Elsparkesykler som ville fortsette å operere i Oslo måtte søke innen en frist. Nå har Oslo kommune avgjort at alle, utenom en av de som søkte, får lisens.
Elsparkesykler som ville fortsette å operere i Oslo måtte søke innen en frist. Nå har Oslo kommune avgjort at alle, utenom en av de som søkte, får lisens.

Tolv aktører får leie ut elsparkesykler i Oslo. Se hvilke

I alt tolv ulike elsparkesykkel-aktører har fått tillatelse til å leie ut 667 små elektriske kjøretøy hver på offentlig grunn i Oslo kommune.

Publisert

Bymiljøetaten fattet vedtaket lørdag, og tillatelsen gjelder fra og med 10. september 2021 til og med 31. mars 2022.

Det er Ayva, Bird, Dott, Tier, Ryde, ShareBike, Wind, Lime, Bolt, Voi, Bydue og CATS som får leie ut små elektriske kjøretøy.

Taxicab AS er den eneste aktøren som har fått avslag. We Mobility AS trakk sin søknad, opplyser Oslo kommune.

Disse firmaene skal operere med elsparkesykler i byen fremover.
Disse firmaene skal operere med elsparkesykler i byen fremover.

Kraftig reduksjon

Antall elsparkesykler i Oslo skulle etter planen reduseres kraftig fra månedsskiftet, men dette ble utsatt til 10. september ettersom flere av aktørene har tatt innstrammingen til retten.

Oslo har vært den storbyen i Europa med flest sparkesykler per hode. I tillegg har det vært rapportert om mange ulykker knyttet til elsparkesykler på nattetid. I juli ble det behandlet i snitt 13 skadde hver eneste dag etter ulykker med elsparkesykler.

Kommunen har vedtatt at det skal settes et tak på totalt 8.000 elsparkesykler. Aktørene som har gått rettens vei, har vært kritiske både til taket, og at det ikke innføres noen som helst form for begrensning på antall aktører.

Krever anbud

Norgessjef Christina Moe Gjerde i sparkesykkelselskapet Voi mener byrådet overregulerer elsparkesykkelmarkedet.

Hun vil ikke kommentere den pågående rettsprosessen, men understreker at selskapet vil følge den reguleringen som til enhver tid gjelder.

– Byrådets overregulering slår beina under et sterkt ønsket transporttilbud i Oslo. Brukerne må snart forholde seg til en jungel av apper, sier hun i en epost til NTB.

Ønsker anbud

Per i dag er det ni aktører på utleiemarkedet. Nå øker det til tolv, samtidig som det blir langt færre sykler per aktør. De tre største aktørene som har saksøkt Oslo kommune, har alle hatt over 5.000 elsparkesykler hver.

– Det blir vanskeligere å finne seg en elsparkesykkel. Erfaringen fra andre byer viser at denne type regulering fører til misnøye og et dårlig organisert tilbud. Vi ønsker en anbudskonkurranse, slik som byråden nylig også har gitt uttrykk for, og som bystyret i Oslo vedtok i fjor, sier Moe Gjerde.

– En anbudskonkurranse er også i tråd med hva Transportøkonomisk Institutt mener er den beste løsningen. Vi håper og forventer at Oslo kommune vil jobbe videre med denne modellen fram mot neste sesong, sier hun.

Powered by Labrador CMS