Den nye Dronning Ingrids hage skal stå klar i 2021, tett opp til Lille Tøyen hageby. Illustrasjon: ACK arkitekter

Beboere i Lille Tøyen hageby skeptiske til utforming av ny demenslandsby

Publisert

I 2021 kommer en ny demenslandsby ved Lille Tøyen Hageby. — Vi ønsker ikke bli murt inne eller at barn skal miste friområdene, sier beboer.

Sykehjemmet på Lille Tøyen har stått tomt siden 2016, men skal rives og erstattes med et moderne sykehjem, bygget i landsbyform og tilpasset brukere med demens. Beboere på Lille Tøyen hageby er skeptiske til utbyggingen.

— Vi er bekymret for høyden på bygningen, at den bygges så tett på hagebyen og at prosjektet vil ta opp deler av barns friområder, sier Hilde Bjørnstad, som vil bli nærmeste nabo til byggeprosjektet, med planlagt oppstart i 2019.

— Prosjektet harmonerer ikke med hagebyen

Prosjektet har fått navnet "Dronning Ingrids hage", bygges etter en idé fra Nederland og blir det første sykehjemmet i sitt slag i Norge. Det skal ligge på Lille Tøyen, i Hovinveien 4-6, tett på boligene i området.

— Plan- og bygningsetaten mener byggeprosjektet vil harmonere med stilen i hagebyen, men det er ingen bygg på Lille Tøyen som ligger så tett. Sykehjemmet vil ligge veldig nært hagebyen i Solefallsveien, mener Bjørnstad.

Vil stjele friområder fra barn og unge

I planforslaget fra plan- og bygningsetaten står det at sykehjemmet skal ha plass til 130 beboere i to til tre etasjer med inntil 13 000 kvadratmeter, med bebyggelse plassert rundt indre, lukkede gårdhager.

— Alle jeg har snakket med er enige. Vi er opptatt av at hagebyen skal fremstå som den originalt var planlagt. Hvis man murer den inne, vil den ikke bli det lengre. Jeg synes demenslandsby høres ut som en utrolig god ide, men bygget burde vært skalert ned for å passe bedre inn.

Bjørnstad misliker at demenslandsbyen vil stjele frirom fra barn og unge.

— Hagen rundt Drengestua, som er vernet, brukes i dag som friområde til barn og unge, men vil nå bli innlemmet i demenslandsbyen, sier hun.

— Jeg er redd det blir få områder igjen for barn og unge, slik som i Tiedemannsbyen og på Ensjø.

Gangvei blir til trapp

Bjørnstad misliker at gang- og sykkelstien, som nå går ned til hovedveien, i prosjektplanene er foreslått omgjort til en trapp. Det betyr at alle som sykler eller går med barnevogn og sparkesykkel må ut samme vei som bilene kjører, noe som bryter med kravene om universell utforming, ifølge Bjørnstad.

Hun forteller at flere beboere og styret i Lille Tøyen hageby i fjor sendte høringsuttalelser, men er skuffet over noen av svarene fra plan- og bygningsetaten. Nå har styret i hagebyen sendt ut varsel til beboerne om utbyggingen.

Lille Tøyen Hageby. Foto: Ole Anders Flatmo/Wikipedia

Ferdig i 2021

Planlagt byggestart er i 2019, og kommunen regner med at sykehjemmet vil være klart til innflytting i 2021. Plan- og bygningsetaten har kommet med et planforslag, som nå er under politisk behandling i byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune.

— Vi mener at byggene i aksen som grenser mot Solefallsveien og Lille Tøyen Hageby fortsatt er for høye og/eller for nærme eksisterende bebyggelse, står det i høringsuttalelsen fra styret i Lille Tøyen Hageby, signert styreleder Joachim Solhaug og sendt inn i august 2016.

I planforslaget er svaret, i likhet med svaret Bjørnstad fikk, at "Byggegrenser følger etablert avstand og eksisterende akser i hagebyen."

Samtidig som det står i planforslaget at gårdshagene vil være lukkede, står det også at konseptet med demenslandsbyen vil inneholde ulike aktiviteter som vil være åpne for nærmiljøet, og at beboere vil kunne benytte seg av fasilitetene og uteområdene i prosjektet.

Powered by Labrador CMS