Anleggsmaskinene Oslo kommune bruker skal fremover være utslippsfrie. Foto: Alexander Eriksson / ZERO

Verdens første utslippsfrie anleggsplass ligger i Olav Vs gate. Får pris som banebrytende lokalt klimatiltak

– Et banebrytende prosjekt som vil kunne ha stor innvirkning på en hel bransje internasjonalt. Prosjektet viser hvordan kommunesektoren kan lede an i omstillingen til fossilfrie løsninger, sier juryen bak klimaprisen.

Publisert

Midt i Oslo sentrum kan du nå se utslippsfrie anleggsmaskiner i sving. Gravemaskinene løfter like tunge steiner som dieseldrevne maskiner klarer, men henter energien fra batterier eller via strømkabler. I tillegg støyer de mindre og slipper ikke ut eksos.

Ifølge Oslo kommune selv er dette det aller første byggeprosjektet eller anleggsprosjektet uten bruk av dieseldrevne maskiner. For å redusere usikkerheten i anleggsbransjen rundt den nye teknologien, sørger bymiljøetaten for byggestrømmen og tar i tillegg strømregningen.

Klimaprisen Oslo kommune nå har mottatt, deles ut årlig av miljøstiftelsen Zero. Det var byrådsleder Raymond Johansen, byråd Hanna Marcussen og Gerd Robsahm Kjørven, fra bymiljøetaten, som mottok prisen på vegne av prisvinneren.

Internasjonalt forbilde

Ifølge søknaden til prisen, utformet av Oslo kommune, har prosjektet i Olav Vs gate som mål å lage en utslippsfri anleggssektor. «Prosjektet skal vise at det er mulig å gjennomføre et stort anleggsprosjekt midt i en storby helt utslippsfritt. Prosjektet vil gi verdifull læring».

Jurymedlem Kristin Halvorsen, direktør i Cicero Senter for klimaforskning, sa følgende under overrekkelsen av prisen: – I år var det ingen tvil om hvem som skulle ha 1. plassen. Vi har en av verdens ledende klimabyer i vår midte, og i år stilte den med et prosjekt som både er verdens første i sitt slag og som vil kunne virke inn på store utslipp over hele kloden. Flere andre internasjonale storbyer er allerede i ferd med å følge vinnerens eksempel med en utslippsfri anleggsplass.

Fra venstre: Marius Holm (Zero), Gerd Robsahm Kjørven (bymiljøetaten), byråd Hanna Marcussen, byrådsleder Raymond Johansen og Kristin Halvorsen (Cicero). Foto: Alexander Eriksson / ZERO

Premierer utslippsfrie utbyggere

Utslipp fra byggeplasser utgjør sju prosent av utslippene i Oslo.

I de nye kravene fra Oslo kommune må alle leverandører benytte utslippsfrie anleggsmaskiner innen 2025. Kommunen vil benytte tildelingskriterier som premierer leverandører som kan levere utslippsfrie og biogassdrevne løsninger.

Fossilfrie anleggsløsninger (biodrivstoff) er et minimumskrav. I tillegg krever kommunen at alle kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall skal være fossilfrie og at oppvarming og tørk av byggeplassen skal foregå utslippsfritt.

Utslippsfrie anleggsplasser i 2025

Byrådet i Oslo har satt seg som mål å bli verdens første hovedstad med nær null utslipp i 2030. Det betyr at kommunen må fjerne alle fossile utslipp, sektor for sektor. Først ut er bygg- og anleggssektoren. Allerede i 2025 skal Oslo kommunes egne bygg- og anleggsanskaffelser være utslippsfrie.

Bak de strengere kravene til anskaffelser ligger at bruk av offentlig innkjøpsmakt er en virkningsfull måte å få til omstilling og samfunnsendring. I Olav Vs gate viser kommunen verden at det er mulig å realisere en utslippsfri anleggsplass.

Powered by Labrador CMS