— Måten bymiljøetaten bygger sykkelvei ligner på et dekret fra politbyrået, sa leder av Frogner bydelsutvalg, Jens Jørgen Lie (H), til VårtOslo. Nå krever Miljøpartiet en unnskyldning fra Høyre-politikeren. Foto: Ingalill Sandal

— Høyre planla selv sykkelvei i Gyldenløves gate da de satt med byrådsmakt

Stadig vekk ser vi at Oslo Høyre vil snu om på den populære miljøpolitikken i hovedstaden vår. Nå må Høyre snart bli voksne.

Publisert

Oslo Høyre har foreslått å kutte millioner i kommunens klimaarbeid, og er så innbitte på å være i opposisjon at de trives best med en slags form for surmaget sabotasje - ikke konstruktiv politikk.

I Vårt Oslo uttaler Høyres bydelsutvalgsleder på Frogner, Jens Jørgen Lie, at han opplever bymiljøetaten som et “politbyrå” i sin opptreden i forbindelse med planene om sykkelvei i Gyldenløves gate, og hinter til at man bevisst har stengt bydelen ute av saken.

Sykkelveien planlagt i 20 år

Det er kraftige anklager. Realiteten er at dette kun er et bilde Høyre systematisk har jobbet for å skape. Som lokalpolitikere kan vi ikke stå stille og se på et Høyre som leker at de er et slags uvørent pr-byrå. Her er vårt inntrykk om gangen i saken:

Da Høyre satt i byråd vedtok de en helhetlig sykkelsatsing. Inkludert sykkel-tilrettelegging i Gyldenløves gate, flerfoldige ganger. En hoveddel var byruten som skulle knytte sammen vestkanten og sentrum. Byruten skulle i størst grad unngå å blande seg med biltrafikken, og ble da tegnet inn i Gyldenløves gate.

Det har vært planlagt sykkelvei i denne gaten i minst 20 år! Helt greit om Høyre plutselig har ombestemt seg, men de gjør det på en uryddig måte.

Upassende å kalle etat politibyrå

Det er klart at man bør debattere hva som er best løsning for gata, og det har vi alle vitterlig gjort. Bymiljøetaten er ikke motivert av å fjerne mest mulig parkering, men av å gjennomføre planene som alle andre bare har lagt i en skuff. Uavhengig av hva man måtte mene om selve løsningen, er det opp til folkevalgte politikere å diskutere innenfor systemet om hvilken løsning de ønsker.

Høyres alternative ruteforslag ble nedstemt i bystyret, og nå skal partiet påberope seg å være “overkjørt” i Frogner bydelsutvalg, et underordnet organ som kun er høringsinstans. Ikke ryddig.

Å kalle etaten for et “politbyrå” er et lavmål som ikke er en folkevalgt BU-leder verdig. Politbyrået, den partiinterne jernhånden som begikk overgrep mot folk og land i fordums kommunistregimer, med blod på hendene og ideologi fra historiens skraphaug, har rimelig lite til felles med noen stakkars byplanleggere i Oslo.

Jens Jørgen Lie bør beklage

Det er så upassende og barnslig at vi synes Høyre bør beklage.

Jens Jørgen Lies påstander om lukket kultur og det som verre er, passer videre inn i dette skrudde kommunist-narrativet Høyre prøver å spinne. Påstandene står udokumentert, men skal ikke stå uimotsagt. Hvor er belegget for å hevde noe sånt?

Sykkelprosjektet har beklaget den påstått dårlige kommunikasjonen, men disse planene har vi, inkludert Høyre, vitterlig visst om i årevis. Vi har behandlet dette flere ganger, og vi skal behandle det igjen i denne månedens møte i Frogner bydelsutvalg. Det er nærmest ikke troverdig at lederen av bydelsutvalget, en delvis frikjøpt politiker betalt av Oslo kommune, ikke har fått saken med seg.

Det nåværende bystyret, inkludert Høyre, har vedtatt nåværende sykkelplan. En sentral del av denne strategien er at sykkelen skal få en tydelig rolle i å ta unna trafikk fra veiene. Det er i tråd med Stortingets mål om at befolkningsøkningen i byene ikke skal lede til mer biltrafikk.

Høyre er lite hypp på å bidra, og mest interessert i å fremstille det som en slags rasering av byen, med mangel på medvirkning. Men de vet godt at det er en forskjell på; å få medvirke, og på; å få medvirke, men ikke få vilja si.

Høyre bør opptre ansvarlig

En må spørre seg selv hva Høyre egentlig driver med. Står de ikke inne for sin egen politikk? Er de i mot noe de før var for kun fordi Miljøpartiet De Grønne har posten som miljøbyråd?

Er arbeidet i Frogner bydelsutvalg en slags frivakt for Høyre, hvor deres egendefinerte spilleregler gjelder? Flere ganger har de sju andre folkevalgte i Frogner bydel sett Høyres åtte representanter tvinge igjennom vedtak i bydelsutvalget. Vedtak som minner om et sinna leserbrev uten effekt.

Vi forstår godt at det er leit for Høyre å miste makten etter 18 års styre i Oslo, i tillegg til å oppleve at deres egne vedtak endelig gjennomføres av andre. Det gir likevel ikke et frikort til å opptre useriøst. Slikt trengs det ikke mer av i politikken. Vi oppfordrer Høyre til å oppføre seg som det ansvarlige politiske partiet de prøver å utgi seg for å være.

 

Powered by Labrador CMS