Beboerne i hausmanns gate 40 kan nå få mulig eierskap til sine egne lokaler. Foto: Ann Bækken

Lenge har beboerne på Hausmania vært truet av utkastelse. Nå kan de få eierskap til egne boliger

Publisert

Beboerne i Vestbredden Vel Vel er flere ganger truet med utkastelse fra sine boliger i Hausmanns gate 40. Nå ser det ut til at de får bli boende.

I 17 år har aksjonistene i Vestbredden Vel Vel holdt til i lokalene i Hausmanns gate 40. Ved flere anledninger har de blitt truet med å bli kastet ut av lokalene. Senest skjede dette etter at eiendomsfirmaet Urbanium kjøpte lokalene av Oslo kommune i vinter.

Nå virker eiendomsselskapet å ha kommet på andre tanker. Under fremleggelsen av utkast til miljøprogram for Hauskvartalet, i forrige uke, signaliserte markedssjef i Urbanium, Mona Bjørkeli Eriksen, at beboerne kan få bli i Hausmanns gate 40.

— Beboerne, en viktig del av kvartalet

— Da vi overtok var vi av den oppfatning at beboerne på "Vestbredden" skulle kastes ut og bygget rives. Ganske raskt så vi likevel at disse beboerne var en viktig del av kvartalet, og vi har derfor bestemt oss for å la dem få bli, forteller hun.

Markedssjef i Urbanium, Mona Bjørkeli Eriksen. Foto: Privat

Arbeidet med utviklingen av et miljøprogram for hele kvartalet har sørget for å knytte tettere bånd mellom Urbanium og de andre aktørene. Det er gjennom dette arbeidet forståelsen for viktigheten av å opprettholde miljøet i Hausmanns gate 40 har vokst hos eierne. Nå jobbes det med å finne løsninger for å kunne tilby aktivistene eierskap til Hausmanns gate 40.

— Vi har foreløpig ikke funnet noen løsning, men vi jobber med flere alternativer som ser på muligheter for å gi beboerne i H40 eierskap til sine egne lokaler, sier markedssjefen.

Uviss framtid for Hausmanns gate 40

Hausmanns gate 40 er sammen med Brenneriveien 1, Hausmanns gate 42 og Sirkustomta, hvor Vega Scene er i gang med å bygge, del av Hausmannskvartalet, som nå er i ferd med å bli utviklet. I tillegg kommer kulturhuset Hausmania.

Lokalene i Hausmanns gate 42 er de som er i dårligst stand i kvartalet. Her setter verneinteresser grenser for hva eieren kan foreta seg med lokalene. Hausmanns gate 40 er derimot ikke vernet. Også her er lokalene i relativt dårlig stand.

— Vi har hatt fire arkitekter inne i prosessen rundt kvartalet og alle, med unntak av en, har anbefalt oss å rive Hausmanns gate 40 for å bygge nytt. Hva som blir resultatet av dette er ennå ikke klart, understreker Bjørkeli Eriksen.

Et byøkologisk kvartal

Miljøprogrammet for kvartalet er utviklet som et ledd i reguleringsbestemmelsene, som fastslår at Hausmannskvartalet skal være et byøkologisk kvartal. I miljøprogrammet legges det en rekke føringer for drift og organisering for å kunne oppfylle kravene i reguleringsplanen.

— Utviklingen av dette programmet har vært en utrolig spennende prosess. Her har vi fått en rekke innspill fra alle de ulike aktørene i kvartalet. I samarbeid har vi kommet fram til et program jeg synes vi kan være veldig stolte av, sier avdelingsdirektør i eiendoms- og byfornyelsesetaten, Hanne Svith.

Vil forhindre eiendomsspekulasjon

Et viktig utfordring i arbeidet med utformingen av miljøprogrammet har vært arbeidet med å sikre at utviklingen av kvartalet blir sosialpolitisk riktig. Dette vil si at det satses på bygging av små og billige leiligheter i ulike former.

— Vi har et stort ønske om å unngå en gentrifisering i kvartalet. Vi ønsker å utvikle boligdelen med små utleieleiligheter, bofellesskap og andre løsninger som kan være med på å sikre at vi får en boligsosial utvikling av kvartalet, som svarer til kravene i reguleringsplanen, sier Urbaniums Bjørkeli Eriksen.

Programmet slår i tillegg fast at det for alle aktører i kvartalet vil bli viktig å forhindre at eiendomsspekulasjon finner sted.

Powered by Labrador CMS