Clemens Saers har fått livslange skader etter voldshendelsen ved Oslo handelsgymnasium. Nå har han fått avvist saken sin i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Saken til voldsutsatte Clemens Saers avvist av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

Læreren Clemens Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev ved Oslo handelsgymnasium i mai 2014. Nå har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg avvist saken hans.

Publisert

Etter å ha tapt i to rettsinstanser anket Clemens Saers saken til Høyesterett. Anken ble avvist i mars i år. Lektoren valgte deretter å klage Norge inn for EMD.

Må forsøke alle nasjonale rettsmidler først

Klagen gjaldt statens positive forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) for å sikre ham mot angrep da han var på jobb som lærer.

Domstolen i Strasbourg besluttet nylig å avslå saken. Avslaget ble begrunnet med at EMD bare kan behandle saker etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt og innen seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt.

— Vil ikke behandle saken

Sears påberopte seg brudd på EMK artikkel 3 som forbyr tortur umenneskelig og nedverdigende behandling. Subsidiært ble brudd på artikkel 8 om rett til privatliv påberopt.

— Dessverre ville ikke EMD ta opp saken til behandling, så læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, skriver hans advokat John Christian Elden i en tekstmelding til NTB.

Powered by Labrador CMS