Robert Steen er oslobudsjettets festgeneral. Foto: Vegard Velle
Robert Steen er oslobudsjettets festgeneral. Foto: Vegard Velle

Et byrådsbudsjett spekket med gode nyheter. Her er oversikten

Publisert

Eldreomsorgen får flere hender, det blir flere barnehageplasser og klimakuttene fortsetter i høyt tempo. Det er tidenes oslobudsjett.

Oslobudsjettet fullfinansierer dermed en rekke av de kostnadskrevende valgløftene de rødgrønne gikk til valg på foran kommunevalget.

Flere hender i eldreomsorgen

Det blir stadig flere eldre i byen vår. Byrådet vil øke bemanningen på sykehjemmene med 120 årsverk. Bemanningsfaktoren økes dermed fra 0.88 til 0.93 i de kommunale sykehjemmene. Det kommer ingen nye sykehjem, men ni sykehjem skal rehabiliteres.

Dermed er byrådet på god vei til å nå målet om 500 nye årsverk i eldreomsorgen. Også hjemmetjenesten får flere nye ansatte.

– Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med at byrådet styrker hjemmetjenesten med 125 årsverk i 2018. Flere eldre vil få muligheten til å bo hjemme lenger. Dette er en uten tvil et taktskifte i Oslo-politikken, sier Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo.

Byrådet legger også inn penger til generasjonsmøteplasser, hvor skolebarn og eldre kan møtes. Der kan skolebarna vise hva de er opptatt av. Et eget prosjekt har fått navnet Ensomhet blant eldre.

De friske eldre får også flere aldersvennlige turveier i marka, slik at marka blir mer tilgjengelig. Her skal det være bedre skilt, og flere benker.

Oslobudsjettet presenteres av finansbyråd Robert Steen. Foto: Christian Vassdal
Oslobudsjettet presenteres av finansbyråd Robert Steen. Foto: Christian Vassdal

Frogner og St. Hanshaugen får gratis aktivitetsskole

Gratis aktivitetsskole utvides til å gjelde 1. klassene ved skoler i bydelene Frogner og St. Hanshaugen. Så langt har byrådet gitt gratis aktivitetsskole til 1. klassene ved skolene i øst, sør og sentrum øst, hvor deltakelse i aktivitetsskolen enkelte steder har vært ned mot 30-40 prosent. Innføringen av gratis aktivitetsskole har økt deltakelsen til opp mot 100 prosent flere steder.

– Til sammen 9300 elever på 67 skoler i hele Oslo vil fra neste skoleår kunne få leke og lære på aktivitetsskole uten at det skal avhenge av foreldrenes lommebok, sier byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl.

– Tilbudet om aktivitetsskole har modnet på meg. Jeg kom fra en verden, hvor SFO var en oppbevaring for foreldre som var på jobb. Aktivitetsskolen i Oslo fremstår nå i større grad som en del av utdanningen, sier Robert Steen.

Nå foreslår byrådet to barnehageopptak i året: 1. mars og 15. august. Byrådet har også satt av midler til å etablere 1224 barnehageplasser i 2018 og 584 nye plasser i 2019. Da vil de være i mål med 3000 nye plasser i løpet av fireårsperioden.

Barneskolene får flere lærere, spesielt gjelder det for elevene på 1.-4. trinn i de skolene som trenger det mest. Disse får nye 200 ekstra årsverk i bystyreperioden. Også skolehelsetjenesten styrkes med 60 millioner i samme periode. Bystyret ligger også godt an til å åpne 3000 flere barnehageplasser i denne perioden.

Klimakuttene fortsetter. Bilistene betaler

Byrådet gjennomfører presenterer i år, som i fjor, et klimabudsjett. I år er budsjettet forbedret.

– Vi når klimamålene våre for 2017 og er ganske sikre på at vi når 2018-målene. Dette er en historisk begivenhet world wide. Ingen andre har tatt ut så mye CO2 av luften noe sted noensinne, sier Robert Steen.

Først og fremst er det utfasingen av oljefyrene som bidrar, sier han. Også utslippene fra personbiltrafikken går ned, men her ligger ikke kommunen i rute.

– For å senke utslippene i personbiltrafikken, innfører vi rushtidsavgifter og innfører beboerparkering i de sentrumsnære bydelene. Totalregninga for en bilist som ønsker å parkere i Oslo og gå på jobb blir vesentlig høyere enn i dag, sier Steen.

