#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Siv Jensen. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Siv Jensen (FrP) vil satse både på bilister og de som reiser kollektivt

Publisert

Oslo-kandidaten vil at både biler og busser skal komme raskere frem, og satser derfor på finansiering av kollektivtrafikk og utbygging av hele E18.

Vi spurte Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Siv Jensen, om hva hun og partiet har gjort for byen vår i stortingsperioden som har gått, og hva hun mener er viktig å gjøre de kommende fire årene, hvis hun igjen blir valgt.

#valg17: Folkevalgt for Oslo

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode.

Opptatt av trygghet

— Hva mener du at du og partiet ditt har gjort for Oslo i fireårsperioden som har gått?

FrP er opptatt av at folk skal komme seg raskere og tryggere frem, og har derfor økt samferdselsbudsjettet med 50 prosent. Dette kommer Oslo til gode. Vi har bygget landet og mangedoblet tilskuddene til kollektivtrafikk, noe som innebærer at Oslo får langt mer midler til å utbedre kollektivtransporten.

Jeg og FrP er opptatt av trygghet og har derfor siden vi kom styrket politiet med utstyr og flere stillinger er på god vei mot målet om to politifolk per tusen innbygger. Vi har bevilget ekstra midler til en områdesatsing på Grønland. Dette har vi gjort blant annet for å bedre bomiljøet og redusere kriminaliteten i området.

FrP har lenge ønsket fortgang i planene for lokalsykehus i Oslo. Etter mange år med diskusjoner er jeg veldig glad for at vi har skjært igjennom og sørget for en fremtidsrettet sykehusstruktur i Oslo. Aker sykehus blir et stort akuttsykehus, et nytt regionsykehus på Gaustad skal etableres, og planene om et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet skal realiseres.

Vil bygge ut hele E18

— Hva vil du gjøre for Oslo hvis du blir valgt igjen?

Neste stortingsperiode kommer jeg til å jobbe for at vi får bygget de store samferdselsprosjektene som er viktig for bilister og pendlere i og rundt Oslo. En viktig del av dette er å bygge ut hele E18 fra Oslo til Asker, ny jernbanetunnel gjennom Oslo og ny T-banetunnel i Oslo. Dagens anlegg er en flaskehals gjennom Oslo og t-banene er nesten sprengt i rushtida. Med ny tunnel gjennom Oslo FrP er garantisten for at prosjektene faktisk blir gjennomført.

Foto: FrPMedia

Trygghet er viktig for Oslo-borgerne. Derfor trenger vi flere politifolk i gatene, noe FrP er garantisten for å få til. FrP mener folk flest også skal oppleve trygghet for at de får rask behandling når sykdom eller uhell oppstår. FrP vil jobbe for å redusere sykehuskøer for at folk skal få hjelp raskere. FrP har lenge ønsket fortgang i planene for lokalsykehus i Oslo, det har vi fått gjennomslag for. I neste periode er det viktig å sikre at sykehusplanene i Oslo realiseres.

Frp i regjering er nødvendig for å få til skattelettelser for folk flest. Vi går til valg på betydelige skatte- og avgiftslettelser og vår viktigste sak er å fjerne eiendomsskatten i neste stortingsperiode. Dette handler om klare og tydelige politiske prioriteringer. Det er ingen tvil om at eiendomsskatten er en urettferdig skatt som er like stor uavhengig av hvor mye lån man har, og uavhengig av hvor mange som bor der. I Oslo bagatelliserte Ap eiendomsskatten og lovet å bruke pengene på eldreomsorg mens fasiten etter forrige valg ble skyhøye skatteregninger og nedlagte sykehjemsplasser.

— Skal komme rask frem med bil og kollektivt

— Hva mener du er viktigst for Oslo framover?

FrP skal skape en enklere hverdag for folk flest. Det handler om at man skal komme seg raskt frem, enten det er med bil eller kollektivt, og derfor må vi bygge ut infrastrukturen i og rundt Oslo.

Det handler også om at det skal finnes barnehageplasser til alle og gode skoler med dyktige lærere.

Jeg mener også det er viktig at folk som bor i byen føler seg trygge hele døgnet. Derfor er det viktig at får flere politifolk og sikrer at de er synlige i bybildet hele døgnet.

Og siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

I sommerferien har jeg vært på hytta i Oslofjorden. Det har også blitt en del båtturer hvor jeg gjerne også slipper snøret etter makrellen. En dag prøvde jeg meg også på hjemmelaget makrell i tomat, noe som faktisk ble ganske godt.

Powered by Labrador CMS