Mange aktivitetsskoler tilbyr i dag leksehjelp. Illustrasjonsfoto: US Department of Education

— Alle elever bør få gratis aktivitetskole

Publisert

Elever som går på aktivitetsskolen (AKS) blir mer motiverte og får forsterket læringen på skolen. De får bedre språk og flere venner. Derfor vil SV at AKS skal være gratis for alle barn i Oslo – også de barna som har foreldre som tjener greit.

Byrådet, med SV i spissen, har kjempet fram at det nå blir gratis AKS i hele indre øst av Oslo. Det betyr at halvparten av barneskolene i Oslo får gratis AKS hver dag.  SV jobber for at alle barn i Oslo skal få tilbud om gratis aktivitetsskole. Dette ønsker ikke Venstres Guri Melby, som tar til orde for at AKS-tilbudet skal behovsprøves i sitt innlegg i Vårt Oslo.

Gratis kjernetid

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid
  • Inntil 12 timer per uke
  • 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag

Jeg forstår at man kan bli besnæret av tanken om å gi gratis AKS bare til unger med fattige foreldre og la de som har penger nok betale selv. Men dette er en særdeles dårlig idé både når det gjelder skolefritidsordning og andre velferdsordninger.

Behovsprøving funger ikke godt nok

For å rydde en ting av veien: i Oslo har vi allerede en behovsprøving av AKS. Folk med lav inntekt betaler betydelig mindre for en plass på AKS enn folk med høyere inntekt. Behovsprøving etter inntekt finnes med andre ord, det er gammelt nytt.

Likevel ser vi at andelen barn som går på AKS er veldig lav i noen bydeler, noe som er et vitnesbyrd på at behovsprøving ikke er løsningen. I 2012 gikk 43 prosent av 1. klassingene på Tøyen skole på AKS, på tross av at betalingen var behovsprøvd. Som en del av Tøyenløftet gjorde vi AKS gratis for alle, og nå går alle førsteklassingene på AKS.

AKS-barna har bedre forutsetninger

Det skal være rom for lek på AKS, og SV mener alle barn skal få være med på leken. Men AKS er i større grad enn tidligere en arena for læring, med egne læringsmål og krav til det pedagogiske innholdet. Mye av læringen skjer nettopp gjennom lek og ved en annen tilnærming til læring enn vanlig klasseromsundervisning, og de fleste aktivitetsskolene tilbyr leksehjelp.

Vi kan ikke ha det sånn at noen får ta del i dette og andre ikke. Barna som går på AKS har i dag bedre forutsetninger enn barna som ikke går på AKS uansett hvor mye foreldrene tjener. SV vil gi alle barn en god start på livet.

Tidlig innsats for barn er avgjørende

En satsning på AKS er en anerkjennelse av at tidlig innsats er avgjørende. Tidlig innsats betyr å forebygge framfor å reparere. På sikt er tidlig innsats det mest effektive tiltaket for å hindre frafall i skolen og for å bekjempe sosiale problemer.

I Norge har vi valgt å løse viktige velferdsoppgaver i fellesskap. I motsetning til Venstre ønsker SV å videreutvikle den norske samfunnsmodellen som sikrer at alle har tilgang til utdanning, helsebehandling og omsorg uavhengig av inntekt.

 

Powered by Labrador CMS