Den gamle diektørboligen i Frystikkaléen på Helsfyr skal gjøes om til boliger. Den hadde passet bedre som et ungdomshus. Foto: Ensjø Aktuell Informasjon

Direktørboligen på Helsfyr i bydel Gamle Oslo blir til leiligheter. Mens unge i området savner et sted å være

� Det er ikke bare på Grønland vi trenger flere tilbud til de yngste. Dette gjelder i hele bydel Gamle Oslo, sier miljøarbeider Mohamed Fariss. Men bydel Gamle Oslo har sagt nei til å overta den gamle direktørboligen på Helsfyr.

Publisert

Ungdom i bydel Gamle Oslo mener ungdomstilbudet i bydelen ikke er godt nok. I dag er det som finnes av tilbud plassert sentralt i bydelen. I ytterkantene som Helsfyr og Ensjø finnes det i dag ikke et kommunalt fritidstilbud.

I Fyrstikkalléen på Helsfyr ligger den gamle, staselige direktørboligen etter Jøtul fabrikker. På eiendommen ønsker nå eierne å bygge leiligheter, samt oppføre et nytt bygg i tre etasjer. Tidligere har bydel Gamle Oslo fått tilbud om å overta bygget for å bruke det til beste for bydelens innbyggere. Bydelen har så langt ikke vært interessert.

— Hele bydelen trenger et ungdomstilbud

I 2017 ble Mohamed Fariss utnevnt til "Årets osloborger"  av Aftenposten. Han fikk prisen for sitt arbeid med ungdom og integrering. I dag jobber han som miljøarbeider ved ungdomshuset Riverside på Grønland i bydel Gamle Oslo. Han er også sterkt involvert i Sportsklubben Sterling.  Fariss mener bydelen nedprioriterer tilbudet til barn og unge, og sier eiendommen på Helsfyr hadde passet utmerket til å skape et ungdomstilbud.

— Generelt opplever jeg at det er lite fritidstilbud til ungdommen i hele bydelen. Spesielt er tilbudet veldig begrenset til de aller yngste ungdommene, sier Mohamed Fariss til VårtOslo.

— Det er ikke bare på Grønland vi trenger flere tilbud til de yngste. Dette gjelder i hele bydelen. Når man får en mulighet til å overta egnede lokaler, er på tide at bydelen er sitt ansvar bevisst og ser mulighetene. Dette dreier seg om prioriteringer, slår Fariss fast.

Mohamed Fariss etterlyser flere ungdomstilbud i Gamle Oslo. Også utenfor sentrumskjernen av bydelen. Foto: Christian Boger

Han mener bydelens økonomi ikke bør være til hinder for å prioritere et godt fritidstilbud til bydelens barn og unge.

— Det er ikke penger det står på når det gjelder å kunne gi ungdommen i Gamle Oslo et bedre fritidstilbud, men prioriteringene. Hadde politikere og byråkrater virkelig ønsket å skape et bedre ungdomstilbud, hadde det bare vært å stokke om på budsjettene, understreker ildsjelen.

— Vi trenger flere steder å være

I gatene på Tøyen møter VårtOslo 15-åringen Torbjørn Nimai Thams Wulfsberg. Han er, som Fariss, svært skeptisk til prioriteringene bydelspolitikerne gjør med tanke på skape en bedre hverdag for bydelens ungdom.

— Det er ingen tvil om at vi trenger flere ungdomstilbud, og da spesielt noen som er åpne litt lengre ut over kvelden en det de er i dag. Nå blir det mye henging i gatene på Tøyen på kveldstid, forteller han.

Den politisk engasjerte 15-åringen er aktiv både i Østkanten Sosialistisk Ungdom og sitter i fylkesstyret til Oslo Sosialistisk Ungdom. For noen uker siden fikk han møte ordfører Marianne Borgen og andre politikere på Aktivitetshuset K1 på Tøyen, for å fortelle hvor skoen trykker.

