersson som sier dette, han er generalsekretær i Syklistenes Landsforening (SLF).

— Det er en av årsakene til at vi i SLF er imot et eventuelt hjelmpåbud. Australia innførte et påbud om hjem, og det har ført til en nedgang i antall syklister. Det er ikke belegg for et påbud dersom vi setter dette opp mot skaderisiko, sier generalsekretæren.

— Jeg trodde det var påbudt med hjelm, men jeg bruker det uansett, sier Signe Brekke som er student i Oslo. Foto: André Kjernsli

— Bilulykker har flere hodeskader

— Vi i SLF anbefaler selvfølgelig bruk av hjelm, men dette bør være opp til hver enkelt syklist. Det er også slik at det er forskjell på type sykling, er du for eksempel på treningstur i skog eller langs veien er farten mye høyere. Da er sjansen for uhell større, og bruk av hjelm blant de som bruker sykkel til trening er også langt høyere, sier Andersson.

— Et annet element er at det folkehelsemessige regnskapet ikke går opp dersom vi innførte hjelm. Helseeffekten av sykling er påviselig positiv, det er viktig. Det registreres flere hodeskader i bilulykker enn i sykkelulykker, forklarer SLFs generalsekretær.

Går du av sykkelen gjelder samme regelverk som for fotgjengere. Foto: André Kjernsli

Forelegg dersom du sykler uten lys

 Er det påbudt med lys på sykkelen?

— Det er påbudt med lys foran og bak dersom du skal sykle etter mørkets frembrudd, og du kan ende opp med et forelegg på 1.400 kroner dersom du ikke har dette i orden.

— Skal syklistene sykle i veien eller på fortauet?

— Begge deler er tillatt, men velger du fortauet skal dette skje på fotgjengernes premisser. Sykler du i veien er det reglene for andre kjørende som gjelder. Går du av sykkelen og triller den er du å betrakte som en fotgjenger, sier Morgan Andersson.

Et påbud om hjelm vil vanskelig la seg kombinere med bruk av for eksempel bysykler. Foto: André Kjernsli

— Ingen promillegrense på sykkel

 Hva med fyllesykling? Det kan være fristende å slenge seg på en bysykkel etter å ha tatt seg et par øl.

— Det er ikke satt en promillegrense for syklister, men du skal være skikket til å sykle. Paragraf 22 i veitrafikkloven sier noe om dette.

— Hva med skolevei og sykling for unge syklister?

— Vi oppfordrer til å bruke sykkel på skoleveien. Samtidig ber vi foresatte å sette seg inn i sykkelveien og gjerne sykle den sammen med barna før de slippes løs på egenhånd, avslutter Morgan Andersson.

Powered by Labrador CMS