Oslo tingrett mente det handlet om berettiget harme når en mann gikk løs på huseierens bil, motorsykkel og bolig etter å ha blitt overvåket.
Oslo tingrett mente det handlet om berettiget harme når en mann gikk løs på huseierens bil, motorsykkel og bolig etter å ha blitt overvåket.

Mann frifunnet etter å ha angrepet overvåkers eiendom med øks

Mannen gikk til angrep på bil, bolig og motorsykkel med øks etter at han oppdaget at utleieren hadde overvåket ham selv og samboeren i intime situasjoner i seks år. Oslo tingrett har nå frifunnet mannen for skadeerstatning.

Publisert

Oslo tingrett har konkludert med at mannen hadde god grunn til å være sint da han i 2018 oppdaget mange ørsmå kameraer på badet, soverommene og andre steder i den leide leiligheten i Oslo.

Fikk rettens sympati for utbruddet

Etter å ha innsett at utleieren hadde sett på mens han selv hadde vært intim med samboeren, gikk han løs på bilen, en motorsykkel og boligen til huseieren i 60-årene. Dette fikk han rettens sympati for som dermed mente sinneutbruddet var innenfor lovens krav.

Oslo tingrett har nå dømt mannen til betinget fengsel i 90 dager og en bot på 10.000 kroner til staten, skriver Aftenposten. For skadene, som beløp seg til 286.000 kroner, slår retten fast at mannen helt skal frikjennes fra å betale skadeserstatning.

Dømt til ni måneder for seks års overvåkning

— Gitt den forutgående svært alvorlige krenkelsen tiltalte og tiltaltes kjæreste hadde vært utsatt for av fornærmede, er man etter rettens syn klart innenfor berettiget harme, skriver tingrettsdommer Sven Olav Solberg.

Den fornærmede utleieren ble selv i juni dømt til ni måneders fengsel, hvorav fem ubetinget, for seksuelt krenkende atferd for å overvåket leietakerne i seks år. Mannen hadde under sitt vitnemål i retten sagt seg villig til å dekke tapet fremfor at tiltalte i saken skulle dekke det.

Powered by Labrador CMS