Skygards første senter ved Hovinbyen vil se slik ut.

Her investeres det milliarder i nytt senter

Tre aktører går sammen om å investere 2,4 milliarder kroner for å få det første av tre planlagte sentre i Oslo-området i drift i løpet av det kommende året.

Publisert

Det er behovet for trygg lagring av data på norsk jord, sett i lys av den internasjonale sikkerhetssituasjonen og utviklingen innen kunstig intelligens, som får Telenor, Hafslund og HitecVision til å sette i gang bygging av datasenter i Oslo, opplyser aktørene selv i en pressemelding.

Satsingen skjer gjennom selskapet Skygard, eid med like stor andel av de tre nevnte selskapene, i tillegg har Analysys Mason Nordic en fem prosents eierandel av selskapet. Totalt investeres det 2,4 milliarder kroner.

– Et norsk alternativ

– Vi er stolte over å ha tatt en investeringsbeslutning som vil sørge for at Norge får sårt tiltrengte datasentre som vektlegger sikkerhet og bærekraft. Vi har store ambisjoner for Skygard, og timingen er veldig riktig: Den geopolitiske situasjonen har gjort behovet for sikre løsninger viktigere, samtidig som vi ser et stadig mer presset marked på kapasitet, uttaler Jannicke Hilland, styreleder i Skygard og konserndirektør for infrastruktur i Telenor.

Jannicke Hilland (t.v.), styreleder i Skygard og konserndirektør for infrastruktur i Telenor, Martin S. Lundby, styremedlem i Skygard og visekonsernsjef i Hafslund, Elise Lindeberg, påtroppende administrerende direktør i Skygard, og Sunniva Bjørnstad, senior partner i HitecVision.

– Skygard skal være et norsk alternativ i en internasjonal bransje, legger hun til.

Det satses tungt i Oslo-området. Amibisjonen er at det skal føres opp tre datasentre i hovedstadsregionen som fullt utbygd totalt vil ha en kapasitet på 40 megawatt.

Det første av de tre datasentrene legges til Hovinbyen. Her settes første spadetak allerede i løpet av denne måneden.

Fokus på energieffektivitet

Om ett års tid, i løpet av første halvår i 2025, forventes datasenteret i Hovinbyen å være i drift. Datasenteret vil være samlokaleringsanlegg for flere leietakere, ifølge eierne, som videre lover at datasenteret også skal bli det mest energieffektive her til lands.

Energieffektiviseringen skal skje gjennom at overskuddvarme utnyttes og går inn i fjernvarmenettet. «Hvis man i dag er i et gammelt datasenter og flytter over til et moderne datasenter som Skygard, kan vi redusere mellom 50 og 70 prosent av kraftbehovet», hevder Skygard-teamet.

– Skygards kunder krever et høyt sikkerhetsnivå og har behov for miljøvennlig datalagring. Vi har strøm og tilgjengelig kapasitet og tilpasser oss spesifikke kundebehov knyttet til volum og sikkerhet, uttaler Martin S. Lundby, styremedlem i Skygard og visekonsernsjef i Hafslund.

Telenor ankerkunde

Telenor vil selv være ankerkunde i ett eller flere av datasentrene. Samtidig er Skygard i dialog med flere potensielle kunder. Nylig inngikk Telenor et omfattende samarbeid med Nvidia i tilknytning til kunstig intelligens.

– Gjennom samarbeidet vårt med Nvidia vil vi kunne etablere uavhengige og norskeide skyplattformer operert på norsk jord, der kunstig intelligens er en av de sentrale driverne. Dette vil bidra til at Skygards datasentre leverer svært effektive, avanserte og sikre løsninger, utdyper Skygard-styreleder og Telenors infrastrukturdirektør, Jannicke Hilland.

Påtroppende administrerende direktør, Elise Lindeberg.

Leder hentet fra Nkom

Påtroppende leder for Skygard er Elise Lindeberg. Hun kommer fra stillingen som sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) der hun har ledet sikkerhets- og beredskapsarbeidet, i tillegg har hun vært medlem av regjeringens totalberedskapskommisjon.

– Det foregår en omfattende digitalisering i alle samfunnssektorer, og det medfører at stadig flere viktige og kritiske tjenester er avhengig av gode digitale løsninger og god sikkerhet. Lagring av data spiller en betydelig rolle, og jeg ser frem til å bidra til å bygge opp Skygard, meddeler Lindeberg.Powered by Labrador CMS