Høyre og Jens Jørgen Lie (til v.) sikres en ny periode som leder av Frogner bydelsutvalg etter å ha inngått en valgteknisk avtale med MDG og Adam Tumidajewicz. Foto: Arnsten Linstad

De er rykende uenige om sykkelveier. Men på Frogner inngår Høyre og MDG blågrønt samarbeid

I fire av Oslos fem sentrumsbydeler samarbeider MDG med de røde partiene. Men i bydel Frogner blir det blågrønt. Høyre og MDG er enige om valgteknisk samarbeid.

Publisert

Det blågrønne samarbeidet mellom Høyre og Miljøpartiet De Grønne i bydel Frogner er ikke enighet om en felles politisk plattform.

Men de to partiene er enige om hvordan verv skal fordeles i bydelen med omlag 60.000 innbyggere.

Bydel Frogner

 • Fra 2001 til 2016 økte folkemengden i bydel Frogner
  fra 44 600 til vel 57 000
 • I likhet med de andre bydelene i indre by har Frogner en høy andel unge voksne 20–29 år (25%) og en ganske lav andel barn i skolealder (5%)
 • Delbydelen Bygdøy har imidlertid en ganske annerledes alderssammensetning enn resten av bydelen. Bygdøy har en høy andel skolebarn (15%) og en lav andel unge voksne (11%)
 • 28 prosent av befolkningen i Bydel Frogner har
  innvandrerbakgrunn (2017)
 • Den klart største innvandrergruppen i bydel Frogner er
  svensker. Det bor i alt nesten 2 600 svensker i bydelen. Disse utgjør ca. 4,5 prosent av befolkningen.

Valgte MDG fremfor Frp

Det innebærer at Jens Jørgen Lie (H) går inn i sin andre periode som leder av bydelsutvalget. Men ettersom Høyre mangler en representant for å ha flertall i bydelsutvalget, måtte partiet finne en samarbeidspartner.

Høyre kunne valgt å samarbeide med Fremskrittspartiets ene representant i Frogner bydelsutvalg, og dermed sikre seg et blått flertall.

Men i stedet ble det MDG. I en bydel der det har vært eksepsjonelt mye uenighet om sykkelveier og fjerning av parkeringsplasser.

Blågrønt samarbeid i bydel Frogner (fra venstre); Mette Spurkeland (H), Carl-Henrik Sand Bastiansen (H), Jens Jørgen Lie (H), Adam Tumidajewicz (MDG) og Marina Heyerdahl (MDG). Foto: Arnsten Linstad

— Det er jo ingen hemmelighet at vi har vært rykende uenige om hvordan sykkelveier er anlagt. Men det er helt greit. Da er vi uenige om det, sier Carl-Henrik Sand Bastiansen (H).

— Men jeg er mest opptatt av å fremheve alt det Høyre og MDG faktisk er enige om. Vi er enige i skjenkepolitikken, vi er enige om at trikken ikke skal flyttes til Skovveien, vi er enige om at trikken ikke skal gå over friområdet Tinkern og vi er enige i en lang rekke andre saker, sier Bastiansen.

— MDG ikke mot private

— Når det gjelder sykkelveier er jo vi i MDG ganske forutsigbare og lette å ha med å gjøre. Det er nok Høyre som trenger å bli litt mer enig med seg selv, ler MDGs gruppeleder i bydelsutvalget, Adam Tumidajewicz.

— Når det gjelder sykkelveier er jo vi i MDG ganske forutsigbare og lette å ha med å gjøre, ler MDGs Adam Tumidajewicz og partifellen Marina Heyerdahl (MDG) mens Høyres BU-leder Jens Jørgen Lie (til v.) trekker på smilebåndet. Foto: Arnsten Linstad

— Når det er sagt, så er det mye god miljøpolitikk også i Høyre. Så vi klarer fint å være uenig om det vi er uenig i, og så er vi forbausende mye enig i mange andre saker.

— Men i bystyret, byrådet og fire av de fem andre sentrumsbydelene velger MDG å samarbeide med Ap, SV og Rødt. Og med det er MDG mot privatisering av sykehjem, barnehager og andre omsorgstjenester. Hvor står MDG i bydel Frogner?

— MDG har som parti gitt ganske stor frihet til oss som velges som ombudsmenn. Og en av mine kjepphester, som gjorde at jeg ble med i Grønn Ungdom og senere MDG, var at ønsker helhetlig politikk, sier Tumidajewicz.

— For mennesker og miljø

Ved siden av Tumidajewicz under intervjuet sitter partifellen Marina Heyerdahl. Hun er vara for MDG til bydelsutvalget. Og poengterer at MDG egentlig er et blokkuavhengig parti.

— Valgslagordet vårt er; for mennesker og miljø. Det sier mye om MDG, mener Heyerdahl.

Høyres BU-leder Jens Jørgen Lie, som går løs på sin andre periode som en slags ordfører i bydel Frogner, er opptatt av hvordan han har opplevd fire år med MDG i bydelsutvalget.

— Vi i Høyre har jo opplevd at MDG i bydel Frogner ikke har inntatt et standpunkt mot private barnehager eller sykehjem. Husk at denne bydelen har sykehjem og barnehager som byrådet har rekommunalisert. Men hvis vi står sammen i bydelen er det enklere å få rådhuspolitikerne til å lytte, sier Lie.

Bydelsutvalg ulikt bystyret

Enigheten mellom Høyre og MDG innebærer at førstnevnte, med sine sju representanter i bydelsutvalget, får både leder- og nestledervervet. MDG, som har to representanter i Frogner bydelsutvalg, får en komitéleder.

Frognerpolitikerne Jens Jørgen Lie (H) og Adam Tumidajewicz (MDG) har god samarbeidstone. Foto: Arnsten Linstad

Oslos 15 bydelsutvalg skiller seg fra bystyret på flere måter. Men det viktigste skillet er at bystyret er et parlamentarisk system, som velger byrådet som en slags byregjering.

Bydelsutvalgene ligner mer på kommunestyrene ellers i landet, der formannskapsmodellen ligger i bunn.

Det innebærer at de ulike partiene i bydelsutvalgene må søke konsensus. Det skaper et helt annet samarbeidsklima på tvers av partiene enn i bystyret, mener frognerpolitikerne.

— Vi har en tradisjon her i Frogner bydelsutvalg på å søke samarbeid på tvers av partiene når det er mulig. Men vi er jo selvfølgelig også uenig i enkelte saker. Og da får vi være det, og gå videre til neste sak, sier Høyres gruppeleder i Frogner bydelsutvalg, Mette Burkeland.

— Også Frogner har fattige familier

— Nå er enigheten med MDG valgteknisk og innebærer at vi er enige om fordeling også av verv til ulike styrer og utvalg. Det er viktig at vi har på plass før bydelsutvalget skal konstitueres, sier Burkeland.

— Det vi alle er enige om i bydel Frogner er at vi har mange utfordringer som må løses. Husk at over 1.000 barn i bydelen lever under fattigdomsgrensen i Norge. Halvparten av boligene i bydelen er utleieboliger. Det innebærer at også bydel Frogner har utfordringer med innbyggere som sliter med rusavhengighet eller psykiske lidelser, avlsutter Jens Jørgen Lie.

Powered by Labrador CMS