Fra fakkeltog mot bygging av Gaustad, arrangert av LO Oslo, Oslo legeforening, Fagforbundet Oslo, Aker Sykehus Venner, Redd Ullevål Sykehus, Helsetjenesteaksjonen, Den norske Jordmorforening, Psykologforeningen OUS og Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

MDG tar standpunkt i sykehusstriden: «Gaustad-prosjektet er høyhusgalskap fra Bent Høie»

Forslaget om å utrede sykehusdriften ved Ullevål som et alternativ til Gaustad, får høyst sannsynlig flertall på dagens årsmøte i MDG Oslo.

Publisert

– Jeg er glad for at De Grønne med dette programmet tar et tydelig standpunkt i sykehusstriden, og krever at det utredes flere alternativer med grundige miljø- og klimaregnskap til grunn. Både helsetilbudet til Oslofolk og miljøet fortjener dette, sier MDGs bystyrerepresentant i helse og sosialkomiteen, Beate Habhab Folkestad.

Folkestad peker på at sykehusstriden skaper stor uro og bekymring for helsetilbudet til Oslos befolkning, både blant helsepersonell og oslofolk. Spesielt fremhever hun som bekymringsverdig planene om at antall liggedøgn skal reduseres med 15 prosent, uten at man vet hvordan dette skal løses av helsetjenesten.

Salg av Ullevål må stoppes

– Gaustad-prosjektet er høyhusgalskap fra Høie, med 76 meter tett inntil markagransa. Utbyggingen er også i klart strid med Oslos kommuneplan og i konflikt med viktige kulturminner. Heller ikke klima- og miljøperspektivet, for eksempel ved riving av relativt nye bygg som Ullevål, er kartlagt, slår hun fast.

Beate Habhab Folkestad har fremmet forslaget mot Gaustad på MDG Oslos årsmøte. Foto: Privat

Årsmøtet krever at Helse Sør Øst dokumenterer klimaeffekten av de ulike alternativene og at planlegging av salg av Ullevåltomta må stilles i bero inntil kunnskapsgrunnlaget er på plass.

Frykter økonomisprekk

MDG er også bekymret for økonomien i Gaustad-prosjektet.

– En kostnadssprekk vil kunne sette andre sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst i fare og ramme helsetilbudet til befolkningen både i Oslo og de andre fylkene på Sør- og Østlandet.

– At sykehusplanene skal finansieres med salg av Ullevål, legger et utilbørlig press på byutviklingen og bystyret, og vi frykter at finansieringsplanen for sykehusutbyggingen blir styrende for utnyttelsen og utviklingen av dette sentrale byområdet.

Powered by Labrador CMS