Fortsatt byggeforbud i småhusområdene i Oslo

– Vi håper departementet vil behandle saken raskt, slik at byggeforbudet ikke blir stående lenger enn nødvendig, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen.

Publisert

Mekling mellom Oslo kommune og Norges vassdrags- og energidirektorat hos Statsforvalteren førte ikke frem, nå sendes småhusplanen til Kommunaldepartementet for endelig avgjørelse. Byggeforbudet blir stående inntil videre.

– Vi hadde håpet på å komme fram til en felles enighet med Norges vassdrags- og energidirektorat. Kommunen mener at hensynet til naturfare er ivaretatt. Siden vi ikke kom fram til en felles løsning i meklingen, så vil departementet avgjøre dette, sier byråd Stove Lorentzen.

Håper på rask behandling

Oslo bystyre vedtok småhusplanen i slutten av september med et bredt flertall. Den nye småhusplanen er likevel ikke tatt i bruk, siden Norges vassdrags- og energidirektorat har en innsigelse til planen knyttet til naturfare, det vil si flom og skred.

– Vi håper departementet vil behandle saken raskt, slik at byggeforbudet ikke blir stående lenger enn nødvendig, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen i en pressemelding.

Byggeforbudet i småhusområdene blir stående inntil det foreligger en endelig avgjørelse fra departementet.

Powered by Labrador CMS