Illustrasjonsfoto: Stefan Schmitz, via Flickr

Gratis aktivitetsskole bør baseres på inntekt, ikke postnummer

Publisert

Gratis aktivitetsskole bør tildeles de som trenger det mest, basert på inntekt. Venstre er imot byrådets modell med å tildele basert på hvor man bor.

I sitt reviderte budsjett fortsetter det rød-grønne byrådet utrulling av ordningen med gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS) til bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo til høsten.

Gratis kjernetid

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid
  • Inntil 12 timer per uke
  • 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag

Byrådet fortsetter med dette sin modell der gratis AKS tildeles basert på postnummer. Venstre har hele tiden vært imot en slik modell, da vi mener det er langt mer treffsikkert å tildele gratis AKS basert på lav inntekt, slik at man når dem som i dag ikke har råd til å sende barna sine i AKS.

Målet vårt er å målrette ordningen mer, slik at den i større grad treffer de som trenger det mest. Derfor har Venstre tidligere foreslått en behovsprøvd modell for AKS, der alle fattige barn i byen på 1.-4. trinn fått gratis kjernetid i AKS. Med byrådets modell får alle barn i noen få utvalgte bydeler gratis kjernetid, mens fattige barn i andre bydeler må betale. Det er en usosial, dyr og lite treffsikker løsning.

Fattige barn i hele Oslo

Det bor dessverre fattige barn over hele byen, og som politiker har mange som jobber på vestkantskoler fortalt meg at de få barna som ikke går i aktivitetsskolen rett og slett ikke har råd til det. Det er vanskelig å stå utenfor, og det blir ikke enklere fordi du bor på vestkanten.

For Venstre er det å sponse foreldre med svært høye inntekter med gratis velferdsgoder mens fattige barn ikke får tilgang på viktige tilbud, helt feil vei å gå. Byrådet prioriterer rike familier i de «riktige bydelene» med gratis AKS. I stedet burde de sørge for at de som i dag ikke har råd kan få like muligheter som andre barn. De svikter de fattige barna i vest.

Gratis tilbud til de med lav inntekt

Vi vet at gratis kjernetid fungerer godt til å rekruttere til aktivitetsskole, særlig blant barn med store språkutfordringer. Deltagelse i AKS er lavest hos de barna som kunne hatt størst utbytte av tilbudet. Venstre vil ikke akseptere at økonomi er et hinder for deltagelse, og mener derfor at lavinntektsfamilier skal få gratis tilbud.

Når vi skal prioritere kommunens penger må vi bruke midlene der det gir størst effekt, og da er å tilby gratis AKS etter behov en langt bedre idé enn å la adressen bestemme.

Powered by Labrador CMS