Kenneth Kilde er en av 20 beboere i Louises gate 30 som må finne seg en ny jobb etter nyttår. Et nytt sted å bo trenger han også innen ett år. Foto: Anders Høilund

Kirkens bymisjon legger ned Louises gate 30. De tidligere rusmisbrukerne mister både jobb og bolig

– Prosjektet har blitt for komplisert for oss som arbeidsgiver og boligutleier. Vi har andre modeller som fungerer bedre, sier Kirkens bymisjon.

Publisert

Ifølge Kirkens bymisjon er Louises gate 30 «et borettslag og en gründerpark for og med mennesker med ruserfaring».

«Louises gate 30 er et trygt, rusfritt bofellesskap». Samtidig også et «arbeidsfellesskap, hvor vi sammen bygger opp sosiale entreprenørskap, som budbilfirmaet Bud&Bil og rengjøringsfirmaet Grønt&Rent».

Nå vil Kirkens Bymisjon legge ned tilbudet på St. Hanshaugen, og 20 mennesker mister i første jobben sin ved nyttår, om drøyt ett år også bostedet.

Fra dette borettslaget på St. Hanshaugen har beboerne drevet både vaskefirma og budbilfirma. Snart er det slutt. Faksimile: Google Maps

Fare for tilbakefall

– Vi vil ha et rolig og trygt sted å bo. Det har vi her i Louises gate 30. Vi trenger en jobb å gå til. Det har vi også her. Et tilbud om jobbsøkerkurs holder ikke. Du vet hva som gjerne skjer når folk med rusbakgrunn blir gående ledig, sier en av beboerne i Louises gate 30, Kenneth Kilde.

På onsdag fikk beboerne vite om Kirkens Bymisjons videre planer med prøveprosjektet, som har vart i tre år. Prosjektet skal legges ned. Fra nyttår legges budbiltjenesten Bud & Bil ned, det samme skjer med rengjøringsfirmaet Grønt og Rent AS. Det er i disse firmaene beboerne har vært ansatt. De fleste har, som Kilde, rusbakgrunn.

– Kirkens bymisjon sa på informasjonsmøtet på onsdag at de hadde for mye innvirkning og oversikt over livene til oss beboere, når de samtidig var arbeidsgiveren vår. For oss er ikke det det store problemet, sier Kilde.

– Det blir ingen god jul

– Beboerstyret i Louises gate 30 har kjørt en streng linje på at bomiljøet skal være rusfritt. Det har vi klart. Jeg har aldri bodd på et roligere og fredeligere sted enn her i Louises gate, sier Kilde.

Han synes det er dårlig av Kirkes Bymisjon å komme med meldingen om nedleggelsen kort tid etter TV-aksjonen til organisasjonen.

– Etter TV-aksjonen ble det sagt av Kirkens Bymisjon at midlene de fikk skulle brukes til å skaffe flere jobber og huse flere bostedsløse. Så kommer de med det her. Det gjør meg forbannet. Prosjektet fungerer, det gir gode resultater, og så skal det legges ned. Vi mister jobben til nyttår. Deretter har vi ett år på oss å finne et nytt sted å bo. Det blir ingen god jul, er jeg redd, sier Kilde.

Forsker Håvard Aaslund mener Louises gate 30 er en suksess. Foto: OsloMet

Vanskelig å forstå

– Det er et godt spørsmål om hvorfor dette prosjektet, som fungerer utmerket, ikke blir videreført. Noe faglig godt argument for å stoppe nå, er vanskelig å se, sier stipendiat ved fakultet for samfunnsvitenskap på OsloMet, Håvard Aaslund.

Aaslund har fulgt Louises gate 30 i lengre tid og kjenner godt til resultatene derfra.

– Fungerte ikke så bra

Ifølge Kirkens Nødhjelp avslutter prosjektet etter tre år, i henhold til prosjektplanen. Alle involverte har vært informert om at dette var et midlertidig prosjekt.

– Prosjektets mål var å prøve ut en ny modell. Når vi velger å ikke forlenge prosjektet, henger det sammen med at det ikke fungerte så bra som vi hadde håpet, sier assisterende generalsekretær i Kirkens bymisjon, Johannes Heggland.

Assisterende generalsekretær i Kirkens bymisjon, Johannes Heggland, mener det ble for krevende å drive Louises gate 30.

Krevende modell

– Det er mye bra i prosjektet, men Kirkens bymisjon blir stående som både arbeidsgiver og utleier av bolig. Vi ser nå at modellen med bolig og arbeid i samme hus er en krevende modell. Det er ikke denne modellen vi vil gå videre med. Kirkens bymisjon har andre modeller for bolig og arbeid som vi vurderer som riktigere å satse på, sier Heggland.

Heggland er klar på at erfaringene de har fått gjennom prosjektet i Louises gate 30 tas med videre.

Var vellykket for beboerne

– De som har bolig i prosjektet blir boende videre etter at prosjektet avsluttes. Vi arbeider samtidig med å ivareta deres behov for bolig på lengre sikt. Når det gjelder arbeid, vil vi hjelpe til med å få folk videre ved å tilby rådgivning og CV-kurs. Det ligger ikke økonomi bak beslutningen om ikke å forlenge prosjektet, sier Heggland.

Aaslund og Kilde mener at beboerstyret i Louises gate 30 har gjort en god jobb med å holde beboerne rusfrie, og at for beboerne har modellen vært en suksess.

Forløperen til prosjektet ble startet av bostedsløse kvinner for fire år siden. Etter det tok Kirkens bymisjon over og drev Louises gate 30 som et prøveprosjekt. Nå setter Kirkens bymisjon foten ned for videre drift.

Powered by Labrador CMS