Studentene Merita Fjetland (t.v.) og Nina Arnesen mener det er usolidarisk av SiO å ha så høy husleie. Nå krever de at SiO reduserer husleia for studentene.
Studentene Merita Fjetland (t.v.) og Nina Arnesen mener det er usolidarisk av SiO å ha så høy husleie. Nå krever de at SiO reduserer husleia for studentene.

— Studentene sliter, får ingen støtte fra NAV og mister deltidsjobbene sine. Vi krever lavere husleie fra SiO

— SiO er en organisasjon som skal være til for studentene, som skal hjelpe oss og tale vår sak. Da hjelper det ikke med videoer som sier "You can do it". Vi trenger lavere husleie, sier Merita Fjetland og Nina Arnesen.

Publisert

Merita Fjetland og Nina Arnesen bor i Bjølsen studentby. De kjente hverandre ikke fra før, men etter at Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) la ut en video på instagram med tips til hvordan man kan “overleve på 50 kroner i tre dager”, var det gjort. Da bestemte de seg for å starte et opprop.

— Smakløs humor

Fjetland og Arnesen var ikke alene om å reagere. Videoen til SiO skapte nemlig et ras av negative reaksjoner fra sinte studenter som slettes ikke syntes den dårlige økonomien, og de dyre kårene for studenter i hovedstaden, var eller er en "morsom vits".

— Smakløs humor under en pandemi. Fattigdom er ikke morsomt, er det en som skriver i kommentarfeltet.

— Senk husleia da pænchod, det er korona dere ber meg tigge istedenfor å redusere leia?, skriver noen andre.

— SiO skal ta vare på studenter, ikke omvendt

— Vi bestemte oss for å starte et opprop, slik at alle som bryr seg kan signere så vi kanskje kan skape bidra til å skape en endring, sier Merita Fjetland.

Hun studerer sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Sammen med Nina Arnesen, som studerer sosialt arbeid ved OsloMet, bestemte de seg for å opprette de et opprop for å studenter som vil kreve lavere husleie av SiO. Over 600 personer har hittil signert.

— Vi mener husleia til SiO er alt for høy, med det stipendet og den støtten vi får. Og her har SiO et spesielt ansvar. Ettersom deres hovedmandat er er å ta vare på studentenes velferd, så mener vi de burde ha enda lavere husleie. Det burde være så lavt at det er mulig å leve på den støtten man får, sier Nina Arnesen.

— Bidrar til at noen ikke kan studere

— Jeg jobber i tre jobber ved siden av studiene, noe som må til for å få det til å gå rundt, forteller Merita. Hun mener SiOs dyre husleie bidrar til en negativ og skjev utvikling blant unge som ønsker å ta høyere utdanning i Oslo.

— Mange studenter har blitt og blir permittert nå, og da har man bare studiestipendet. Vi som studenter har ingen krav på støtte fra NAV. Dette skaper en skjev fordeling der de med gode økonomiske går og ressurser hjemmefra klarer seg, mens mange fra mindre heldige bakgrunner sliter.

Bjølsen studentby er en av studentsamskipnadens studentbyer i Oslo. Til sammen omfatter SiO 9000 studentboliger.
Bjølsen studentby er en av studentsamskipnadens studentbyer i Oslo. Til sammen omfatter SiO 9000 studentboliger.

— SiO har et ansvar i å sikre alle rett til utdanning, men med så høye boligpriser bidrar de i praksis ikke til dette, sier hun.

— Vi trenger lavere husleie- ikke infovideoer

Hun stusser i tillegg over prioriteringene til SiO.

— Jeg snakket med SiO i mars og spurte dem hvorfor de ikke ville redusere leieprisene sine. De forklarte det med at SiO ikke omfatter alle studenter i hovedstaden, og at det derfor ikke var noe som ville "påvirke" så mange studenter. Men SiO har 9000 studentboliger, så det sier seg selv at dette påvirker ganske mange, sier Merita og forteller at SiO forklarte henne at de skulle la være å heve boligprisene med 3 prosent, slik de ellers ville gjort hvert år.

I tillegg ville SiO satse på å produsere digitalt innhold.

— Jeg tror det er mange studenter som heller hadde ønsket seg lavere husleie enn innhold og informasjon på internett. Samtidig er det ikke noen stor gevinst at de lar være å heve husleia med 3 prosent. Det er fra før av noe jeg stiller meg kritisk til uansett, ettersom studiestøtten ikke øker i takt med dette, sier hun.

"You can do it"

Arnesen er også oppgitt over prioriteringene til studentsamskipnaden.

— De hadde nylig en konkurranse hvor en til to personer kunne vinne gratis husleie i en måned. Det syns jeg nesten er smakløst.

— SiO er en organisasjon som skal være til for studentene, som skal hjelpe oss og tale vår sak. Da hjelper det ikke med videoer som sier "You can do it", eller infovideoer som forteller oss hvordan vi kan klare oss på det lille vi har av penger.

— Vi trenger lavere husleie og gode kår fra SiO, sier hun.

— Dette er et strukturelt problem

Noe Merita også understøtter.

— Generelle sparetips som dette bidrar til å skygge over det egentlige problemet. De bortforklarer at dette er et kollektivt problem, som må løses på andre måter enn ved at vi som studenter tar individuelle valg om å leve billig.

— Dette er et strukturelt problem, noe SiO kunne satt fokus på, og sørget for å være på studentenes side.

— Spør studentene selv hva de ønsker

Både Arnesen og Fjetland er i tillegg oppgitt over at SiO, som går med økonomisk overskudd, ikke strekker seg ut til studentene for å høre hva de har mest behov for.

