DEBATT

Andrés Lekanger fra Sexarbeidernes Interesseorganisasjon (PION) reagerer på VårtOslos vinkling av en trusselsak.

– Ved å fokusere på trusselen om å bli uthengt på en eskorteside, bygger avisa opp under vold mot sexarbeidere

At noen tror du selger sex, er tydeligvis verre enn å utsette andre for trusler om grov vold. Når en oslomann truer med å om å henge ut eks-kjæresten som sexarbeider, viser det en tydelig forakt for mennesker som selger sex. VårtOslo spiller på dette stigmaet hos leserne.

Publisert

Nylig publiserte VårtOslo en sak om en 21-årig nå straffedømt oslomann som har utsatt sin kvinnelige eks-kjæreste for grove trusler, etter at hun forlot ham. Tross disse er det en SMS som VårtOslo vektlegger i overskriften.

I denne har mannen «Truet med å legge ut navn og bilde av ekskjæresten på eskorteside». At noen tror du selger sex er tydeligvis verre enn å utsette andre for trusler om grov vold.

I møte med overskriften blir jeg minnet om hvor lav sosial kapital sexarbeidere har i enkeltes øyne. I tillegg til den åpenbare kvinneforakten til den omtalte oslomannen, ligger det en like tydelig forakt for mennesker som selger sex bak trusselen om å henge ut eks-kjæresten som sexarbeider. At VårtOslo velger å bruke dette som click-bait i overskriften sin gjør avisa fordi det samme stigmaet resonnerer hos flere av leserne.

Sexarbeidere er voldsutsatte

De av oss som selger sex er en mangfoldig gruppe med ulike erfaringer, men jevnt over er sexarbeidere svært voldsutsatt. PION hører ofte historier om vold, trusler og trakassering, og ofte er handlingene motivert av fordommer og hat mot sexarbeidere.

Og der sexarbeidere tidligere hadde krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, bestemte Høyesterett i 2017 at heretter kan man bli banket opp og voldtatt i sexarbeid, uten lenger å ha krav på denne rettigheten.

Begrunnelsen til flertallet forklarer hvorfor forakten mot sexarbeidere har økt blant befolkningen siden 2009: Da forbudet mot sexkjøp ble innført den gang, var det jo fordi Stortinget anså sexsalg som uønsket.

Når sexarbeidere ikke gis erstatningsrettslig vern, er det færre konsekvenser ved å skade en sexarbeider enn andre i samfunnet. Amnesty International dokumenterer også i sin rapport om norsk prostitusjonslovgivning (2016), at kriminelle peker ut sexarbeidere for vold, ran og voldtekt, fordi de regner med straffefriheten som følger av at samfunnet ikke bryr seg.

Fortjent juling

Når det samtidig blir hevdet at «all prostitusjon er vold» fritas vi dessuten fra å stille spørsmål ved hvordan ulike faktorer - herunder stigma - kan hemme eller fremme sikkerhet og trygghet til sexarbeidere.

Volden blir i stedet selvforklarende. Som en fyr skrev til meg i en diskusjonstråd om hvorvidt vold mot sexarbeidere bør behandles som hatkriminalitet:

«Om du får juling fordi du prostituerte deg, så har du fått beskjed så mange ganger allerede på forhånd at det ikke er greit å drive med. At da er det nesten litt fortjent. Det gjelder for øvrig ikke dem som er tvunget ut i prostitusjon».

I stedet for å bygge opp under slike holdninger, håper jeg VårtOslo fremover heller problematiserer stigmaet sexarbeidere utsettes for og hvordan dette trigger vold.

Powered by Labrador CMS