DEBATT

Inger Johanne Falk Vanvik (t.v.) og Eva Henriksen under Inkluderende Feminisme-Initiativets første alternative tog i 2022.
– Vi vil lage en markering hvor det ikke primært er majoritetskvinners saker som blir kjempet frem, skriver Inkluderende Feminisme-Initiativet i dette innlegget. Her er Inger Johanne Falk Vanvik (t.v.) og Eva Henriksen under initiativets første alternative 8. marstog i 2022.

– Vi ønsker alle kjønn velkommen i kampen for likestilling. Fremtidens feminisme er interseksjonell!

Alle får det bedre i et samfunn hvor vi kan delta på lik linje, uavhengig av kjønn, seksualitet, kulturell bakgrunn og funksjonsvariasjon. Patriarkatet skader alle, også menn.

Publisert

I flere år har vi i Inkluderende Feminisme-Initiativet engasjert oss i 8. mars i Oslo, og de siste årene har vi på ulike vis arrangert egne alternative markeringer. 

I år som i fjor vil vi ikke stille på Youngstorget, men inviterer til egen markering på Eidsvolls plass og tog derfra. Vi ønsker å sette interseksjonell feminisme i sentrum av kvinnekampen.

Kvinner er ikke en ensartet gruppe

Inkluderende Feminisme-Initiativet, fra venstre: Julie Linner Ruud, Marianne Støle-Nilsen, Lilith Staalesen og Eva Henriksen, 8. mars 2023.
Inkluderende Feminisme-Initiativet, fra venstre: Julie Linner Ruud, Marianne Støle-Nilsen, Lilith Staalesen og Eva Henriksen, 8. mars 2023.

Vi vil lage en markering hvor det ikke primært er majoritetskvinners saker som blir kjempet frem, men som legger til rette for at ulike minoriteter og grupper skal få rom til sine kampsaker. 

Mange transpersoner og sexarbeidere, og andre som bryter med normene for kjønn og seksualitet, har opplevd ikke å kjenne seg velkomne hos deler av kvinnebevegelsen. Kvinner er ikke en ensartet gruppe hvor alle tenker det samme og opplever de samme utfordringene. 

Forskjellene kan handle om alt fra sosial klasse og yrke, til etnisitet og seksualitet. Det handler ikke om splittelse, men at vi er ulike og mener forskjellige ting.

Plass til nyansene

Vi ønsker at det skal være rom for uenighet og meningsmangfold, med et prinsipp om at dem det gjelder skal lyttes til og med menneskerettigheter i sentrum. 

Med dagens praksis i 8. marskomiteen i Oslo er det krav om enighet, der enigheten består i at simpelt flertall avgjør hovedparolene. Det er ikke tillatt med paroler som går mot de vedtatte hovedparolene. Vi mener dette svekker minoriteters mulighet til å fronte sitt syn på ulike saker. 

Vi vil ha interseksjonell feminisme i sentrum, og plass til nyansene i de ulike sakene som opptar mangfoldet av feminister. Derfor tillater vi alle paroler og plakater så lenge teksten har respektfull omtale av eventuelle grupper som nevnes, og står for feminisme og likestilling og mot for eksempel transfobi, homofobi og rasisme.

Alle kjønn velkommen

Alle får det bedre i et samfunn hvor vi kan delta på lik linje, uavhengig av kjønn, seksualitet, kulturell bakgrunn og funksjonsvariasjon. Patriarkatet skader alle, også menn. 

Vi ønsker alle kjønn velkommen i kampen for likestilling. I år er noen av sakene våre transkamp, tilrettelegging for funksjonsvariasjon, bedre seksualitetsundervisning, og å stoppe folkemordet i Palestina. 

Hvis du ønsker å delta på Youngstorget også, kan du komme til oss etterpå, siden vårt arrangement 8. mars starter 1900 på Eidsvolls plass. 

Vi gleder oss til en god, felles kampdag på 8. mars, og vi ønsker alle som står på i likestillingens navn lykke til! 

Fremtidens feminisme er interseksjonell!

8. marskomiteen påpeker selv at det er vanlig å ikke tillate paroler som går mot vedtatte hovedparoler, også i 8.mars-markeringene i andre byer. 

– 8.mars er en kampdag hvor vi fremmer viktige kvinnepolitiske krav til politikerne her hjemme, og hvor vi viser solidaritet med kvinner over hele verden. Et tog som tillater motstridende krav og paroler, er et tog helt uten slagkraft, sier Maiken Sætran Lium i arbeidsutvalget til 8.marskomitéen i Oslo, til VårtOslo. Powered by Labrador CMS