Oslo er landets mest mangfoldige by, men likevel er Oslo-skolen blant landets mest segregerte skoler. Sånn kan vi ikke ha det, sier Henrik Dahl Jacobsen.
Oslo er landets mest mangfoldige by, men likevel er Oslo-skolen blant landets mest segregerte skoler. Sånn kan vi ikke ha det, sier Henrik Dahl Jacobsen.

Oslo har de største karakterskillene mellom videregående skoler. Det vil Oslo Arbeiderparti nå ha slutt på

Inntaksordningen «mulighetsmodellen», som ble vedtatt på partiets representantskapsmøte lørdag, skal sikre at alle Oslo-elever får like gode skoletilbud. — Flere skoler er hermetisk lukket og nærmest umulige å komme seg inn på. Nå vil det kunne bli en mer rettferdig konkurranse.

Publisert

Oslo er den byen i landet med desidert størst karakterskiller mellom sine videregående skoler, har Aftenposten tidligere omtalt.

Per i dag avgjøres opptaket til videregående skole på bakgrunn av karakterer. Flere mener at det bidrar til segregering i Oslo-skolene, inkludert Oslo Arbeiderparti.

På deres representantskapsmøte lørdag, det høyeste organet utenom årsmøtet, ble det vedtatt at man ønsker en ny inntaksordning.

Større forskjeller

Inntaksordningen, som bærer navnet «mulighetsmodellen», har til formål å sikre alle elever et like godt skoletilbud og muligheten til å søke på den skolen de ønsker seg til.

Innbakt i modellen ligger et premiss om at halvparten av elevene tas inn fordi de har best karakterer, mens de øvrige plassene fordeles mellom elever med ulikt karakternivå. Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, presenterte ideen som en «blandingsmodell» for Oslo bystyre tidligere i år.

Henrik Dahl Jacobsen, medlem av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, er opptatt av at den er preget av en større grad av rettferdighet enn den gjeldende ordningen.

— Etter at dagens system ble innført i 2009, har forskjellene forsterket seg. Mange av skolene som sliter, opplever at elever med lav skolemotivasjon begynner. Forutsetningene for å lære blir mer krevende. Derfor ønsker vi en endring. Flere skoler er hermetisk lukket og nærmest umulige å komme seg inn på. Nå vil det kunne bli en mer rettferdig konkurranse.

Dahl Jacobsen forteller at tilnærmet et enstemmig representantskap stemte for vedtaket. Med utgangspunkt i en bred og god partiforankring internt i eget parti, håper han at øvrige partier slutter seg til samme vedtak.

Powered by Labrador CMS