—Jeg anbefaler de som fortsatt ikke har fått utbetalt dagpenger om å søke om forskudd på dagpenger, sier NAV-direktør Sonja Skinnarland.

- Oslo er fylket med flest uten arbeid og må leve med høy ledighet i hele 2020

Ledigheten er høyest i bydel Gamle Oslo hvor 12,9 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, fulgt av bydel Stovner med 12,3 prosent. Den laveste ledigheten er i bydel Vestre Aker og Nordre Aker, viser ferske NAV-tall.

Publisert

Samme dag som regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett med utvidede krisepakker ble også ferske ledighetstall presentert. Oslo er helt klart hardest rammet av at folk enten er helt ledige eller delvis uten arbeid etter at koronapandemien traff Norge.

— Vi er fylket med den høyeste andelen helt ledige i landet, og vi må regne med en høyere ledighet i hele 2020, sier direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo.

Unge menn rammes hardest

— Vår oppgave nå er å hjelpe alle de som nettopp har mistet jobben sin for å forebygge at de blir ledige over lengre tid, samt bistå de som står lengre unna arbeidslivet slik at også blir inkludert i arbeidslivet, sier NAV-direktøren.

Aldersgruppen med høyest ledighet er de mellom 20-24 år med 15,3 prosent. Deretter følger aldersgruppen 25-29 år med en ledighet på 12,5 prosent, viser NAV-tallene.

Arbeidsledigheten er høyest blant menn i aldersgruppen 20-24 år, der 15,9 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledig.

— Jeg anbefaler de som fortsatt ikke har fått utbetalt dagpenger om å søke om forskudd på dagpenger. Søknader om forskudd behandles automatisk og penger kommer raskt på konto, sier Sonja Skinnarland.

27.000 har fått forskudd på dagpenger

Direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo.

Siden 12. mars har NAV fått flere hundre tusen søknader om dagpenger fra permitterte og arbeidsledige over hele landet, og det vil ta tid før alle disse får utbetalt dagpenger. Så langt er det utbetalt 500 millioner kroner i forskudd på dagpenger i Oslo. I alt 27 500 personer i Oslo har til nå fått utbetalt forskudd.

Per tirsdag 12. mai er totalt 65.238 personer registrert som helt ledige eller delvis ledige i Oslo. Det er 2.538 færre enn for en uke siden. Antallet helt ledige er redusert med 4.303 personer, mens delvis ledige har økt med 1.765 personer.

Det betyr at 41.394 nå er helt ledige i Oslo, mens 23 844 er delvis ledige. Det tilsvarer at 10, 6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, mens 6,1 prosent er delvis ledige. Andelen arbeidssøkere på tiltak holder seg stabil på 0,5 prosent.

Lavest ledighet i vest

I forbindelse med koronasituasjonen opplever alle bydelene i Oslo at ledigheten har økt kraftig. Ledigheten er nå høyest i bydel Gamle Oslo hvor 12,9 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, fulgt av bydel Stovner med 12,3 prosent.

Nordre og Vestre Aker er bydelene med lavest arbeidsledighet, med henholdsvis 6,7 og 6,8 prosent av arbeidsstyrken.

Bydelene med høyest andel delvis ledige er Gamle Oslo, Grünerløkka, Frogner og St. Hanshaugen med henholdsvis 6,8, 6,7, 6,7 og 6,6 prosent av arbeidsstyrken.

Bydelen med færrest delvis ledige er Nordre Aker, med 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Powered by Labrador CMS