LOs leder i Oslo, Ingunn Gjerstad, på et folketomt Youngstorg. I år blir 1. mai digital.

Youngstorget blir tomt 1. mai. Men LO i Oslo vil farge dagen rød på nettet

—Det verste som kan skje nå er at byens fattigste bli enda fattigere og mister kontakten med arbeidslivet, sier Oslos LO-leder Ingunn Gjerstad i forbindelse med årets spesielle 1. mai-markering.

Publisert

Et koronastengt Oslo har ført til store utfordringer for byens næringsliv og deres ansatte. Rekordmange har blitt permittert eller sagt opp, og mange aktører er redde for at de ikke skal komme seg på beina igjen.

— Permitteringer og arbeidsledighet ligger som en svøpe over hovedstaden nå, sier leder av LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, når VårtOslo møter henne i et nesten folketomt kontor i Møllergata.

— Det er de som har det verst fra før av som dette går hardest utover, fortsetter hun.

Midt oppe i alt sammen skal LO organisere markeringen av arbeidernes dag, 1. mai. LO i Oslo er en paraplyorganisasjon for over 100 ulike fagforeninger, med et medlemstall på over 100.000.

Jobber med felles nettløsning

— 1. mai er viktig for oss og medlemmene våre. Det er en manifestasjon, og den er dessuten internasjonal, sier Gjerstad.

Koronapandemien setter en stopper for et fysisk 1. mai-tog i år. Samtidig jobber LO hardt for å lage en digital markering.

— Koronda-pandemien viser oss at fellesskapsløsninger er viktigere enn noensinne, sier Ingunn Gjerstad.

Lokalorganisasjonene i Trondheim, Stavanger, Fredrikstad og Oslo jobber på spreng for å få til gode virtuelle arrangementer på så mange steder som mulig på en felles nettside og digital plattform.

Planen er å få flest mulig lokale arrangører. Alle som ønsker å delta i 1.mai vil på denne nettsiden kunne registrere seg som deltagere i toget og samtidig markere den parolen de vil støtte.

Koronakrise har gitt flere medlemmer

LO inviterer også politiske partier som sympatiserer med 1. mai-markeringen, samt et spekter av ulike organisasjoner. Om noen av de som pleier å gå vil registrerer sin organisasjon i det virtuelle toget i Oslo bes de kontakte LO så raskt som mulig.

— Det blir vanvittig spennende å se hvor mange som vil delta i år. I fjor var det 10.600 med og gikk i toget i Oslo. Det er litt mer enn normalt, blant annet fordi det var kommunevalg. Kanskje vi klarer å slå det tallet, sier Ingunn Gjerstad.

Til tross for en relativt høy organisasjonsgrad i Norge, har den sunket de siste årene. I fjor var det for første gang siden krigen under 50 prosent som var med i en fagforening.

— Etter at korona-pandemien ble en del av våre liv har LO på landsbasis fått 11.000 nye medlemmer. Det forteller meg at kollektive løsninger fortsatt betyr mye for mange, sier LOs fylkesleder i Oslo.

— I kriser søker vi samhold

— Vi vil vise solidaritet med grupper rundt om i verden som kjenner Covid-19 på kroppen på en helt annen måte enn vi gjør i Norge. Vi har flere internasjonale paroler, Blant annet vil vi stoppe kapprustningen og forby atomvåpen, sier Gjerstad.

LO-lederen i Oslo tror på fellesskapsløsninger, og sier at vi nå i korona-pandemien ser et samholdssøkende samfunn. Hun er enig i regjeringens oppfordring til enighet og solidaritet, men understreker at vi ikke må glemme at det er en masse politiske uenigheter om hvordan vi skal organisere samfunnet vårt.

Raymond Johansen på Youngstorget i fjor. Over 10.000 deltok i 1. mai-markeringen

— Særlig ser vi ulikt syn på hva som skal drives i offentlig og privat regi. Det er ikke tvil om at vi på vår side ser oss best tjent med demokratisk styrte velferdstjenester som alternativ til private, sier Gjerstad.

