– Dagens abortlov er rett og slett utdatert, sa Gro Harlem Brundtland (Ap) fra bystyrets talerstol.

Her kjemper Gro (84) abortkamp i bystyret – nøyaktig 50 år etter at hun slåss for samme sak i Stortinget

– Det er 50 år siden Stortingets behandling av kvinners rett til selvsbestemt abort, sa Gro Harlem Brundtland (Ap) da hun entret bystyrets talerstol onsdag kveld. Da som nå fortsetter abortkampen for en av de største Ap-politikerne noensinne.

Publisert

I 1974 var Gro Harlem Brundtland en ung statsråd i Trygve Brattelis Ap-regjering. Fem år tidligere hadde Arbeiderpartiets landsmøte gått inn for å gi kvinner rett til såkalt selvbestemt abort.

I Stortinget ble det en hard kamp for å få flertall. Og Bratteli spurte sitt unge stjerneskudd, som egentlig var miljøvernminister, om å bidra i debatten.

– Det var en lang kamp

– Ja, det ble et kraftig innlegg fra min side. Som bidro til å undergrave argumentene som kom fra flere partier, om den store viktigheten av legenemder, sa Brundland fra bystyrets talerstol onsdag kveld.

Bystyret skulle behandle Oslo kommunes høringssvar til regjeringens forslag om endringer i abortloven. 

Oslo 19750924. LANDSSTYREMØTE I DET NORSKE ARBEIDERPARTIET, 24. september 1975. Bildet: Partisekretær Ivar Leveraas (f.v.), Gro Harlem Brundtland (f.v.), partileder Reiulf Steen, parlamentarisk leder Odvar Nordli og statsminister Trygve Bratteli. FOTO: Erik Thorberg/NTB
Fra høyre Ap-statsminister Trygve Bratteli, Odvar Nordli, Reiulf Steen, Gro Harlem Brundtland og Ivar Leveraas i 1975, etter at abortloven var vedtatt.

Nederst i denne artikkelen kan du lese hovedpunktene bystyreflertallet vedtok skal være Oslo kommune høringssvar til endringer i abortloven.

Men vi spoler tilbake til Gro Harlem Brundtlands innlegg i bystyredebatten, der hun oppsummerte kampen på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet.

– Det var en lang kamp for en ny abortlov som sikret at kvinner før uke 12 ikke måtte forsvare sine rettigheter i de forhatte legenemdene. Som oftest var sammensatt av menn, sa den tidligere statsministeren til bystyret.

– Dagens lov er udatert

– Jeg som hadde erfaring av nemda på Aker sykehus var nettopp blitt regjeringsmedlem, sa Brundtland.

Så kom hun frem til dagen situasjon og debatten om å utvide retten til abort fra 12. uke.

– Dagens lov er rett og slett utdatert. Det er ingen grunn til å fortsette med nemd etter 12 uker. Det er fortsatt kvinners liv dette dreier seg om, sa Brundtland.

Brundtland påpekte fra bystyrets talerstol at aborter i Norge har gått fra kirurgiske inngrep til å nå i stor grad bli utført medikamentelt.

Gro Harlem Brundtland (Ap) på bystyrets talerstol for første gang 20. mars 2024 Foto: Oslo kommune-TV
Det var helt stille i bystyresalen da snart 85 år gamle Gro Harlem Brundtland (Ap) entret talerstolen for å holde sitt innlegg om endringer i abortloven.

– Situasjonen er derfor totalt forandret. Ni av ti aborter gjennomføres i dag medikamelt i vårt land. Og 90 prosent av inngrepene skjer innen åtte uker. Heldigvis, sa Ap-nestoren.

På forhånd var det knyttet spenning til om bystyreflertallet ville støtte for Ap-forslaget om å utvide kvinners abortrettigheter frem til uke 18 av svangerskapet.

Flertall for utvidelse til 18. uke

Her er de viktigste punktene i det bystyrets har gått inn for skal være Oslo kommunes høringssvar til regjeringens endring av abortloven:

  • Oslo kommune mener at grensen for selvbestemt abort bør utvides til 18. svangerskapsuke. Det bør fortsatt være mulig med abort frem til utgangen av 22. svangerskapsuke på bestemte vilkår.
  • Gravide som vurderer abort eller abortsøkende som har fremsatt krav eller søknad om abort gis rett til veiledning og informasjon og helsepersonell plikter å gi denne. 
  • Gravide som vurderer abort eller abortsøkende som har fremsatt krav eller søknad om abort gis rett til veiledning og informasjon og helsepersonell plikter å gi denne.
  • Oslo kommune støtter forslaget om å innføre før- og/eller ettersamtale som en rettighet og tilsvarende plikt fra helsepersonell. Dette vil sannsynligvis senke terskelen for å ta kontakt med helsetjenesten og bidra til å sikre kontinuitet og helhetlig oppfølging av kvinner i en sårbar situasjon.
  • Oslo kommune støtter å oppheve abortlovens straffebestemmelse.
  • Oslo kommune støtter forslaget om følgeevaluering av tilbudet om tidlig ultralyd og NIPT.
  • Oslo kommune oppfordrer staten til å opprette og finansiere en forsøksordning hvor Sex og samfunn får mulighetene til å tilby medikamentell abort i kontrollerte former utenfor sykehus, fram til uke 10. Abortlovutvalget foreslår at dette skal utredes. Oslo kommune ønsker at utredningen kombineres med et statlig finansiert forsøksprosjekt i Oslo.
  • Det bør også legges mer vekt på støtte i ulike livsfaser, inkludert psykisk helsevern, spesielt ved uønskede spontanaborter sent i svangerskapet.
  • Oslo kommune vil i forbindelse med §9 Myndige gravide uten beslutningskompetanse, vise til Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport «Inkorporering av CRPD», hvor det står: «Ombudet anbefaler at lovhjemler som tillater tvungen abort grunnet nedsatt funksjonsevne fjernes for å sikre samsvar med CRPD ved inkorporering. Loven må heller vise til hvordan personer med nedsatt funksjonsevne kan få beslutningsstøtte». Oslo kommune stiller seg bak denne anbefalingen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.Powered by Labrador CMS