Langs denne alléen er det nå bestemt at det skal bygges sykkelvei på begge sider av gaten. Foto: Ingalill Sandal

– Gyldenløves gate skal ikke lenger okkuperes av parkerte biler. Det kan hele bydelen være stolt av

Nå er løsningen for sykkelvei i Gyldenløves gate bestemt. Det blir sykkelfelt i begge retninger, men 50 parkeringsplasser bevares. – Jeg er helt satt ut og kan nesten ikke tro det er sant, sier oppgitt lokalbeboer.

Publisert

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har bedt Bymiljøetaten om å gjøre noen endringer i de opprinnelige planene for sykkelveien i Gyldenløves gate på bakgrunn av innspillene i høringen.

Det betyr at Bymiljøetaten er bedt om å gå videre med en løsning som innebærer sykkelfelt i begge retninger fra Niels Juels gate til Eckebergs gate. Mellom Eckersbergs gate og Kirkeveien blir det tilrettelagt for sykling i blandet trafikk, og 50 beboerparkeringsplasser bevares.

Det legges også til rette for varelevering til bakeriet Samson, i Gyldenløves gate.

– Det har vært viktig for oss å lytte til de bekymringene som har kommet fram i høringen, fra beboere og lokalt næringsliv. Vi har derfor gjort noen endringer i planene. Det blir sykkelvei i begge retninger på den største delen av strekningene. Men vi bevarer 50 parkeringsplasser, sier byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG).

Utrygg gate å sykle i

Han mener Oslo i for stor grad er planlagt på bilens premisser, noe som har skapt utrygge forhold for syklister og fotgjengere og farlig dårlig byluft.

– Det er utrygt å sykle i Gyldenløves gate i dag, og det må vi gjøre noe med. Vi har ambisjoner om å få mange flere til å sykle, og Gyldenløves gate er en viktig strekning for sammenhengende sykkelveier gjennom sentrum. Dagens utforming av gaten bidrar til at mange oppfatter gaten som utrygg å sykle i, noe som betyr at færre folk sykler der, sier han.

Hermstad mener det fortsatt er mange parkeringsplasser i området: ca 1200 beboerparkeringsplasser i en radius av 1200 meter rundt Gyldenløves gate. Byrådet jobber også for å redusere fremmedparkering med elbiler, oppgir han.

Godt mulig begynner arbeidene med sykkelvei i sommer. Da vil det bli tryggere for syklister, mener byråd Arild Hermstad. Foto: Ingalill Sandal

Slutt på feigheten

MDG representant i bydelsutvalget på Frogner, Adam Tumidajewicz (MDG), mener det beste ville vært en helt sammenhengende sykkelrute fra Kirkeveien. Men kan leve med dagens løsning.

– Jeg snakker for mange flere enn de snaue ti prosent av velgerne som stemte på oss i 2015 når jeg sier at dette vil være den beste løsningen for Gyldenløves gate. Det er åpenbart behov for sykkelfelt i denne vakre gaten. Det er ikke rom for å kompromisse med halvveis-løsninger i selve alléen - det trengs sykkelfelt begge veier.

Han mener tidligere politikere og byråkrater har vært litt feige.

– De har klødd seg i hodet, bedt om utredninger, de har sikkert vurdert å ta tak i den vernede ridestien mange ganger. Det er så godt å se litt handlekraft! Dette vil åpne opp Gyldenløves gate og gjøre den finere å se på og tryggere å ferdes i, for både syklister og bilister. Gata skal ikke lenger okkuperes av parkerte biler. Det er noe hele bydelen kan være stolt av, mener Tumidajewicz.

Helt satt ut

– Jeg blir helt satt ut og kan ikke tro det du sier er sant. Ungene mine har vokst opp her og det har aldri vært noe problem med parkering langs gaten, sier musiker og lokal beboer, Bent Patey.

Han mener de som ønsker sykkelvei i Gyldenløves gate er personer som selv ikke bor i området og som ikke selv skal bringe barna sine rundt på ulike arrangementer.

– Dette betyr at byrådet ikke tar hensyn til et kommende møtet på Rådhuset den 28. mai (møte i samferdsels- og miljøkomiteen), hvor nabolagsinitiativet Fremtidens Frogner deltar og vil argumentere mot sykkelvei. Deltakelsen der blir bare et spill for galleriet, sier Patey.

– Byrådet lytter ikke

Han synes det virker som om byrådet har bestemt seg på forhånd og ikke lytter. I bydelsutvalget på Frogner vedtok samtlige partier utenom MDG at de var mot sykkelfelt i Gyldenløves gate.

– Kun ett parti ønsker sykkelvei her på Frogner, MDG. Alle andre partier er imot. Dette er en overkjøring av lokaldemokratiet. Jeg synes det er hårreisende og skjønner ikke at det er mulig, sier Patey.

Han mener det skjuler seg en bakenforliggende agenda, et ønske fra MDG om å fjerne alle bilene fra byen.

– Selv er jeg musiker og spiller på mange kanter av landet. Jeg kan ikke ta trikken eller toget på jobb, siden jeg ankommer meg ikke dit med masse forsterkere og instrumenter. Jeg lever av dette. Så da må jeg flytte, om jeg ikke får lov å ha bil her. Men det tar de ikke hensyn til, de som ikke bor her.

Vedtas før sommeren

Ifølge Arild Hermstad er det ennå ikke bestemt når arbeidene går i gang i Gyldeløves gate, men han utelukker ikke at det skjer i juli eller august. Han er uenig i at dette har vært en udemokratisk prosess.

– Sykkelveier i Gyldenløves gate ble bestemt så tidlig som i 2015, og forslaget har vært ute på bred høring hos beboere, bedrifter og bydelsutvalg. Det har hele tiden vært en åpen dialog fra vår side, sier Hermstad.

Mest sannsynlig behandler samferdsels- og miljøkomiteen et innbyggerforslag mot sykkelveier til uka, deretter konkluderer bystyret i saken enten i møte den 12. eller 19. juni.

– Ikke udemokratisk

– Det er ikke udemokratisk av byrådsavdeling for miljø og samferdsel å jobbe for sykkelvei i Gyldenløves gate. Fristen for høringen gikk ut for et par måneder siden. Nå får bystyret konkludere, og hvis bystyret bestemmer seg for ikke å bygge sykkelvei i gata, retter vi oss selvsagt etter det.

Hermstad tror flere vil sykle i området med bedre infrastruktur for sykkelvei.

Powered by Labrador CMS