– Byrådspartiene liker å holde fanen høyt i bekjempelse av vold, fattigdom og diskriminering av kvinner, men de vil ikke opprettholde støtten til oss som jobber nettopp med disse utsatte kvinnene, sier Frøydis Patursson, daglig leder i JURK.

Sårbare kvinner rammes i budsjettforslaget til byrådet

Juridisk rådgivning for kvinner hjelper noen av samfunnets aller mest sårbare og utsatte kvinner. I budsjettforslaget for 2019 ønsker byrådet at de skal få 125.000 mindre enn før.

Publisert

– Gang på gang fortelles vi gjennom budsjettforslag at våre klienter og vår hjelp til dem er mindre verdifull og bør nedprioriteres. Byrådspartiene liker å holde fanen høyt i bekjempelse av vold, fattigdom og diskriminering av kvinner, men de vil ikke opprettholde støtten til oss som jobber nettopp med disse utsatte kvinnene, sier Frøydis Patursson, daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).

JURK retter virksomheten sin mot sårbare kvinner. Rundt halvparten av klientene har en inntekt på 246.000 eller mindre. Mange har forsørgerbyrde for barn. Mange er rammet av vold og mishandling, og cirka to av fem har et annet opprinnelsesland enn Norge. JURK oppsøker også kvinner i fengsler i hele østlandsområdet. Byrådet foreslår nå at de skal få mindre penger fra Oslo kommune.

Særlig rart fra AP, SV og MDG

Hjelpen gjøres til en svært lav pris, siden rådgivningen gjøres av viderekommende jusstudenter, som i stor grad stiller opp med frivillig innsats.

– For oss er dette svært uforståelig. Vi behandler svært mange saker årlig, og vi gjør mye viktig for kvinner i Oslo by. At det kommer fra et byråd bestående av AP, SV og MDG er særlig rart. Det strider mot alt disse partiene forfekter i opposisjon nasjonalt og de signalene de har sendt i årene de var i opposisjon i Oslo, sier Frøydis Patursson.

Kuttet tilsvarer en saksbehandler i ett år

125 000 kroner høres kanskje ikke ut som en stor sum, sier Patursson, men tilsvarer omtrent JURKs lønnskostnader for en saksbehandler i ett år. En saksbehandler behandler omtrent 250-300 saker, holder en rekke foredrag for utsatte kvinnegrupper, drive oppsøkende virksomhet blant særlig utsatte kvinner og jobber politisk med å løfte erfaringene vi har om disse kvinnenes liv inn i den offentlige debatten.

– Etter mange år i kvinnepolitikken, begynner jeg å bli vant med det, men det er fortsatt leit at vi hver eneste budsjetthøst må ut og forklare at arbeidet vi gjør er av betydning og at kvinner er en utsatt gruppe som trenger vår hjelp. Blir kuttet gjennomført er det vanskelig å se hvilken del av virksomheten vår vi må nedprioritere, sier JURKs daglige leder.

Ikke et angrep på sårbare kvinner

Tone Tellevik Dahl, som er Oslos byråd for byråd for eldre, helse og arbeid, er ikke enig i at kuttet representerer et angrep på hjelpen til sårbare kvinner.

Tone Tellevik Dahl under Arbeiderpartiets landsmøte 2017

– Dette er ikke en nedvurdering arbeidet som gjøres for de mest ressurssvake i byen. For 2019 kom det inn 215 søknader om tilskudd på helse- og sosialområdet. Av disse er 71 søknader fra søkere som enten ikke har søkt før eller som ikke mottok tilskudd fra ordningen i fjor. Byrådet har innstilt 144 søknader til tilskudd. Jeg er veldig fornøyd med at vi foreslår 4.2 millioner til organisasjoner som driver med fri rettshjelp, sier Tellevik Dahl.

– Når det gjelder JURK, er den faglige anbefalingen fra velferdsetaten at siden de har ubrukt kapital på bok, så gir det grunnlag for å redusere neste års støtte noe, sier sosialbyråden. Har organisasjoner mye penger på bok, kan man gjøre en vurdering av om de trenger like store tilskudd som før, opplyser hun.

Uforståelig kutt

JURK stiller seg uforstående til byrådens forklaring på kuttet.

– Denne begrunnelsen synes jeg høres rar ut. Ifølge den forrige rapporteringen vår til Oslo kommune, gikk årsregnskapet med 109.000 kroner i minus. Det stemmer at vi har noe penger på bok, men ikke mer enn det som er vanlig ellers. Det regnes som uforsvarlig å ikke ha noe egenkapital, og det anbefales at man har til i hvert fall tre måneders drift. Jeg vil ikke tro at vår finansielle situasjon er noe sterkere enn andre organisasjoner som søker støtte. Derfor er det rart å ta oss på økonomi, mener Frøydis Patursson.

Hun forklarer at organisasjonen også fikk noe ekstrastøtte i 2015 til kjøp av møbler, som de har satt av til bruk over flere år. Kan det være dette de straffes for, undrer hun.

Powered by Labrador CMS