Sammenlignet med desember 2019 var det ved utgangen av april hele 34 prosent flere som ventet på behandling og oppfølging i Norge som helhet, viser tallene. Men i Oslo står det endra verre til.

Pasienter i Oslo og Viken hardest rammet av økte ventetider

Koronapandemien har bidratt til en kraftig økning i antallet utsatte pasientavtaler, inkludert for kirurgi og psykisk helsevern. Forsinkelsene er aller størst i Oslo og Viken.

Publisert

Koronapandemien bidro til at det ved utgangen av april var 274.537 pasientavtaler som var passert planlagt tid, 70.000 flere enn i desember 2019.

Aftenposten presenterer tallene i forkant av at det fredag legges fram nye tertialtall fra spesialisthelsetjenesten som viser omfanget av de forlengede ventetidene.

Pasienter som fortsatt venter på behandling, ventet i mai 2019 i snitt 60 dager. Ventetiden i april og mai i koronaåret 2020 er økt kraftig til 84 dager.

Sammenlignet med desember 2019 var det ved utgangen av april hele 34 prosent flere som ventet på behandling og oppfølging, viser tallene.

Kraftig økning i Oslo

Hardest rammet er pasienter i Oslo og Viken, med en økning på 43 prosent siden desember, og pasienter i Helse nord. Nesten 20 prosent av alle pasientavtalene er utsatt per april i Nord-Norge.

Pasientgruppene som kommer dårligst ut, er innen ortopedisk kirurgi, torakskirurgi inkludert hjertekirurgi, øre-nese-hals, hjertesykdommer og psykisk helsevern, der for eksempel 4.367 pasientavtaler med barn og unge innen psykisk helsevern er ikke blitt gjennomført.

– Dette er den negative konsekvensen av at vi fikk en global pandemi, sier helseminister Bent Høie (H) til Aftenposten.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS