Denne hummeren vil få kunne vokse seg stor og få mange hummerbarn. Dag Reynolds ser kjærlig på den lille hummerfrøkna. Foto: Anders Høilund

For å øke bestanden av hummer i Indre Oslofjord innføres det nå en fredningssone

Publisert

Torsdag forrige uke vedtok Fiskeridirektoratet fredningssonen, som skal være klar når hummerfisket starter 1. oktober. Vi tok turen ut på sjøen med de som kartlegger den historisk lave bestanden. 

Bestanden av hummer i Indre Oslofjord er på et historisk lavmål. Men nå vil all hummer som befinner seg innenfor det to kvadratkilometer store fredningsområdet, nord for Nesoddtangen, være på den sikre siden når hummerfisket starter 1. oktober i år.

Inne i fredningsområdet kan hummeren vokse seg stor, og større hummer får flere og sunnere barn enn små. Det er det ventet at hummerbestanden i hele Indre Oslofjord vil dra nytte av tiltaket - som er det første hummerfredningsområdet i fjorden.

Kartlegger for å kunne påvise endringer

Lars Dalen og Dag Reynolds fra Marinreparatørene har den siste uken fisket etter hummer både i og utenfor fredningssonen for å kartlegge bestanden, og for over tid å kunne påvise endringer i den. Prøvefisket er under faglig ledelse fra Havforskningsinstituttet, og Fiskeridirektoratet har gitt dispensasjon.

Marinreparatørene er en lokalt forankret, non-profit miljøgruppe, og det var de som i 2014 tok initiativet til å etablere fredningsområdet utenfor Nesodden.

— Både hanner og hunner blir mer produktive når de blir større. Larvene fra stor en hummer er langt flere, mer robuste – og langt flere av disse overlever, forklarer Dalen.

Registrerer hummer og slipper dem tilbake

Fra Marinrepratørenes arbeidsbåt, Pompel, har Dalen og Reynolds dratt opp og satt ut hummerteiner hver dag den siste uka. Prosjektet med registrering av hummerbestanden skal være ferdig til 1. oktober.

Det betyr at de to skal gjennomføre 270 teinetrekk på ni dager. Hummeren som går i teinene blir kjønnsbestemt, målt både her og der, og sluppet ut igjen.

Med størst mulig nøyaktighet blir teinene sluppet ned der de ble dratt opp. Med Dalen bak spakene, og Reynolds ved vinsjen går det unna.

Hummerteinene er agnet med skikkelig duftende, råtten makrell, og lokker inn kråkeboller, eremittkreps og kongesnegler, samt sjøstjerner. Reynolds forteller at kråkeboller og kongesnegler også blir brukt til mat.

Det blir gode økter med trekking av hummerteiner fra Marinreparatørenes båt Pompel. Foto: Anders Høilund

— Hummerteinene har vi lånt fra Havforskningsinstituttet. De er slik laget at hvis vi ikke finner teina igjen, vil den åpne seg etter en tid. Utgangen er sikret med bomullstråd som går i oppløsning etter en stund i sjøen, sier Lars Dalen.

— Slike teiner blir nå påbudt, slik at vi unngår de såkalte spøkelsesteinene, som fortsetter å fiske etter at de er tapt av fiskeren. Spøkelsesteiner tar livet av mange hummer og andre dyr hvert år. Teinene blir borte om de driver ut på dypere vann, og det er fort gjort.

Selv fiskerne ønsker fredningssonen velkommen

— Jeg vet ikke om noen som er mot dette. Til og med de som fisker etter hummer i Indre Oslofjord applauderer vedtaket om en fredningssone, sier Reynolds.

— Det har kommet hummerfiskere bort til oss og fortalt om sine mest hemmelige hummerplasser for å hjelpe oss.

Fredningsområdet for hummer slik det har blitt vedtatt. Inne i fredningsområdet kan hummeren vokse seg stor, og større hummer får flere og sunnere barn enn små. Derfor er det ventet at hummerbestanden i hele Indre Oslofjord vil dra nytte av fredningsområdet.

Fredningssonen strekker seg fra Nesoddtangen og nordover, og går inn i Oslo og Bærum kommune. Nesodden kommune har deltatt i arbeidet med å få sonen på plass, og Indre Oslofjorden Fiskelag, Fritidsfiskerne, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er også med på laget.

— Området er stort sett ganske grunt, det er under 50 meter dypt og har lite leirbunn – noe hummeren helst ligger unna, forteller Marinreparatørene Dalen og Reynolds.

Bestanden av hummer på et historisk lavmål

Marinreparatørene har også plassert ut hummerhus i betong. Disse liker hummerne i fredningssonen å bo i, og det vil hjelpe ytterligere på å øke bestanden.

— Hummerbestanden i Indre Oslofjord er etter sterkt fiskepress i mange år på et historisk lavmål, sier Marinrepratørene.

Minstemålet på hummer er 25 cm. Denne hummeren målte 24cm. Foto: Anders Høilund

I en av teinene i fredningssonen er det hverken kråkeboller eller sjøstjerner, men en sprellende liten hummer. Ei hummerjente rett under minstemålet på 25cm.

— Denne hummeren vil nå kunne vokse seg stor og få mye avkom. Tidligere fikk ikke hummeren vokse seg stor nok til å bli riktig produktive før de ble fisket opp. Det er akkurat slike hummer som skal være med å øke bestanden av hummer i fjorden, sier Dalen, mens Reynolds legger data inn i statistikken.

Lars Dalen. Foto: Anders Høilund
Dag Reynolds. Foto: Anders Høilund
Powered by Labrador CMS