Skåret i klimagleden er at byrådet ikke når målet om 50 prosent reduksjon av klimagassutslippene innen 2020. For å oppnå dette målet forutsatte byrådet at regjeringen måtte fjerne utslippene fra Klemetsrudanlegget, men det har regjeringen utsatt. Dermed blir nedgangen i klimagassutslipp på 36 i stedet for 50 prosent, oppgir Steen.

– Vi er i rute med utslippene i Oslo kommune, med unntak av for Klemetsrudanlegget. Klemetsrud er en faktor vi ikke styrer, sier Steen.

Uvisst om billettprisene øker

Byrådet ønsker å holde billettprisene på dagens nivå på buss, bane, ferge og trikk. For å oppnå dette, har byrådet satt av 141 millioner kroner her. Men billettprisstoppen forutsetter at Akershus fylkeskommune bidrar i spleiselaget med 90 millioner kroner.

Byrådet øker også tilskuddene til Ruter med 528 millioner. Det betyr mange flere avganger og en omlegging av buss- og fergeflåten til elektrisk drevne kjøretøyer. Blant annet er det et håp om en elektrisk drevet Nesodden-ferge i 2019.

Vintersyklingen skal få bedre kår i Oslo. Byrådet ønsker helårsdrift på 80 kilometer av sykkelveiene. Samtidig er det satt av 8,5 millioner ekstra til måking, strøing og kosting av fortau og gangvei, 31 prosent mer enn i fjor.

Det bygges også 600 nye offentlig tilgjengelige ladestasjoner. Byrådet legger også inn 20 nye lademillioner til tilskuddsordningen for borettslag.

Mer penger til idrett og kultur

Byrådet foreslår å bruke 945 millioner kroner på idrettsanlegg hvert av årene 2018, 2019, 2020 og 2021. En stor del av disse pengene vil gå til Tøyenbadet, som får 1 milliard kroner. Men også Frognerbadet får en ny sklie til 12,5 millioner.

Blant andre store anlegg som får penger er Frogner ishall, Stovnerbadet, samt flerbrukshaller på Mortensrud, Korsvoll og Ullern.

Kulturskolen i Oslo har per i dag den laveste dekningen blant norske byer. Kulturskolen får nå 500 ekstra plasser.

Det blir ikke satt av nye penger til atelierer. Men atelieret i Kirkerista brannsikres og atelieret i Toftes gate opprustes.

Oslomedier får heller ikke penger, selv om en pressestøtteordning for Oslo var bebudet da byrådet tiltrådte.

Områdeløft

Områdeløftene for Groruddalen, Oslo Sør, Tøyen og Grønland videreføres. Tøyenløftet gis 25 millioner kroner til neste år. Områdesatsingen på Grønland får 10 millioner. Groruddalssatsingen mottar 60 millioner og Oslo Sør 30 millioner. Satsingen på Tøyen og Grønland inngår i et spleiselag med staten, som bidrar med samme beløp som Oslo kommune.

Byrådet går inn for å sette av 1,6 milliarder kroner til strategiske tomtekjøp til blant annet bruk av skoler, barnehager, sykehjem.

Høyere gebyrer

Renovasjonsgebyret øker med 10 prosent. Det betyr at du eller borettslaget ditt må betale mer for søppelhentingen. Veireno-konkursen i fjor har gjort renovasjonen dyrere.

I tillegg øker vann- og avløpsgebyret med 5 prosent, altså mer enn prisveksten.

Parkeringsavgiften øker fra 300 til 3000 kroner i en rekke områder sentralt i Oslo. Da blir det samtidig lettere å skaffe parkeringsplass. Og det blir innført rushtidsavgift for bilister på vei inn til Oslo.

Betaler gjelda si

Oslos gjeld nedbetales med 1 milliard kroner. I stedet for å bruke pengene på andre aktiviteter, ønsker finansbyråd Robert Steen en ekstraordinær nedbetaling på gjelda.

– Vi tenker gjeldsbyrden i Oslo er ganske høy fra før av, og den blir ikke noe mindre med befolkningsveksten byen opplever. Når vi betaler gjeld, får vi mindre finanskostnader i årene som kommer. En milliard nedbetaling, øker det økonomiske handlingsrommet med 70 millioner kroner. Det er mange lærere det, sier Steen.

Årets oslobudsjett er på totalt 71 milliarder kroner, opp med fem prosent fra i fjor. Driftsbudsjettet er på 56,5 milliarder, opp med 4,6 prosent. Investeringsbudsjettet, altså penger til idrettsanlegg, skolebygg og barnehager ligger på 14,5 mrd, 8,2 prosent høyere enn i fjor.

Powered by Labrador CMS