Folk ser på måneformørkelse fra Huk på Bygdøy. Men det lyser vel så mye fra det forbipasserende cruiseskipet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Oslo stiller miljøkrav til cruisenæringen

I dag møttes ordførere, byråder og havnesjefer fra de største cruisedestinasjonene i Norge for å signere en avtale om felles miljøkrav til cruiseskipsnæringen.

Publisert

Representanter fra blant andre Bergen, Geiranger, Ålesund og Eidfjord møttes i Oslo rådhus for å signere avtalen som inneholder 14 felles krav.

Tiltakene er ment å bidra til å gi bedre luft. I tillegg er målet å redusere lokale miljøskader, samt minske cruisenæringens utslipp.

– Utslippene fra cruiseskip øker og er enkelte steder et betydelig miljøproblem. Vi har sterk tro på at disse kravene vil gi lavere utslipp i og rundt våre havner og bidra til renere luft fra en mer miljøvennlig cruisenæring, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Enorme utslipp

Det stilles blant annet felles krav om bruk av landstrøm for alle cruiseskip, med virkning fra 2025. Fra 2021 vil cruiseskip som kan dokumentere sine klima- og miljøtiltak bli prioritert ved tildeling av anløpstidspunkt og kaiplass.

Det stilles også krav til utslippsfri drift av cruiseskipene som skal inn og ut av norske destinasjoner fra og med 2021. Året etter vil det stilles krav til nullutslippsløsninger i all busstransport knyttet til cruiseskipene.

Uteservering på Rådhuskaia med cruiseskip i bakgrunnen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Her til lands utgjør næringen hele 25 prosent av det totale klimautslippet fra all transport i Norge. I løpet av én sesong besøker en tredel av alle verdens cruiseskip norske farvann.

Innovasjon Norge har anslått at om lag 3,6 millioner cruiseturister, fordelt på over 2.000 cruiseanløp, tok turen innom norske byer og fjorder i løpet av fjoråret, ifølge Dagens Næringsliv.

Et sterkt budskap

Aktørene bak avtalen håper nå at de felles kravene kan virke som et sterkt budskap til næringen om en grønnere omstilling. Oslo kommune vedtok også nylig en handlingsplan for å gjøre Oslo havn til en nullutslippshavn.

– Like miljøkrav i alle havner er lettere for cruisenæringen å forholde seg til. Investeringene næringen må foreta, kan brukes mer og blir billigere. Felles miljøkrav er derfor også god næringspolitikk. Nå vil vi ta det norske samarbeidet videre til internasjonale havner i våre nærområder, sier Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap.

Her er havnesjefene, ordførerne og byrådene som har gått sammen om de nye kravene overfor cruisenæringen. Foto: Runar Kjellstad Nygård

14 krav til cruisenæringen

Her er kravene de norske cruisehavnene stiller seg bak:

 1. Krav til at alle cruiseskip med operasjon i norske fjorder, sårbare områder i norske farvann eller norske cruisehavner må operere i tråd kravene for utslipp av NOX og SOX, slik beskrevet i ny forskrift fra Sjøfartsdirektoratet for verdensarvfjordene, med trolig ikrafttredelse fra 1. mars 2019.
 2. Felles krav til bruk av landstrøm for cruiseskip, for alle norske cruisedestinasjoner, med virkning fra 2025.
 3. Felles krav til utslippsfri drift av cruiseskip, inkludert inn- og utseiling til alle norske cruisedestinasjoner, så snart dette teknisk lar seg gjennomføre. Det tas sike på å tidfeste kravet til utslippsfri drift ved revisjon av erklæringen i 2021.
 4. Fra 2021 prioritere anløpende cruiseskip som kan dokumentere bruk av klima- og miljøtiltak, gjennom dokumentasjon av eksempelvis EEDI og EEOI, ved tildeling av anløpstidspunkt og kaiplass.
 5. Legge opp til at landstrømanleggene skal ha standardiserte grensesnitt for til- og frakopling, slik at anløpende cruiseskip kan benytte samme type utstyr i alle norske cruisehavner.
 6. Arbeide sammen for en årlig trinnvis økning av statlige farledsgebyrer, for anløpende cruiseskip som ikke tar i bruk landstrøm, i havner der landstrøm er tilgjengelig.
 7. Årlig trinnvis økning av kommunale havneavgifter for anløpende cruiseskip som ikke tar i bruk landstrøm, i havner der landstrøm er tilgjengelig.
 8. Utrede flerbruksmuligheter ved etablering landstrømanlegg for cruiseskip, for å øke utnyttelsesgraden og redusere kostnadene for landstrømanlegg
 9. Utrede mulighetene for å dekke cruiseskipenes oppvarmingsbehov ved kai.
 10. Kreve nullutslippsløsninger i all cruiserelatert busstransport fra og med 2022.
 11. Kreve nullutslippsløsninger i all transport av varer, avfallsbehandling, vedlikehold og andre tjenester relatert til cruiseskipets anløp fra og med 2022.
 12. Arbeide for at ny lov kan gi hjemmel for å innføre begrensninger på maksimalt antall cruisepassasjerer per dag, samt maksimalt antall cruiseanløp per dag.
 13. Vurdere om det finnes alternative, og mer egnede, kai arealer til cruisevirksomhet med utgangspunkt i miljø, sikkerhet og passasjervolum.
 14. Arbeide sammen for at Enova i større grad prioriterer midler til maritim næring for å stimulere til raskere utbygging av landstrøm i cruisehavner.
Powered by Labrador CMS