Den tradisjonsrike kiosken ved Sotahjørnet vil rives i forslaget til ny bebyggelse i Etterstadveien 2-6. Foto: Per Øivind Eriksen / Ensjø aktuell informasjon

OBOS vil rive den gamle kiosken på Sotahjørnet og bygge boligblokker

Men både Vålerenga Vel og plan- og bygningsetaten er skeptiske til høyden og formen på byggene, som de mener ikke passer inn i det lokale bymiljøet.

Publisert

Det er OBOS Forretningsbygg som står bak prosjektet på det 3,8 dekar store planområdet i Etterstadgata 2-6, Sotajørnet. Her lå det tidligere en kafé som var viktig for miljøet rundt Vålerenga Idrettsforening.

Det er LINK arkitektur som har sendt inn planforslaget om utbygging til plan- og bygningsetaten. Planene viser boligbebyggelse i 6-8 etasjer og et rekkehus i tre etasjer langs Etterstadgata. Det vernede bygget i Etterstadgata 6 skal kobles til rekkehusene.

Totalt foreslås det oppført 57 leiligheter og fem rekkehus, i alt 62 enheter. Bebyggelse er foreslått oppført i materialene tegl og tre for å bidra til samspill med nabobebyggelsen, ifølge Estate nyheter.

Slik blir de nye byggene seende ut i tilknytning til bebyggelsen rundt. Illustrasjon: LINK arkitektur

Gammelt bygg blir bevart

Den gamle bebyggelsen i Etterstadgata 6 skal etter planene restaureres og tilrettelegges for variert bruk og utadrettet virksomhet. Planforslaget nevner en lokal kafé som en mulighet.

Utbyggerne foreslår felles arealer opp mot et offentlig torg på området. Her kan det være sykkelverksted, felles kjøkken og toaletter samt gjestehybel med dusj og toalett. – Men et boligsameie/velforening vil kunne bestemme detaljene om dette, skriver LINK arkitektur i et følgebrev.

Etterstadveien 6 foreslås bevart, restaurert og knyttet til et nytt bygg. Illustrasjon: LINK arkitektur

Ønsker ikke en blokk

Ved oppstart for prosjektet i 2015, bestod det av en boligblokk på åtte etasjer med totalt 69 leiligheter. Men forslaget møtte lokale protester.

– Vi er positive til å utvikle tomten, men ikke til hva som helst. Vålerenga er et flott område preget av gamle trehus og lave blokker i god harmoni og det vi trenger er en fin inngangsport til bydelen, ikke en blokk, sa Marius Hole, formann i Vålerenga Vel, den gang til Dagsavisen.

Plan og bygg er skeptiske

Det siste planforslaget ser i hovedtrekk ut som det tidligere forslaget, som er bearbeidet etter tilbakemeldinger fra plan- og bygningsetaten. Fremdeles ser OBOS for seg et bygg på åtte etasjer, et på sju og et på tre. Men det ene bygget på sju etasjer er senket til seks.

De nye byggene er formet som en trapp. Illustrasjon: LINK arkitektur

Når det gjelder høyden på byggene, har plan- og bygningsetaten tidligere uttalt at bebyggelse med en høyde på åtte etasjer er fremmed for Vålerenga og vil virke svært dominerende. De mener den foreslåtte strukturen og høyden ikke er tilpasset det varierte bygningsmiljøet og krever et større areal. Plan- og bygningsetatens syn er at forslaget må reduseres betraktelig og bearbeides for å tilpasses miljøet på Vålerenga. Det må også belyses og illustreres hvordan et nytt prosjekt vil tilføre kvaliteter til området og gaten.

Powered by Labrador CMS