Jon Arvid og de andre brukerne av Frelsesarmeens Jobben er blitt kuttet av det rødgrønne byrådet og bystyreflertallet fire år på rad.

Nå hyller rødgrønne politikere Frelsesarmeens Jobben. I årevis har de kuttet tiltaket med millionsummer

— Jeg reagerer på at ordfører Marianne Borgen (SV) nå berømmer Jobben. Det samme gjør MDG, Ap og Rødt. Da skjønner jeg ikke hvorfor de har kuttet oss med millionsummer før jul, sier Frode Woldsund i Frelsesarmeen.

Publisert

Skal rusavhengige få beholde motivasjonspenger fra jobbtiltak uten å få trekk i sosialhjelp? Rødt og Frp foreslår å la rusavhengige som deltar på jobbtiltak få beholde mer av motivasjonspengene de får.

Nå endte forslaget med at bystyret sender saken videre til byrådet for utredning. Men før Oslos fremste tillitsvalgte kom så langt, var det mange som mente noe om Frelsearmeens tiltak Jobben og Kirkens bymisjons tiltak I Jobb.

— Dette henger ikke på greip

— Det handler om å stimulere til aktivitet, det handler om arbeidstrening og det handler om å ha en hverdag som er meningsfull. Det å tjene litt ekstra penger og selvfølgelig kjenne på mestringen med å ha en jobb, sa ordfører Marianne Borgen (SV) under debatten i bystyret.

— Nå skal de ha sympati fordi de plutselig likevel syns dette er viktig, sier Frode Woldsund i Frelsesarmeen.

— Jeg har selv flere ganger vært med Frelsesarmeen og også Kirken bymisjon ut og snakket med de som jobber i prosjektene. Og selv både sett og hørt hvilken stor betydning det har for de som deltar i dette arbeidet, sa ordfører Marianne Borgen under det digitale møtet.

Men før jul stemte ordføreren og hennes parti SV for det rødgrønne byrådets forslag om å kutte i kommunens tilskudd til Frelsearmeens Jobben. Kuttet fra det rødgrønne bystyreflertallet førte til at 25 rusavhengige mistet sitt dagtilbud hos Jobben i Gamlebyen.

— Dette henger ikke på greip, sier Frode Woldsund i Frelsesarmeen.

— Skjønner ikke hvorfor de kuttet

Woldsund er regionansvarlig for Frelsesarmeens rusomsorg, som driver tiltaket Jobben. Iløpet av fire år med rødgrønt styre i landets hovedstad har Jobben blitt kuttet med over fire millioner kroner i forhold til hva Frelsesarmeen fikk da de borgerlige partiene styrte byen. Og de to siste årene har Rødt sikret bystyreflertall for Ap, SV og MDGs kutt.

— Jeg reagerer på at ordfører Marianne Borgen berømmer Jobben og sier hun har vært der flere ganger. Også MDG og Aps representant berømmer tiltaket. Det samme gjør Rødt, som sier dette viktig for byens aller dårligste. Da skjønner ikke jeg helt hvorfor de da har kuttet oss med flere millioner kroner de siste årene, sier Frode Woldsund.

KrFs Espen Andreas Hasle (til v.) og Frps Aina Stenersen (ved siden av Hasle) demonstrerer mot rødgrønne kutt sammen med deltakere fra Frelsesarmeens Jobben

I tur og orden tok representanter for de rødgrønne partiene ordet i debatten om rusavhengige skal slippe å få kutt i sosialhjelp når de deltar på Frelsesarmeens Jobben eller Kirkens bymisjons I Jobb.

— I sine gule vester drar de ut og sørger for at papir, plast, sneiper og snusputer og annet søppel jevnlig fjernes fra fortau og gater, sa Rødts Maren Rismyhr.

MDG hyller Frelsesarmeens grønne tiltak

Før jul sikret Rismyhr og Rødt et knapt bystyreflertall for de rødgrønne partienes kutt til Jobben. Det samme gjorde partiet da budsjette ble behandlet året før.

— De gjør et arbeid kommunen ellers måtte ha betalt ganske dyrt for. Disse jobbtiltakene gir samtidig deltakerne noen faste rutiner. De kommer seg ut, de holder seg på beina, de får treffe arbeidskamerater og de får seg et rimelig måltid sammen med andre, sa Maren Rismyhr i bystyrets debatt.

Ordfører Marianne Borgen (SV) da birøkter Lars Johan Mortensen i Jobben før jul forsøkte å overtale rødgrønne politikere til å ikke kutte i tiltaket.

MDG satt med finansbyråd Einar Wilhelmsen da bystyret behandlet budsjettet for 2020 tett opp mot jul. I budsjettforslaget fra MDG-byråden lå det et kutt som innebar at 25 rusavhengige ved Frelsesarmeens Jobben mistet sitt tilbud.

Men i bystyrets debatt onsdag kveld var MDGs representant Lillian Bredal Eriksen veldig begeistret for tiltaket hun selv stemte for å kutte.

— Jeg har et stort engasjement for tiltak som bidrar til motivasjon og verdighet, kompetanse og et bedre liv. Når tiltakene også bidrar til grønne jobber som birøkting, møbel- og snekkerverksted, redesign, gjenbruksartikler og lignende så blir jeg over meg av begeistrin, sa MDGs helse- og sosialpolitiske talsperson i bystyret.

Arbeiderpartiets Jon Reidar Øyan hyllet også tiltaket han selv var med på å kutte før jul.

— Nå har de plutselig sympati

— Det er sterkt å høre om erfaringene fra dem som er i disse tiltakene og som står frem i media og forteller om sine opplevelser og sin hverdag. Det viser oss hvor viktig det er med arbeid og aktivitet. Og at det ikke bare sees på som en inntektskilde. Det handler om selvfølelse, det handler om sosialt fellesskap og det handler om følelsen av å bidra, sa Øyan i debatten.

Det endte til slutt med et enstemmig vedtak om å utrede hvorvidt deltakerne i jobbtiltakene for rusavhengige skal få beholde mer penger. Men samtlige partier støttet intensjonen i forslaget fra Rødt og Fremskrittspartiet.

Tilbake satt en forundret Frode Woldsund i Frelsesarmeen.

— Jeg skjønner virkelig ikke hva de holder på med, sier Woldsund etter bystyrets debatt.

— Jeg er selvfølgelig enig i at de må utrede om brukerne våre skal få beholde motivasjonspengene uten trekk i sosialstønad. Men jeg reagerer på at de samme representantene som for få måneder siden kuttet Jobben med millioner av kroner, nå skryter av den viktige jobben vi gjør for Oslo kommune. Det syns jeg ikke henger på greip. Nå skal de ha sympati fordi de plutselig likevel syns dette er viktig.

Powered by Labrador CMS