Fredag startet kommunen rivingen av denne hytta som var ulovlig oppsatt på Rambergholmen. Foto: Thor Christofer Brøgger Langfeldt

Storaksjon mot ulovlig bygging i Oslos strandsone. Her rives en ulovlig hytte på Rambergøya

Den siste tids storaksjon mot ulovlig bygging i Oslos strandsone har ført til 130 funn av ulovlig oppførte bygg, gjerder og brygger.

Publisert

— Det er viktig at folk kan ferdes fritt i strandsonen, sier byråd Hanna Marcussen (MDG).

På avstand kan den lille røde hytta på Rambergøya virke både vakker og koselig. Satt sammen av to mindre boder, har bygget fra slutten av 1990-tallet og fram til i dag utviklet seg til å bli en hytte med både platting og brygge.

To boder er blitt til ulovlig hytte med platting og egen brygge. Nå blir alt revet og området blir tilgjengelig for alle. Foto: Thor Christofer Brøgger Langfeldt

Strandsonen er i Norge et generelt byggeforbud i en 100-meterssone langs kysten som har som formål å sikre allemannsretten og er begrunnet av «hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.»

Kilde: Wikipedia

 

Men beliggenheten i strandsonen, mindre enn 100 meter fra vannkanten og manglende byggesøknad, gjør imidlertid at hytta er oppført ulovlig.

— Blir strand for alle

— Dette er et bygg som har utviklet seg fra å være rene boder til å bli en hytte. I 2017 ga vi pålegg om at bygget måtte tilbakeføres til original stand og bruken som hytte måtte opphøre, forteller kommunikasjondirektør i plan- og bygningsetaten, Trude Isaksen, til VårtOslo.

Fredag formiddag var det slutt på bruken av den lille hytta. Etter at kommunen hadde gått inn og kjøpt ut de tidligere eierne, fordi eierne nektet å etterkomme pålegget fra plan og bygningsetaten, stod en gravemaskin klar for å begynne riving.

— Nå river vi hytta og rydder på tomta slik at den kan tilbakeføres til strand slik at alle fritt kan benytte seg av området igjen, sier Isaksen.

Her bærer byggeleder Knut-Marius Olafsen Sjåstad ut inventar fra hytta før rivingen begynner. Foto: Thor Christofer Brøgger Langfeldt

Rivingen kommer som et ledd i en aksjon Oslo kommune den siste tiden har hatt for å rydde opp i kommunens strandsone. Her har plan- og bygningsetaten i samarbeid med bymiljøetaten og Oslo havn saumfart kommunens strandlinje for å sørge for at folks rett til fri ferdsel ikke blir hindret.

Avdekket 130 lovbrudd i strandsonen

Den lille hytta på Rambergøya er ikke alene. I løpet av aksjonen har det blitt avdekket 130 brudd på strandloven, som regulerer fri ferdsel i strandsonen. I 80 av tilfellene er det blitt gitt pålegg om fjerning av ulovlig oppsatte hindringer.

I de resterende 50 sakene, som omfatter saker på hytteøyene, Nakkholmen, Bleikøya og Lindøya, ser kommunen litt gjennom fingrene med lovbruddene. Årsaken til dette er at disse øyene fikk ny reguleringsplan i fjor.

— På hytteøyene ønsker vi å være litt mer pro-aktive og gi hytteeierne en mulighet til å rette opp i egne feil, før vi eventuelt kommer med pålegg, forklarer Trude Isaksen.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), mener jobben kommunen nå gjør med å rydde opp i ulovlig bygging i strandsonen er svært viktig.

— Handler om folks rettigheter

— Dette handler om folks rett til å bruke oslonaturen fritt. Jeg er opptatt av at strandsonen skal være tilgjengelig for alle, understreker hun.

Byråden er svært godt fornøyd med prosjektet, som hun mener gir en god oversikt over tingenes tilstand per i dag.

— Det er viktig at kommunen prioriterer og følger opp dette arbeidet. Gjennom strandsoneprosjektet har vi nå fått en mye bedre oversikt over omfanget av ulovligheter i strandsonen, sier Marcussen.

Byråden mener det største problemet med ulovlig hindringer i strandsonen er at folk kan kvie seg for å bruke naturen langs fjorden.

—  Vi vet at mange kvier seg for å gå langs stranda når de blir stoppet av et gjerde eller hvis det virker veldig privat med plattinger, møbler og lignende. Noen setter jo til og med opp skilt med «privat eiendom» på tross av at det nasjonale regelverket her er veldig tydelig. Det gjør at folk ikke tør å gå langs stranda og færre får nyte fjorden, sier hun.

Powered by Labrador CMS