— Vi får ikke spørsmål om hva vi selv ønsker at dette overskuddet skal brukes til, det er svært lite innsyn i prioriteringene og beslutninger som tas, sier Nina.

Logoen til Studentsamskipnaden i Oslo henger på et av byggene til boligene i Kringsjå studentby. Nina Arnesen og Merita Fjetland mener SiO ikke forvalter sitt mandat om å tilrettelegge for velferden til studentene.
Logoen til Studentsamskipnaden i Oslo henger på et av byggene til boligene i Kringsjå studentby. Nina Arnesen og Merita Fjetland mener SiO ikke forvalter sitt mandat om å tilrettelegge for velferden til studentene.

— Dersom SiO hadde spurt studentene selv, tror jeg det er mange som hadde sagt at de mener det er viktigere med lavere husleie enn informasjonsvideoer, sier hun.

— Ivaretar ikke studentvelferden

— Vi har fått mye respons når vi har postet dette i ulike grupper, så det virker som det er veldig mange som er opptatt av akkurat dette, forteller Merita.

— SiO har et ansvar for å ivareta studentenes velferd, og det mener jeg de ikke gjør akkurat nå, sier Nina.

— Særlig i denne situasjonen vi er i nå, hvor mange studenter sliter. Her tenker jeg at SiO kunne gjort noe mer, avslutter Merita.

— Blir feil at noen studenter skal leve billigere

Jonas Virtanen, styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo, forstår at studentene reagerer.

— Flere tar til ordet for at husleien ikke kan økes mer enn det studiestøtten øker. Dette opplever vi som et forslag med gode intensjoner. Dessverre er det ganske dyrt, og vi mener det vil være lite rettferdig bruk av ressurser, sier han.

Han mener i tillegg lavere husleie hos SiO er urettferdig for de som ikke bor i studentboliger.

Jonas Virtanen er styreleder i SiO.
Jonas Virtanen er styreleder i SiO.

— Under 1 av 5 studenter bor i studentbolig. De som gjør det idag er allerede blant de heldige som har vesentlig lavere husleie enn de som er henvist til det private leiemarkedet. Ved å sette ned husleien medfører det i praksis at studenter som ikke bor i SiO-bolig, men bruker våre tjenester betaler for redusert husleie til de som allerede bor i en studentbolig.

— Husleien vår fastsettes mest mulig rettferdig

Virtanen mener i tillegg det blir feil å bruke overskuddet til studentsamskipnaden på det fåtallet av studentene som bor i studentboliger.

— I verste fall kan kommende generasjon studenter miste muligheten til å bo i studentbolig som følge av at vi bruker opp midlene vi har spart opp over generasjoner på en liten gruppe i dag. Dersom SiO hadde redusert leien med 50% over 6 måneder ville dette kostet i overkant av 142 millioner.

— Vi gjør det vi kan for å sikre gode og trygge boliger til så lave husleier som mulig. Det er selvfølgelig en vanskelig øvelse å prissette boligene våre på en rettferdig måte. Som prinsipp skal dagens beboere ikke måtte betale for tidligere eller fremtidige studenter sine boliger, men akkurat den kostnaden ved sitt eget boligtilbud. Dette tror vi er den mest rettferdige måten å gjøre det på og sikrer flest mulig en rimelig husleie, sier han.

— Ikke kritiser SiO for statens ansvarsløshet

Virtanen påpeker at han og studentsamskipnaden også mener studentene fortjener bedre støtte fra staten under korona.

— Vi stiller oss helt bak at en krisepakke må på plass for studenter som faller utenfor samfunnets ordinære sikkerhetsnett. Samskipnadene har aldri vært tiltenkt denne rollen og vi får heller ingen midler utover det som er normalt.

— Vi må sammen som gruppe jobbe for at studenter får de samme rettighetene som øvrige jobbsøkere, heller enn å kritisere SiO for at staten ikke tar sin del av ansvaret, sier han.

— Vi valgte å prioritere tilbud for flere studenter

— Vår fortjeneste på utleie av studentboliger har ikke økt, men vi hadde et kunstig høyt årsresultat i 2019. Dette kommer av at vi solgte en eiendom med utdaterte boliger, sier han og forteller at digitale tjenester bare var en mindre del av tiltakene SiO har innført for studentene.

— Vi økte kapasiteten hos våre psykologer og rådgivere, tilbød digital trening og utendørs gruppetimer, i tillegg til å utsette den årlige prisjusteringen av husleia på 3 prosent. Tanken bak våre tiltak var at de skulle være universelle og treffe en bredere masse av studenter.

— Vi tar til oss tilbakemeldingen om disse ikke var gode nok. Gitt smittesituasjonen der vi skulle begrense fysiske møter og arrangementer vurderte vi det dithen at dette var beste løsning, sier han.

Oppfordrer studenter til å engasjere seg

Virtanen legger til at han håper studentene vil ta aktivt del i studentdemokratiet.

— Det er selvfølgelig leit å høre at studentene opplever at de ikke får tatt del i å påvirke hvordan SiO styres. 5 av 10 styremedlemmer i SiO er valgt av studentene sitt demokratiske organ Velferdstinget i Oslo og Akershus.

— Vi gir studentenes tillitsvalgte fullt innsyn i våre styredokumenter og er forpliktet til å delta på samtlige møter i studentdemokratiet. Her orienterer vi stadig om SiOs drift og beslutninger. Vi svarer også på eventuelle spørsmål studentene måtte ha.

— Jeg vil oppfordre alle studenter til å engasjere seg i studentdemokratiet sitt. Det er Velferdstinget som har valgt studentene i styret og det er de som er satt til å påvirke beslutningene vi tar på vegne av studentene, avslutter han.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS