Dette er den beste måten å komme seg til og fra byen når en bor på Sørenga, sa Ingunn Klepsvik til VårtOslo i høst. Foto: Anders Høilund
Dette er den beste måten å komme seg til og fra byen når en bor på Sørenga, sa Ingunn Klepsvik til VårtOslo i høst. Foto: Anders Høilund

Fra nyttår kan flytebrua mellom Sørenga og Sukkerbiten bli borte

Publisert

Tiden renner ut for flytebrua mellom Sørenga og Sukkerbiten. Ingen vil ta ansvaret for den mye brukte snarveien, som lever på en midlertidig dispensasjon.

Sørenga Utvikling KS har ansvaret for flytebrua kun ut året og jobber nå for å finne en ny eier. De fikk frist til å få til dette innen 31. oktober, noe de ikke lykkes med. Målet var å få en avtale om at bymiljøetaten skulle ta over ansvaret, men de har ikke penger.

Tiden renner nå ut for den praktiske flytebrua. Hvis ingen avtale kommer på plass, kan brua forsvinne. Det vil gjøre Sørenga mindre tilgjengelig og ramme både beboere og næringsliv ute på halvøya.

— Det blir tungvint å bo her hvis brua blir borte

Espen Hagen håper at brua får stå og at de som bor på Sørenga slipper å gå rundt Bispevika for å komme til tog og trikk. Foto: Anders Høilund
Espen Hagen håper at brua får stå og at de som bor på Sørenga slipper å gå rundt Bispevika for å komme til tog og trikk. Foto: Anders Høilund

— Det er hyggelig å gå over brua her. Jeg bor på Sørenga, har ikke bil og går denne veien å komme til offentlig kommunikasjon. Hvis brua blir borte, blir det mer tungvint å bo på Sørenga, sier sørengaboer Espen Hagen.

Alternativet er å gå rundt Bispevika langs Bispekaia, ifølge Hagen.

— Det er ikke mange steder i Oslo som har like langt til kollektivtrafikk som oss, mener han.

— Håper på sykkelbru ved siden av

— Jeg bor på Sørenga og bruker denne brua hver dag, ofte flere ganger om dagen. Det er ei koselig bru, også når den gynger i bølgene, som i dag. Det finnes egentlig ingen alternativer om en bor der ute på halvøya og vil reise kollektivt. Det ville vært trist om brua forsvant, sier Ingunn Klepsvik.

Hun tar av og til med seg sykkelen over brua.

— Kommer det en ny bruforbindelse, håper jeg det kan komme en sykkelbru ved siden av, slik at syklister og gående slipper å trenges sammen på en smal bru, som i dag, sier Klepsvik.

Ingen eier brua fra nyttår

Plan- og bygningsetaten er positive til flytebrua, som i dag eies av Sørenga Utvikling. Etaten anser at fordelene ved å gi dispensasjon og tillatelse for brua er klart større enn ulempene.

Brua betegnes som en viktig, trygg og rask gangforbindelse til og fra sentrum for de som bor og jobber på Sørenga og for de som bruker tilbudene på området, inkludert barnehager, havnepromenaden og sjøbadet.

— I desember i fjor forlenget plan- og bygningsetaten tillatelsen til og med 31. desember 2017. Vi kunne ikke gi en lenger varighet på tillatelsen, da Sørenga Utvikling i fjor ga oss beskjed om at de planla å avvikle sin virksomhet i løpet av 2017. Vi ba dem derfor om å gi oss beskjed innen 31. oktober om hvem som overtar det endelige ansvaret for brua fra 1. januar neste år. Det pågår nå diskusjoner mellom Sørenga Utvikling og bymiljøetaten om dette, sier kommunikasjonsrådgiver i plan- og bygningsetaten, Rolf Rolid, til VårtOslo.

Hvem som etter nyttår skal ha ansvaret for flytebrua mellom Sukkerbiten og Sørenga, er ikke avgjort, og brua står nå på lånt tid. Foto: Anders Høilund
Hvem som etter nyttår skal ha ansvaret for flytebrua mellom Sukkerbiten og Sørenga, er ikke avgjort, og brua står nå på lånt tid. Foto: Anders Høilund

Jobber for å finne en løsning

Det ble arbeidet til den opprinnelige fristen utløp med å finne en løsning. Daglig leder Bjørn Tore Olsen, i Sørenga Utvikling KS, sier at dialogen med kommunen er positiv. Han håper det kommer noen som kan overta brua før året er omme, slik at brua ikke må stenge.

— Vi er interessert i at brua blir stående. Vi håper på en god løsning og at brua kan få leve videre. Men det er jo også opptil kommunen om dette lykkes, sier Olsen.

Bymiljøetaten har ikke penger

— Sørenga Utvikling tilbød bymiljøetaten brua vederlagsfritt, og vi fikk inntrykk av at dette ville gå i orden. Imidlertid mottok Sørenga Utvikling et brev den 30. oktober fra direktøren i bymiljøetaten, Gerd Robshamn Kjørven. Hun sier at de ikke kunne overta ansvaret for flytebrua. Det var ikke bevilget penger til flytebrua i bymiljøetatens budsjett, skriver Sørenga utvikling i et brev til plan- og bygningsetaten, datert 31. oktober.

Bymiljøetatens kommunikasjonssjef, Richard Kongsteien, bekrefter at de har vært i dialog med Sørenga utvikling. Han bekrefter også at byrådet ikke har satt av penger i budsjettet til å overta brua.

— Vi er rede til å overta eierskapet av brua, men vi ønsker det skal ligge en politisk vurdering bak først, sier Kongsteien. Om en slik vurdering vil skje innen tidsfristen går ut ved årsskiftet, kjenner han ikke til.

— Venner av brua

Ifølge plan- og bygningsetaten skal det ikke stå på dem. De er klare til å behandle saken når formalitetene er i orden.

— Vi er venner av brua, sier Rolf Rolid.

Powered by Labrador CMS