— For å skape et trygt og godt oppvekstmiljø trenger vi tilbud og steder å være. Blir ikke behovet ivaretatt, og det ser vi at det ikke blir ordentlig i dag, er veien til ungdomskriminalitet og problemer, dessverre kort for noen. Det å skape et godt fritidstilbud til barn og unge er derfor noe av det viktigste bydelen og kommunen kan gjøre for å forebygge at ungdom får en kriminell løpebane, understreker Torbjørn Nimai Thams Wulfsberg.

— Stanses av politiet uten grunn

Mangelen på ungdomstilbud fører, som tidligere fortalt, til at mange ungdommer velger å henge i gatene rundt Tøyen og andre deler av bydelen på kveldstid. Ungdommene forteller om det de mener er unødig og urettfredig oppmerksomhet fra politiet.

Torbjørn Nimai Thams Wulfsberg (15) ønsker seg flere ungdomstilbud som holder lengre åpent i bydelen. Foto: Privat

— Selv ar jeg flere ganger vært på vei til baskettrening og blitt stoppet av politiet helt uten grunn. Når de stopper oss skal de ransake bagen din og sjekke deg. De opptrer gjerne veldig uhøflig, og gir oss heller ikke den kvitteringen vi har krav på å få etter at de har sjekket, forteller Thams Wulfsberg.

Han forteller at ungdom med minoritetsbakgrunn sjekkes både oftere og behandles dårligere av politiet enn hva som er tilfellet for venner med norsk etnisitet.

— Politiet opptrer ofte både mer aggressivt og mye mer uvennlig når de sjekker utlendinger enn hva som er tilfellet når de sjekker hvit ungdom, sier ungdomspolitikeren.

Bydelspolitikerne ser behov for flere tilbud

Det å skape et godt tilbud til barn og unge er en oppgave politikerne i bydelsutvalget selv mener de tar på største alvor. Tirsdag denne uka debatterte bydelsutvalgets komité for oppvekst, kultur og nærmiljø bydelens innspill til byrådets melding om fritidstilbud til barn og unge.

—  Fritidsklubber er alfa og omega når det kommer til forebygging. Og de fleste bydeler bør ha lokale fritidsklubber som tilbyr et positivt sted å være, med gode voksenpersoner, samt utvidede tilbud som dansegrupper, mediegrupper, filmgrupper og musikkgrupper, sier leder for Rødt i Gamle Oslo, Kathy Joakimsen.

— Rødt vil vi jobbe for nye fritidsklubber på Helsfyr, Kværnerbyen, Gamlebyen og Sørenga med en like stor bredde av tilbud, mener Joakimsen.

Vil lytte til ungdommen

Bydelspolitikerne i kultur, nærmiljø og oppvekstkomitéen mener det er viktig at bydel og kommune hører på ungdommene og deres behov. Derfor har de også enstemmig gått inn for å gjøre den tidligere puben Stargate på Vaterland om til ungdomsklubb. Men noe konkret løfte om en ungdomsklubb på Helsfyr har de derimot ikke komme med.

— Det er viktig at vi lager et tilbud ungdommen selv vil ha. I tillegg tror jeg det er viktig at vi skaper mer innhold i dagens ungdomstilbud. Disse skal ikke være bare et sted å være, men også et sted som kan gi et aktivitetstilbud, mener Frp-politiker i bydel Gamle Oslo,  Kjell Johansen.

Han ble overrasket da VårtOslo kunne fortelle at det per i dag ikke fantes noen ungdomsklubb i Helsfyr-området.

— I gamle dager hadde vi Helsfyrklubben. Den trodde jeg eksisterte enda, sier Johansen.

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran i Gamle Oslo er også forespurt om en kommentar til kritikken om at bydelen prioriterer ungdomstilbud for lavt. Pran henviser spørsmålet til politikerne.

Powered by Labrador CMS