Et knippe brukte elbusser selges nå videre og sendes ut av Oslo.

Ruter selger unna elbusser fra Oslo til Avinor – ikke rekkevidde nok til å brukes i byen

13 elektriske busser fra kollektivtransporten i hovedstaden havner nå på flyplasser rundt om i landet.

Publisert

Ruter anskaffet de elektriske bussene i 2019 for å benytte dem i rutetrafikk i Oslo og Akershus som ledd i elektrifisering av kollektivtilbudet.

Unibuss som operatør har brukt bussene til rutekjøring på oppdrag fra Ruter. «I testperioden har behovet for rekkevidde vist seg å være utfordrende i et bymiljø», heter det om elbussene i en pressemelding der det fremkommer at Avinor og Ruter har inngått avtale om kjøp og salg av de aktuelle bussene.

– Avinor har nesten identiske elektriske busser i egen drift i dag og var i prosess for å anskaffe flere elektriske busser til våre lufthavner da Ruter tok kontakt. Etter god dialog, tekniske vurderinger og befaring av bussene gikk vi i forhandlinger med Ruter og inngår nå en avtale som både er økonomisk gunstig og sikrer våre behov de neste ti årene, uttaler konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

Ettersom bussene skal brukes på flyplasser, er ikke behovet for rekkevidde like nødvendig som i et bymiljø, ifølge Avinor.

– Sirkulærøkonomi i praksis

Konsernsjefen for det statlig eide selskapet som har ansvar for landets lufthavner er på sin side fornøyd med at Avinor kan bidra til at de brukte bussene får et nytt liv hos dem.

– Det er svært positivt at Avinor og Ruter som offentlige samferdselsaktører kan samhandle om gjenbruk av utstyr. Dette er sirkulærøkonomi i praksis og understøtter våre klimamål på en veldig god måte, fortsetter Foss.

– Kjøpet av 13 elektriske busser vil bety nullutslipp for Avinors passasjertransport på flyside. I tillegg vil vi kunne kutte i eget forbruk av både fossilt drivstoff og biodrivstoff. Tidligere i høst ble det også klart at Avinor har mottatt støtte fra Enova til utbygging av ladeinfrastruktur. Det var avgjørende for at vi nå kan skifte ut hele bussflåten i Avinor til helelektrisk, legger han til.

Trolig vil de første bussene fra Oslo leveres i løpet av januar og brukes blant annet på Oslo lufthavn på Gardermoen.

Hundrevis av innstillinger

Ruter, som administrerer kollektivtrafikken i hovedstadsområdet, tok i fjor over tre hundre nye elbusser i bruk i forbindelse med at de er i gang med å skifte ut bussparken.

Nyheten om Avinor-avtalen om overtakelse av de brukte elbussene kommer i kjølvannet av at kollektivtrafikken i Oslo så langt i løpet av det nye året har vært preget av innstillinger og forsinkelser på byens busslinjer. 

En av hovedårsakene har vært at de nye elbussene som er kjøpt inn i kulda går fortere tom for strøm og sliter med lading.

Så langt denne uka har det vært hundrevis av innstillinger daglig. Senest torsdag morgen var om lag to hundre busser innstilt til tross for at temperaturen igjen var langt mildere, og at det var nullføre.

 – Problemet er bussmangel. Årsaken til mangelen er sammensatt. Det handler om at mange busser er til vedlikehold og reparasjon, i tillegg til ladeproblemer, uttalte pressevakt Cathrine Myhren-Haugen i Ruter til NTB i den sammenheng.Powered by Labrador CMS