— Det er nå en del selskaper som får penger i hodet og rævva samtidig med at de permitterer og sier opp folk, sier LO-toppen.

— Vi kan ikke fortsette å gi penger til de som har mest fra før. Samtidig manes det til dugnad, sier hun. Vi får for eksempel meldinger fra permitterte ansatte i butikker som bes komme inn på dugnad for jobben, med streng beskjed om ikke å nevne det til NAV. Sånt er jo kriminelt!

— Restauranter bør gjenåpnes

Ingunn Gjerstad, som ble ny LO-leder i Oslo for et drøyt år siden, er opptatt av å få i gang samfunnet igjen. Økonomien må begynne å rulle igjen.

— Fra mitt ståsted vil det være en god idé å begynne med å gjenåpne blant annet hoteller og restauranter med gode parts-relasjoner.

— De som respekterer arbeidstakerne og driver i samarbeid. Er uenig i at en skal åpne steder som bare selger drikke, det bør være steder med både mat og drikke der folk kan gå ut og spise med god drikke til, sier LO-lederen i byen der de rødgrønne har stengt all alkoholskjenking.

Ingunn Gjerstad mener at pengene regjeringen nå deler ut i krisepakkene burde vært sterkere knyttet til arbeidsplikt. LO-toppen er tydelig på at den økonomiske støtten til næringslivet må knyttes til at folk får beholde arbeidet, og gjerne får tilbud om utdanning og skolering som styrker den enkelte.

— Se til Danmark

Oslos LO-leder viser til Danmark, der myndighetene stiller strengere krav til næringslivet.

— Bibliotekene er også arenaer som bør gjenåpnes. Dette er gode arenaer for tenåringer som sitter der på kveldstid for å studere. Jeg bor selv på Furuset, biblioteket der er blant de best besøkte i byen. Der bor det også mange i hver husholdning, så tilgang til bibliotekene er en ressurs for disse ungdommene. Hvor gjør de av seg nå, spør Gjerstad.

Hun er opptatt av de såkalte samfunnskritiske jobbene, som vi nå hører om hver dag i nyhetene. Og hvor viktige de er.

— Nå må vi benytte anledningen til å få inn flere ansatte i disse stillingene. I faste jobber, og helst i fulle stillinger! Vi ser at det har kommet covid-19 smitte inn i sykehjemmene. Dette kan ha sammenheng med at det er så mange mennesker som kun tilbys deltidsstillinger, påpeker Gjerstad.

— Gjør din plikt, krev din rett

LO-lederen peker på mange ulike grupper i samfunnet som nå har det vanskelig.

— Hva med studentene våre? De som bor på hybler som er så dyre at de må jobbe ved siden av for å ha råd til å bo i den byen de studerer, men nå har mistet jobben. Skal de reise hjem?

Ingunn Gjerstad forteller også om naboen der hun bor. Han er drosjesjåfør. Da det øvrige samfunnet stoppet opp, var det ingen som trengte drosje lenger.

— Han er dessuten redd for å begynne å jobbe igjen. Redd for smitte, forteller Gjerstad.

Men til tross for dystre tider med koronakrise, ser Ingunn Gjerstad med positivt blikk på fremtiden.

— Jeg vil understreke at det sittende Ap/SV/MDG-byrådet i Oslo gjør en god jobb med å tilbakeføre byens verdier til fellesskapet og fordele makt og penger.

— For arbeidsfolks del tror jeg på den styrken som ligger i å gjøre sin plikt og kreve sin rett på den enkelte arbeidsplass. Vi skal tilbake til en normalitet.

— Selv om den kanskje blir annerledes enn den vi er vant til. La oss vise verden at vi kjemper for det vi har kjært og viser solidaritet 1.mai, avslutter Ingunn Gjerstad.

Powered by Labrador CMS